BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wrzesińska Magdalena (Uniwersytet Medyczny, Łódź), Rasmus Paweł (Uniwersytet Medyczny, Łódź), Wicherska Katarzyna (Uniwersytet Medyczny, Łódź), Krukowska Jolanta (Uniwersytet Medyczny, Łódź)
Title
Wypalenie zawodowe a zmienne demograficzne i psychospołeczne u aktywnych zawodowo fizjoterapeutów
Burnout and Demograpfic and Pychosocial Variables in Practising Physiotherapists
Source
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, t. 13, nr 3, s. 295-301, tab., bibliogr. 29 poz.
Keyword
Wsparcie społeczne, Wypalenie zawodowe, Demografia, Rehabilitacja zawodowa
Social support, Professional burnout, Demography, Vocational rehabilitation
Note
summ.
Abstract
Fizjoterapeuci w porównaniu z innymi pracownikami opieki zdrowotnej są szczególnie narażeni na ryzyko wypalenia zawodowego ze względu na bezpośredni kontakt z niepełnosprawnymi pacjentami będącymi nierzadko w złej kondycji psychicznej. Brak możliwości spełnienia oczekiwań chorych w zakresie pełnego powrotu do zdrowia i sprawności powoduje doświadczanie bezpośredniej konfrontacji z negatywnymi emocjami i roszczeniową postawą pacjentów.(fragment tekstu)

The aim of studies was the evaluation of the level of burnout syndrome in a group of practicing physiotherapists with regard to sociodemographic variables, and social support from the supervisor, co-workers and families in stressful situations in the workplace. A study group consisted of 71 practicing physiotherapists. The Maslach Burnout Inventory (MBI) and questionnaire were used. The high levels of burnout syndrome in terms of depersonalization and reduced sense of personal accomplishment were noted. Sociodemographic variables and characteristics related to the profession of physiotherapist had no significant effect on burnout syndrome factors. Social support from colleagues had a significant effect on emotional exhaustion (z = 2.021, p < 0.05) and depersonalization (z = 2.140, p < 0.05) and receiving social support from the supervisor in stressful situations at work had relationship with depersonalization (z = 2.021, p < 0.05). Social support from superiors in stressful situations in the workplace could be a buffer preventing the development of burnout syndrome in physiotherapists.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Pavlakis A., Raftopoulos V., Theodorou M., Burnout syndrome in Cypriot physiotherapists: national survey, "BMC Health Service Research" 2010; 10: 63.
 2. Beisert M., Przejawy, mechanizmy i przyczyny wypalania się pielęgniarek, w: H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe - przyczyny i zapobieganie, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2011: 182-186.
 3. Fiłończuk-Wieczorkowska H., Żukrowska M., Stres a wypalenie zawodowe, w: A. Steciwko, A. Mastalerz-Migas (red.), Stres oraz wypalenie zawodowe. Jak rozpoznać, zapobiegać i leczyć, Urban & Partner, Wrocław 2012: 44-46.
 4. Sapilak B., Wypalenie zawodowe personelu medycznego, w: A. Steciwko, A. Mastalerz-Migas (red.), Stres oraz wypalenie zawodowe. Jak rozpoznać, zapobiegać i leczyć, Urban & Partner, Wrocław 2012: 47-59.
 5. Pasikowski T., Polska adaptacja kwestionariusza Maslach Burnout Inventory, w: H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie. Wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009: 135-148.
 6. Lindsay R., Hanson L., Taylor M., McBurney H., Workplace stressors experienced by physiotherapists working in regional public hospitals, "Australian Journal of Rural Health" 2008; 16(4): 194-200.
 7. Campo M.A., Weiser S., Koenig K.L., Job strain in physical therapists, "Physical Therapy" 2009; 89(9): 946-956.
 8. Przewodnik po zawodach. Tom 2, Wyd. Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003.
 9. Halbesleben J.R.B., Demeerouti E., The construct validity of an alternative measure of burnout: Investigating the English translation of the Oldenburg Burnout Inventory, "Work & Stress" 2005; 19: 208-220.
 10. Leiter M.P., Maslach C., Pokonać wypalenie zawodowe. Sześć strategii poprawienia relacji z pracą, Oficyna Wydawnictwa Wolters Kluwer, Warszawa 2010: 71-98.
 11. Maslach C., Wypalenie - w perspektywie wielowymiarowej, w: H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe. Przyczyny, mechanizmy, zapobieganie, PWN, Warszawa 2007: 13-31.
 12. Wilczek-Różyczka E., Plewa Z., Wypalenie zawodowe u pracowników ochrony zdrowia, "Medycyna Rodzinna" 2008; 3: 69-73.
 13. Rosenberg T., Pace M., Burnout among mental health professionals: Special considerations for the marriage and family therapist. "Journal of Marital and Family Therapyˮ 2006; 32(1): 87-99.
 14. Maslash C., Leither M., Early predictors of job burnout and engagement, "Journal of Applied Psychology" 2008; 3: 498-512.
 15. Maslach C., Leither M.P., Jackson SE., Making a significant difference with burnout interventions: researcher and practitioner collaboration, "Journal of Organizational Behavior" 2012; 33: 296-300.
 16. Beheshtifar M., Omidvar A.R., Causes to create job burnout in organizations, "International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences" 2013; 3(6): 107-113.
 17. Serrano G., de Los Fayos E.J., Hidalgo Montesinos M.D., Burnout in Spanish physiotherapists, "Psicothema" 2008; 20: 361-368.
 18. Fisher M., Mitsche M., Endler P. et al., Burnout in physiotherapists: use of clinical supervision and desire for emotional closeness or distance to clients, "International Journal of Therapy and Rehabilitationˮ 2013; 20: 550-558.
 19. Li Calzi S., Farinelli M., Alianti L., Manigrasso V., Taroni A.M., Physical rehabilitation and burnout: different aspect of the syndrome and comparison between Healthcare Professional involved. "European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine" 2006; 42: 27-36.
 20. Kalicińska M., Chylińska J., Wilczek-Różyczka E., Professional burnout and social support in the workplace among hospice nurses and midwives in Poland, "International Journal of Nursing Practice" 2012; 18: 595-603.
 21. Garbin C.A.S., Garbin A.J.I., dos Santos R.R., Fagundes Freire A.C.G., Gonçalves P.E., Burnoutʼs Syndrome in Dentists, "Journal of Depression and Anxiety" 2012; 1: 109.
 22. Zarei M., Kalali N., Anvari M., Do demographic variables moderate the relationship between job burnout and its consequences, "Iranian Journal of Management Studies" 2012; 5: 50.
 23. Falkenberg A., Nyfjäll A., Hellgren C., Vingård E., Social support at work and leisure time and its association with self-related health and sickness absence, "Work" 2012; 43: 469-474.
 24. Ozbay F., Johnson D.C., Dimoulas E., Morgan C.A., Charney D., Southwick S., Social support and resilience to stress, "Psychiatry" 2007; 4(5): 35-40.
 25. Lubrańska A., Klimat organizacyjny a doświadczanie wypalenia zawodowego "Medycyna Pracy" 2011; 62(6): 623-631.
 26. Rzycka O., Menedżer coachem. Jak rozmawiać, by osiągnąć rezultaty, Oficyna WLB, Warszawa 2012: 10.
 27. Scandura T.A., Williams E.A., Mentoring and transformational leadership the role of supervisory career mentoring, "Journal of Vocational Behavior" 2004; 65: 448-468.
 28. Abul Al Rub R.F., Job stress, job performance, and social support among hospital nurses, "Journal of Nursing Scholarshipˮ 2004; 36: 73-78.
 29. Abul Al Rub R.F., Replication and examination of research data on Job stress and coworker social support with internet and traditional samples, "Journal of Nursing Scholarship" 2006; 38: 200-204.
Cited by
Show
ISSN
1731-7398
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.15.030.4788
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu