BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matykowski Roman (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Kulczyńska Katarzyna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Wybory do Sejmu w 2015 r. w województwie wielkopolskim: odmienności przestrzenne w kontekście subregionalnym i lokalnym
The 2015 Parliamentary Elections in the Wielkopolska Region: Spatial Differences in the Subregional and Local Context
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016, nr 36, s. 163-178, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Wybory parlamentarne
Parliamentary election
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo wielkopolskie
Greater Poland Voivodeship
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka orientacji politycznych elektoratu województwa wielkopolskiego ujawnionych w wyborach do Sejmu w dniu 25.10.2015 r. w przekroju terytorialnym 35 powiatów. Na podstawie wskaźnika proporcji poparcia dwóch czołowych partii wyznaczono obszary przewagi Platformy Obywatelskiej oraz dwa rodzaje obszarów o przewadze poparcia Prawa i Sprawiedliwości, a na podstawie analizy składowych głównych - 8 typów elektoralnych powiatów. Określono też rolę kobiet-kandydatek na posłanki w czterech okręgach wyborczych województwa oraz oceniono ich pozycję w wyborach w okręgu nr 36 (Kalisz) w przekroju 13 powiatów. Podjęto również symulację podziału 40 mandatów poselskich w województwie na podstawie wyników wyborów do Sejmu w różnych układach organizacyjno-terytorialnych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to characterise the political orientations of the Wielkopolska region electorate revealed in the elections to the Parliament on 25 October 2015 in the region's poviats. On the basis of proportion support indicator for the two leading parties, areas where the Civic Platform predominated and two kinds of area with a predominant support for Law and Justice were delimited. On the basis of principal components analysis, 8 electoral types of poviats were distinguished. The role of female candidates in four electoral constituencies of the region and their position in constituency no. 36 (Kalisz) in 13 poviats were examined as well. Also the distribution of 40 region's seats was simulated on the basis of electoral results with use of various organisational-territorial configurations. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartkowski J. 2003. Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 2. Chojnicki Z. 1996. Region w ujęciu geograficzno-systemowym. [W:] T. Czyż (red.), Podstawy regionalizacji geograficznej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 7-43.
 3. Chojnicki Z. 1998. Uwarunkowania rozwoju regionu nadgranicznego - koncepcje i założenia teoretyczne. [W:] B. Gruchman, J.J. Parysek (red.), Studia rozwoju i zagospodarowania przestrzennego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań, s. 11-48.
 4. Chojnicki Z., Czyż T. 1978. Podstawy metodologiczne zastosowania analizy czynnikowej. [W:] Z. Chojnicki, T. Czyż, J. Parysek, W. Ratajczak (red.), Badania przestrzennej struktury społeczno-ekonomicznej Polski metodami czynnikowymi. Oddział PAN w Poznaniu. Seria Geografia, II. PWN, Warszawa-Poznań, s. 7-19.
 5. Krzemiński P. 2009. Zachowania wyborcze w wyborach parlamentarnych i prezydenckich w Polsce w latach 2005-2007 - wzory przestrzennych zróżnicowań. Przegląd Geograficzny, 81, 2: 259-281.
 6. Matykowski R. 2007. Zachowania wyborcze Wielkopolan: czy występują odmienności w przestrzeni geograficzno-historycznej? [W:] J. Schmidt (red.), Granica. Wydawnictwo AWEL, Poznań, s. 75-92.
 7. Matykowski R. 2008. Przestrzenne różnice w zachowaniach wyborczych mieszkańców województwa podlaskiego. [W:] D. Świątek, M. Bednarek, P. Siłka (red.), Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia człowieka. Dokumentacja Geograficzna, 36: 28-33.
 8. Matykowski R. 2009. Eks-granice i aktualne granice administracyjne a zachowania wyborcze Polaków na początku XXI wieku w województwach śląskim i wielkopolskim. [W:] M. Kulesza (red.), Geografia historyczna jako determinanta rozwoju nauk humanistycznych. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytet Łódzki, Legnica-Łódź, s. 78-95.
 9. Matykowski R., Tobolska A. 1996. Geografia elektoralna. Geografia w Szkole, 4(250): 206-214.
 10. Schmidt J. 1997. Stereotyp i granica. Pogranicza zaborów w mentalności współczesnych Wielkopolan. Poznańskie Studia Etnologiczne, 11.
 11. Sobczyński M. 1993. Trwałość dawnych granic państwowych w krajobrazie kulturowym Polski. Zeszyty IGiPZ PAN, 14.
 12. Zarycki T. 1997. Nowa przestrzeń społeczno-polityczna Polski. Studia Regionalne i Lokalne, 23(56).
 13. Żukowski A. 1997. Systemy wyborcze. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Olsztyn.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu