BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pociecha Józef (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Prof. dr hab. inż. Jan Steczkowski (1923-2016) - życie i twórczość
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, nr 5 (965), s. 5-15, bibliogr. 12 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Keyword
Bibliografia
Bibliography
Note
streszcz., summ.
Steczkowski Jan
Abstract
Opracowanie omawia życie i twórczość prof. dr. hab. inż. Jana Steczkowskiego (1923-2016).
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1925-2000 [2002], red. J. M. Małecki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 2. Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 [1997], red. J. M. Małecki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 3. Cyran J., Steczkowski J., Zając K. [1973], Statystyczne metody kontroli jakości produktów, PWE, Warszawa.
 4. Między liczbą a treścią. Księga jubileuszowa dla uczczenia 75. urodzin Profesora Jana Steczkowskiego [2000], Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 5. Pociecha J., Zając K. [1990], Wkład ośrodka krakowskiego w rozwój teorii i zastosowań metod taksonomicznych [w:] Taksonomia - teoria i jej zastosowania, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 6. Rodowód Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Wspomnienia sprzed przeszło 50 lat prof. zw. dr. hab. inż. Jana Steczkowskiego [2006], Kraków.
 7. Steczkowski J. [1966], Zasady i metody rejonizacji produkcji rolniczej, PWRiL, Warszawa.
 8. Steczkowski J. [1970], Statystyczna procedura określania struktury zbiorowości, Zeszyty Naukowe WSE w Krakowie, Seria Specjalna: Rozprawy Habilitacyjne, nr 21, Kraków.
 9. Steczkowski J. [1995], Metoda reprezentacyjna w badaniach zjawisk ekonomiczno-społecznych, PWN, Warszawa-Kraków.
 10. Steczkowski J., Zeliaś A. [1981], Statystyczne metody analizy cech jakościowych, PWE, Warszawa.
 11. Steczkowski J., Zeliaś A. [1982], Analiza wariancyjna i kowariancyjna w badaniach ekonomicznych, PWN, Warszawa.
 12. Zasępa R. [1972], Metoda reprezentacyjna, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0965.0501
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu