BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grabiński Tadeusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Uproszczona metoda delimitacji wektorowej
The Simplified Method of Vector Delimitation
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, nr 5 (965), s. 69-86, tab., bibliogr. 5 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Keyword
Taksonometria, Szeregi czasowe, Delimitacja
Taxonometry, Time-series, Delimitation
Note
JEL Classification: C38
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono propozycję graficznej procedury porządkowania i grupowania obiektów opisanych pojedynczą cechą ujętą w formie szeregu przekrojowego, czasowego lub przekrojowo-czasowego. Metoda ta nawiązuje do klasycznej metody porządkowania opracowanej ponad 100 lat temu przez Jana Czekanowskiego. Zaletami proponowanej procedury są mała pracochłonność, intuicyjność i możliwość realizacji za pomocą arkusza kalkulacyjnego z zastosowaniem kilku elementarnych funkcji. Metodę wykorzystano do analizy taksonomicznej zbioru 28 krajów Unii Europejskiej opisanych trzema cechami: stopa bezrobocia, zagrożenie ubóstwem oraz długość życia, odnoszącymi się do dwóch lat - 2010 oraz 2015 r. (abstrakt oryginalny)

The paper presents a graphical procedure for sorting and grouping objects described by a single variable taken in the form of cross-sectional, time series or panel data. This method draws on the classical taxonometric method developed over 100 years ago by Jan Czekanowski. The advantages of simplified vector delimitation are that it is not labour intensive but is intuitive and can be handled with simple spreadsheet functions. The method was used for the taxonomic analysis of a set of 28 EU countries described by three characteristics: the unemployment rate, poverty risk and life expectancy for the two years 2010 and 2015. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czekanowski J. [1913], Zarys metod statystycznych w zastosowaniu do antropologii, Prace Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, nr 5.
  2. Kozłowski S. [1972], O sposobie weryfikacji podziałów przestrzennych w odniesieniu do taksonomicznej metody różnic J. Czekanowskiego, "Wiadomości Statystyczne", nr 1.
  3. Piasecki Z. [1971], Nowa metod taksonomiczna, "Listy Biometryczne", nr 30-31.
  4. Sołtysiak A. [1977a], UMCzek 1.00. Ewolucyjny algorytm porządkowania diagramu Czekanowskiego, "Biuletyn Antropologiczny", t. 1.
  5. Sołtysiak A. [1977b], MaCzek 1.00. Język programowania diagramu Czekanowskiego, "Biuletyn Antropologiczny", t. 1.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0965.0505
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu