BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bożek Andrzej (Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu)
Title
Prognozowanie kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw z wykorzystaniem drzew decyzyjnych
Source
Barometr Regionalny, 2006, nr 2(6), s. 76-81, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Drzewo decyzyjne, Prognozowanie
Estimation of enterprises financial condition, Decision tree, Forecasting
Abstract
Identyfikacja czynników mających wpływ na powodzenie bądź niepowodzenie działalności przedsiębiorcy jest jedną z najważniejszych umiejętności potrzebnych w każdej firmie. Wielość czynników oddziaływujących na poszczególne przedsiębiorstwa powoduje, że decydentom trudno o ich prawidłową analizę i ocenę a przede wszystkim prawidłowe określenie ich wpływu na zarządzaną przez nich jednostkę. Wykorzystanie najnowszych osiągnięć nauki może być pomocne w identyfikacji przesłanek determinujących przyszłą kondycję przedsiębiorstwa.(fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altman E., Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy, The Journal of Finance, September 1968
 2. Andreasik J., Salej A., Klasyfikacja zmiennych modeli prognozowania stanu zagrożenia upadłością przedsiębiorstw, Barometr Regionalny nr 1 (4) 2005, WSZiA w Zamościu
 3. Cichosz P., Systemy uczące się, Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, Warszawa 2000
 4. Gruszczyński M., Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Monografie i Opracowania, SGH, Warszawa 2001
 5. Hadasik D., Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, AE w Poznaniu, Poznań 1998.
 6. Koronacki J., Ćwik J., Statystyczne systemy uczące się Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005
 7. Krawiec K., Stefanowski J., Uczenie maszynowe i sieci neuronowe, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2004
 8. Lasek M., Data Mining. Zastosowania w analizach i ocenach klientów bankowych, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2002.
 9. materiały informacyjne z zastosowań systemu Statistica Data Miner ze strony www.statsoft.pl
 10. Nowak E., Propozycje zmiennych oceniających zagrożenie dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Raport projektu "System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych", Zamość 2006
 11. praca zbiorowa Statystyka i Data Mining w praktyce - Statsoft Polska, Kraków 2004
 12. Rutkowski A., Prognozowanie zagrożenia upadłości ą na podstawie sprawozdań finansowych, Nasz Rynek Kapitałowy nr 4/99.
 13. Walanus A., Demski T., Data Mining - inteligencja biznesowa, MM Magazyn Przemysłowy 3/2004 s.38
Cited by
Show
ISSN
1644-9398
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu