BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tłoczyński Dariusz (Uniwersytet Gdański)
Title
Port lotniczy Szczecin w badaniach naukowych
Szczecin Airport in Scientific Research
Source
Problemy Transportu i Logistyki, 2016, nr 3 (35), s. 173-186, tab., rys., bibliogr. 22 poz.
Issue title
Funkcjonowanie rynku usług transportowych
Keyword
Transport lotniczy, Porty lotnicze, Transport pasażerski
Air transport, Airports, Passenger transport
Note
streszcz., summ.,
Country
Szczecin
Szczecin
Abstract
Znaczenie transportu lotniczego jako elementu światowego systemu transportowego wynika z wykorzystania jego walorów i charakterystycznych właściwości dla rozwoju współpracy gospodarczej, politycznej, naukowo-technologicznej i kulturalnej oraz dla rozwoju turystyki. W artykule podjęto analizę danych pochodzących ze źródeł pierwotnych i wtórych dotyczących funkcjonowania regionalnego portu lotniczego w Szczecinie. Wyniki operacyjne oraz analiza profilu pasażera są ważnym elementem kształtowania strategii przedsiębiorstwa lotniczego. Wpływają one także na gospodarkę regionu. W artykule przedstawiono wyniki badań pierwotnych przeprowadzonych w porcie lotniczym w Szczecinie. Zostały one zrealizowane metodą wywiadu osobistego z co czwartym pasażerem udającym się do kontroli bezpieczeństwa. Wyciągnięte wnioski, a następnie właściwie przedstawiony profil pasażera są podstawą przyciągnięcia nowych przewoźników, poprawienia wyników operacyjnych, a to z kolei przyczynia się do dalszego rozwoju gospodarczego regionu.(abstrakt autora)

The importance of air transport as part of the global transport system results from the use of its advantages and characteristic properties for the development of economic, political, scientific, technological and cultural cooperation and for the development of tourism. The article analyzes data from primary and secondary sources concerning the functioning of the regional airport in Szczecin. The operating results and the analysis of passenger profile are important elements in shaping the strategy of the airline company. They also affect the region's economy. The article presents the results of primary research conducted at the airport in Szczecin. They were carried out by personal interview with every fourth passenger heading to security checks. The conclusions and then properly presented profile of the passenger are essential to attract new carriers, to improve operational results, and this in turn contributes to the further economic development of the region.(author's abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Airport Industry (2014). Connectivity report, ACI.
 2. Aviation Benefits Beyond Borders (2014). Oxford Economics dla ATAG.
 3. Burghouwt, G., Redondi, R. (2013). Connectivity in Air Transport Networks. An Assessment of Models and Applications. Journal of Transport Economics and Policy, 47 (1), 37-41.
 4. Burghouwt, G., Veldhuis, J. (2006). The Competitive Position of Hub Airports in Transatlantic Market. Journal of Air Transportation, 11 (1), 106 130
 5. Dane Urzędu Lotnictwa Cywilnego
 6. Danesi, A. (2006). Measuring Airline Hub Timetable Co-ordination and Connectivity: Definitione of a New Index and Application to a Sample of European Hubs. European Transport, 34, 54-74.
 7. Dennis, N. (1994a). Airline Hub Operations in Europe. Journal of Transport Geography, 2 (4), 219-233.
 8. Dennis, N. (1994b). Scheduling Strategies for Airline Hub Operations. Journal of Transport Management, 1 (2), 131-144.
 9. Dennis, N., Doganis, R. (1989). Lessons in Hubbing. Airline Business, 3, 42-47.
 10. Koźlak, A. (2012). Nowoczesny system transportowy jako czynnik rozwoju regionów w Polsce. Gdańsk: Wyd. UG.
 11. Malighetti, P., Paleari, S., Redondi, R. (2008). Connectivity of the European Airport Network: "Self-help Hubbing" and Business Implications. Journal of Air Transport Management, 14 (2), 53-65.
 12. Mańkowska, M. (2013). The Areas of Competition and Planes of Cooperation in the Polish Passenger Transport Market (Sea, Rail and Air Transport). Logistics and Transport, 20 (4).
 13. Mańkowska, M., Mańkowski, T. (2013). Możliwości integracji transportu kolejowego i lotniczego na przykładzie portu lotniczego Szczecin-Goleniów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 778, Problemy Transportu i Logistyki, 22, 122-125.
 14. Marciszewska, E., Kaliński, D. (2009). Port lotniczy jako czynnik rozwoju regionalnego. W: A. Barski, W. Fabirkiewicz, C. Jarosz (red.), Rozwój lotnictwa w regionach (s. 5-9). Toruń: Wyd. Adam Marszałek
 15. Materiały wewnętrzne Portu Lotniczego Szczecin.
 16. Paleari, S., Redondi, R., Malighetti, P. (2010). A Comparative Study of Airport Connectivity in China, Europe and US: Which Network Provides the Best Service for Passengers? Transportation Research, 42 (2), 198-200.
 17. Pearce, B. (2014). Adding Value Despite Difficult Business Conditio. IATA.
 18. Tłoczyński, D. (2014). Accessibility jako instrument kształtowania polskiego rynku usług transportu lotniczego. W: J. Sokołowski, A. Żabiński (red.), Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych (s. 371-381). Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
 19. Tłoczyński, D. (2016). Konkurencja na polskim rynku usług transportu lotniczego. Gdańsk: Wyd. UGd.
 20. Veldhuis, J. (1997). The Competitive Position of Airline Networks. Journal of Air Transport Management, 3 (4), 181-182.
 21. Veldhuis, J., Kroes, E. (2002). Dynamics in Relative Network Performance of the Main European Hub Airports. Cambridge: "Proceeding of the European Transport Conference", 106-130.
 22. Wołek, M. (2009). Transport kolejowy w obsłudze portów lotniczych. Europejskie studia przypadków. Logistyka, 3, 1-12.
Cited by
Show
ISSN
1644-275X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2016.35-17
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu