BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mrożek-Gąsiorowska Magdalena A. (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum)
Title
Świadczenia rehabilitacyjne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w latach 2005-2014 : tendencje i perspektywy
Rehabilitation Services Funded by the National Health Fund in the Years 2005-2014 : Trends and Prospects
Source
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, t. 13, nr 3, s. 243-251, rys., bibliogr. 2 poz.
Keyword
Świadczenia rehabilitacyjne, Osoby niepełnosprawne, Lecznictwo uzdrowiskowe
Rehabilitation benefits, Disabled people, Health spa
Note
summ.
Abstract
Celem pracy jest analiza wydatków NFZ na świadczenia zdrowotne z zakresu rehabilitacji leczniczej oraz lecznictwa uzdrowiskowego w ciągu ostatnich 10 lat, a także ocena wykorzystania i dostępu do tych świadczeń zdrowotnych w badanym okresie.(fragment tekstu)

The aim of the study was to analyze the National Health Fund (NHF) expenditure on health services in the field of rehabilitation and spa treatment over the last 10 years (2005-2014), as well as to assess the use and access to the health services. The results indicate that the NHF spending on medical rehabilitation and spa treatment increased during this period. There was also a raise in the demand for these services. Medical rehabilitation is often used by older people. However, the increased use among people aged 10-19 years is observed too. Due to the limits and restrictions on access to rehabilitation services financed from public funds by the NHF, the number of people waiting for these services significantly increased. The longest average waiting time for the services is observed in the area of sanatorium treatment, where many patients have to wait more than 24 months to receive treatment.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gutenbrunner Ch., Ward A.B., Chamberlain M.A. (red.), White Book on Physical and Rehabilitation Medicine in Europe, "Europa Medicophysica" 2006; 42(4): 287-332, http://www.ptreh.com/attachment/id/163/0; dostęp: 11.06.2015.
  2. Karwat I., Skwarcz A., Rehabilitacja medyczna - jej cele, założenia i znaczenie praktyczne, "Postępy Nauk Medycznych" 2000; 3: 61-69.
Cited by
Show
ISSN
1731-7398
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.15.025.4783
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu