BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sowada Tomasz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Finansowanie społeczne jako nowe narzędzie partycypacji społecznej w gospodarce przestrzennej
Crowdfunding as a New form of Public Participation in Spatial Planning and Management
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016, nr 34, s. 21-32, rys., tab., bibliogr.29 poz.
Keyword
Finansowanie społecznościowe, Planowanie przestrzenne, Partycypacja społeczna, Zagospodarowanie przestrzenne
Crowdfunding, Spatial planning, Social participation, Spatial development
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie finansowania społecznościowego i jego wykorzystania w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Autor poszukuje odpowiedzi na pytanie: czy finansowanie społecznościowe można uznać za nową formę partycypacji społecznej, która nawiązuje do tradycyjnych działań w tym zakresie, korzystając z zupełnie nowych narzędzi? W celu uzyskania odpowiedzi na tak sformułowane pytanie przeprowadzono analizę danych dotyczących polskich projektów finansowanych społecznościowo, które miały wpływ na planowanie i zagospodarowanie polskich jednostek osadniczych, oraz przeprowadzono pogłębione studium przypadku - warszawskiego projektu "Uratujmy Jazdów". Wyniki badania pozwalają uznać przedmiotowe zjawisko za nową formę partycypacji społecznej, dając jednocześnie podstawy do rekomendacji w zakresie możliwości jej wykorzystania przez władze lokalne.(abstrakt oryginalny)

The main aim of this paper is to show a role of crowdfunding in spatial planning and spatial management. The main research question is: Could we treat crowdfunding as a new form of public participation which combines traditional approach with new technologies? Two methods were used to find an answer for this question: introductory analysis of data concerning Polish crowdfunding projects connected with spatial management and case study of project "Uratujmy Jazdów" from Warsaw, Poland. Presented results provoke to conclusion that crowdfunding is a new form of public participation. It was also a base to enunciate a few reccomendations for local authorities considering the possible use of this new form.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agrawal A., Catalini C., Goldfarb A. 2011. Friends, Family and the Flat World: The Geography of Crowdfunding. NBER Working Paper, 16820: 1-61.
 2. Belleflamme P., Lambert T., Schwienbacher A. 2013. Crowdfunding: Tapping the Right Crowd. Jour-nal of Business Venturing, 29(5): 585-609.
 3. Booher D.E., Innes J.E. 2000. Public Participation in Planning. New Strategies for the 21st Century. University of California, Berkeley, Institute of Urban and Regional Development Working Paper.
 4. Buchowski K. 2006. Związek Wyzwolenia Wilna i mit wileński w międzywojennej Litwie. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, 41: 47-74.
 5. Cormode G., Krishnamurthy B. 2008. Key differences between Web 1.0 and Web 2.0. First Monday, 13, 6.
 6. Correia de Freitas J., Amado M. 2013. Crowdfunding in urban planning: Opportunities and Obstacles. RC43 Annual Conference, Amsterdam, July 2013.
 7. Creighton J.L. 2005. The Public Participation Handbook. Jossey-Bass, A. Wiley Imprint, San Francisco.
 8. Crowdfunding's potential for the developing world. 2013. The World Bank, Washington, s. 19.
 9. Dziuba D.T. 2012. Rozwój systemów crowdfundingu - modele, oczekiwania i uwarunkowania. Pro-blemy Zarządzania, 10, 3(38): 83-103.
 10. Gerber E., Hui J. 2014. Crowdfunding: Motivations and Deterrents for Participation. ACM Transac-tions on Computer - Human Interaction, 20, 6, Article 34: 1-32.
 11. Hemer J. 2011. A snapshot on crowdfunding. Working Papers Firms and Region, R2.
 12. Hüfner A. 2016. Motivations for Financial Backing of Reward Crowdfunding Campaigns - Based on Data from Germany and Norway. University of Agder, Agder.
 13. Kaczmarek T., Wójcicki M. 2016. Participation in Public Consultations on Spatial Planning Documents. The Case of Poznań City. Quaestiones Geographicae, 35(2): 71-81.
 14. Kędzierska-Szczepaniak A., Szczepaniak K. 2015. Podatkowe aspekty corwdfundingu. Zarządzanie i Finanse, 13, 4/1: 19-30.
 15. Kuppuswamy V., Bayus B. 2015. Crowdfunding Creative Ideas: The Dynamics of Project Backers in Kickstarter. Social Science Research Network (SSRN) (http://ssrn.com/abstract=2234765; dostęp: 10.07.2016).
 16. Madhuri S., Brenna E. 2016. Crowdfunding and Crowdsourcing Initiatives in Detroit. International Journal of Geospatial and Environmental Research, 3, 1: 1-22.
 17. Mollick E. 2014. The dynamics of crowdfunding: An exploratory study. Journal of Business Venturing, 29: 1-16.
 18. Peisert A., Stachura K. 2011. Partycypacja jako wynik rozwoju technik komunikowania i zmian cha-rakteru sfery publicznej. [W:] A. Olech (red.), Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s. 45-60.
 19. Piechota G. 2014. Społeczeństwo obywatelskie w dobie social media. Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, 41: 231-248.
 20. Pieniążek J. 2014. Finansowanie społecznościowe a nowe trendy w zachowaniach konsumenckich. Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, 12, 2: 3-24.
 21. Pietraszko-Furmanek I. 2012. Partycypacja społeczna w środowiskach lokalnych. Krakowskie Towa-rzystwo Edukacyjne sp. z o. o. - Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
 22. Sobol A. 2014. Crowdfunding jako oddolne narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 37, 2: 137-146.
 23. Szczygieł M. 2004. Zadania i cele pomocy społecznej w II Rzeczypospolitej na przykładzie miasta Częstochowy (wybrane aspekty). Prace Naukowe Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, 13: 107-114.32 Tomasz Sowada
 24. Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz.U. 1933 nr 22, poz. 162).
 25. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U. 2014 poz. 498).
 26. http://crowdexpert.com/crowdfunding-industry-statistics/ (dostęp: 16.05.2016)
 27. http://www.forbes.com/sites/chancebarnett/2015/06/09/trends-show-crowdfunding-to-surpass-vc-in-2016/#1bcd009f444b (dostęp: 16.05.2016)
 28. http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,54420,17832433,Domki_finskie_zostaja__PrzelomPrz_decyzja_wladz_miasta.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campcam-p=FB_Gazeta_Warszawa&disableRedirects=true (dostęp: 16.05.2016)
 29. http://polakpotrafi.pl/ (dostęp: 16.05.2016)
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu