BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świder Wojciech
Title
Wskaźniki giełdowe P/BV oraz P/E jako kryterium inwestycyjne na przykładzie spółek z indeksu WIG20
Stock Market Indicators P/BV and P/E as an Investment Criterion, on the Example of WIG20 Companies
Source
Pieniądze i Więź, 2017, nr 2(75), s. 47-60, tab., wykr., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Analiza fundamentalna, Giełda, Wskaźniki giełdowe
Fundamental analysis, Stock exchange, Stock market indices
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule dokonano rozróżnienia między analizą techniczną a fundamentalną. Zbadano jak performują spółki (z indeksu WIG20) o określonych wartościach wskaźników giełdowych. Analizowane były dwa wskaźniki: P/BV (relacja ceny akcji do wartości księgowej przypadającej na akcję) oraz P/E (relacja ceny akcji do zysku przypadającego na jedną akcję). Na końcu sformułowano wnioski, które mogą być użyteczne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. (abstrakt oryginalny)

The article describes contradistinction between the technical and fundamental analysis. The author tested the results of companies (included in the WIG20 index) with specific values of stock market indicators. Two indicators were analyzed: P/BV (the ratio of price to book value per share) and P/E (relation of price to earnings per share). Conclusions, that were made at the end of the paper, can be useful in making investment decisions. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
  1. Borowski K., Analiza fundamentalna, metody wyceny przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2014.
  2. Bulkowski T., Analiza fundamentalna i inwestowanie pozycyjne, Wydawnictwo Linia, Warszawa 2016.
  3. E. Łon, Makroekonomiczne uwarunkowania koniunktury na polskim rynku akcji i świetle doświadczeń międzynarodowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
  4. E. Łon, Makroekonomiczne uwarunkowania wskaźników wyceny rynku akcji, "Pieniądze i Więź" 2005, nr 2 (27).
  5. Elder A., Zawód inwestor giełdowy, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
  6. Gruszczyńska-Brożbar E., Analizy giełdowe, Wydawnictwo Uniwersytetu w Poznaniu, Poznań 2012.
  7. Haugen R., Nowa nauka o finansach, przeciw efektywności rynku, WIG-Press, Warszawa 1999.
  8. Komar Z., Sztuka spekulacji po latach, Wydawnictwo Linia, Warszawa 2011.
  9. Pieloch-Babiarz A., Sajnóg A., Analiza fundamentalna, standing finansowy i wycena przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
  10. Schwager J., Jak naprawdę działają rynki, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
Cited by
Show
ISSN
1506-7513
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu