BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowerski Mieczysław (Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu), Bielak Jarosław (Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu), Długosz Dawid (Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu)
Title
Zastosowanie logitowych modeli mikro-makro do prognozowania kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw
Source
Barometr Regionalny, 2006, nr 2(6), s. 56-66, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Ocena kondycji przedsiębiorstwa, Mierniki oceny kondycji finansowej, Model logitowy, Prognozowanie
Assessment of the condition enterprise, Financial condition indicators, Logit model, Forecasting
Abstract
W większości prowadzonych współcześnie badań ekonomicznych dominuje wyraźny podział na badania makroekonomiczne i mikroekonomiczne. W konsekwencji większość dostępnych modeli ekonomicznych ma wyraźny charakter makroekonomiczny bądź mikroekonomiczny. Natomiast rzeczywistość gospodarcza jest bardziej skomplikowana i w każdej kategorii ekonomicznej wzajemnie przenikają się procesy mikro i makroekonomiczne. Do opisu wielu zjawisk ekonomicznych najwłaściwsza jest więc kombinacja modeli mikro i makro W prowadzonych badaniach zastosowane zostanie podejście polegające na włączaniu zmiennych makroekonomicznych do mikroekonomicznych modeli funkcjonowania przedsiębiorstw.(fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agresti A., An Introduction to Categorical Data Analysis, John Wiley & Sons, New York, Chester, Brisbane, Toronto, Singapore, 1996
 2. Baekgaard H., Integrating Micro and Macro Models: Mutual Benefits, Conference Paper CP 1995_10, National Centre for Social and Economic Modelling, University of Camberra, 1995
 3. Charemza W., D. F. Deadman, Nowa ekonometria, PWE, Warszawa, 1997
 4. Gruszczyński M., Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2002
 5. Hayo B., Micro and Macro Determinants of Public Support for Market Reforms in Eastern Europe, Working Paper B25, Zentrum für Europäische Integrationsforschung, Rheinische Friedrich- Wilhelms- Universität Bonn, 1999
 6. Herault N., A Micro-Macro Model for South Africa: Building and Linking a Microsimulation to a CGE Model, Melbourne Institute Working Paper Series, Working Paper No. 16, Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research, 2005
 7. Hellwig Z., Przechodniość relacji skorelowania zmiennych losowych i płynące stąd wnioski ekonometryczne, Przegląd Statystyczny, 1976
 8. Jacobson K.C.T., J.L.K Roszbach, Exploring relationships between Firms' Balance Sheets and the Macro Economy, research Department, Sveriges Riksbank, 10337 Stockholm, May 2004, www.atlres.com/financeconference/ jacobson.pdf
 9. Kowerski M., An influence of idiosyncratic and macroeconomic factors on consumer economic sentiment of lubelskie region (Poland), referat na 28th CIRET Conference, Rzym 20-23 września 2006
 10. Kowerski M., Zastosowanie modeli mikro-makro do oceny wpływu czynników makroekonomicznych na nastroje gospodarcze konsumentów województwa lubelskiego, w: Lisiecki M., H. Ponikowski (red.), Od zmian globalnych do rozwoju lokalnego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006
 11. Martin D., Early Warning of Bank Failure: A Logit Regression Approach, Journal of Banking and Finance, Vol. 1, 1977
 12. Nowak E., Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadań, PWN, Warszawa 2002
 13. Piech K, S. Pangsy-Kania, Diagnozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2003
 14. Souleles N. S., Consumer Sentiment: Its rationality and Usefulness in Forecasting Expenditure. Evidence from the Michigan Micro Data, NBER Working Paper 8410/ 2001
Cited by
Show
ISSN
1644-9398
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu