BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tucki Kazimierz (Główny Urząd Statystyczny w Lublinie)
Title
Analiza zmian struktury i kondycji finansowej przedsiębiorstw w województwie lubelskim w latach 1999-2005
Source
Barometr Regionalny, 2006, nr 2(6), s. 20-28, tab., rys., przypisy
Keyword
Wskaźniki ekonomiczne, Kondycja finansowa, Kondycja przedsiębiorstwa
Economic indicators, Financial condition, Enterprises condition
Abstract
Podstawowe wskaźniki charakteryzujące gospodarkę od szeregu lat wyznaczają województwu lubelskiemu obok podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego najniższe lokaty w kraju. Pobieżny rzut oka na dane statystyczne wskazuje, iż w 2005 roku w porównaniu z 1999 rokiem wystąpiła poprawa poziomu gospodarowania. Interesującym staje się pytanie, czy w porównaniu ze średnimi wskaźnikami krajowymi poprawa kondycji finansowej przedsiębiorstw w województwie lubelskim jest szybsza, czy wolniejsza. Na tak sformułowane zapytanie starano się dać odpowiedź w kolejnych rozdziałach opracowania.(fragment tekstu)
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1644-9398
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu