BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Markiewicz Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Konsumpcja kolaboratywna jako forma społecznych innowacji na rynku turystycznym
Collaborative Consumption as a Form of Social Innovation on the Tourist Market
Source
Marketing i Rynek, 2017, nr 11 (CD), s. 333-344, bibliogr. 30 poz.
Keyword
Konsumpcja kolaboratywna, Innowacje społeczne, Rynek turystyczny
Collaborative consumption, Social innovations, Tourism market
Note
JEL Classification: D61, E21, L20, O35, Z32
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstract
W artykule podjęto problematykę współkonsumpcji w obszarze turystyki. W pierwszej części przedstawiono główne cechy zjawiska oraz scharakteryzowano podstawowe determinanty współkonsumpcji w obszarze turystyki. Zwrócono szczególną uwagę na czynniki środowiskowe (konsumpcja zrównoważona), znaczenie wspólnoty i autentyczności oraz czynniki technologiczne. W dalszej części wskazano na cechy konsumpcji kolaboratywnej jako formy innowacji społecznych na rynku turystycznym. Na zakończenie przedstawiono dylematy związane z widocznymi korzyściami płynącymi ze współkonsumpcji. Celem artykułu jest prezentacja konsumpcji kolaboratywnej jako formy społecznych innowacji na rynku turystycznym. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the problem of co-consumption in the area of tourism. The first part presents the main features of the phenomenon and characterizes the basic determinants of co-consumption in tourism. Particular attention was paid to environmental factors (sustainable consumption), the importance of community and authenticity, and technological factors. In the following, the characteristics of the collaborative consumption as a form of social innovation in the tourist market were pointed out. Finally, there are dilemmas related to the apparent benefits of co-consumption. The aim of the article is to present the collaborative consumption as a form of social innovation in the tourism market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Alejziak, W. (2000). Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku. Kraków: Albis.
 2. Belk, R. (2010). Sharing. Journal of Consumer Research, 36, 715-734 http://www.cs.cmu.edu/~jhm/Readings/612649.pdf
 3. Belk, R. (2014). You are what you can access: Sharing and collaborative consumption online. Journal of Business Research, 67(8), 1595-1600.
 4. Botsman, R. (2015). Defining The Sharing Economy: What Is Collaborative Consumption - And What Isn't? http://www.fastcoexist.com/3046119/defining-the-sharing-economy-what-is-collaborative-consumption-and-what-isnt (10.05.2017).
 5. Botsman, R., Rogers, R. (2010). What's mine Is Yours: the Rise of Collaborative Consumption, New York: Harper Collins.
 6. Botsman, R., Rogers, R. (2010). Współkonsumpcja: Zipcar był tylko początkiem. Harvard Business Review Polska, 93.
 7. Bylok, F. (2013). Konsumpcja. Konsument i społeczeństwo konsumpcyjne we współczesnym świecie: studium socjologiczne. Katowice: Wydawnictwo Naukowe "Śląsk" sp. z o.o.
 8. Bylok, F. (2015). Innowacje społeczne w konsumpcji: moda czy trend długookresowy, Marketing i Rynek, 10, 10-16.
 9. Bywalec, Cz. (2007). Konsumpcja w teorii i praktyce. Warszawa: PWN.
 10. Bywalec, Cz., Rudnicki, L. (1999). Podstawy ekonomiki konsumpcji, Kraków: Wydawnictwo AE.
 11. Caulier-Grice, J., Davies, A., Patrick, R., Norman, W. (2012). Defining Social Innovation. A deliverable of the project: The theoretical, empirical and policy foundations for building social innovation in Europe (TEPSIE), European Commission - 7th Framework Programme, Brussels: European Commission, DG Research. http://www.tepsie.eu/images/documents/TEPSIE.D1.1.Report.DefiningSocialInnovation.Part%201%20-%20defining%20social%20innovation.pdf (10.05.2017).
 12. Chen, Y. (2009). Possession and Access: Consumer Desires and Value Perceptions Regarding Contemporary Art Collection and Exhibit Visits. Journal of Consumer Research, 35, 925-940.
 13. Drucker, P.F., (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 14. Felson, M., Spaeth, J.L. (1978). Community structure and collaborative consumption: A routine activity approach. American Behavioral Scientist, 21(4), 614-624.
 15. Frenken, K., Schor, J. (2017). Putting the sharing economy into perspective. Environmental Innovation and Societal Transitions, 23, 3-10.
 16. Glinka, B., Gudkova, S. (2011). Przedsiębiorczość. Warszawa: Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer.
 17. Kesselring, A., Leitner, M. (2008). Soziale Innovationen in Unternehmen. Study, compiled by order of the Unruhe Stiftung. Vienna. http://www.zsi.at/attach/Soziale_Innovation_in_Unternehmen_ENDBERICHT.pdf (10.05.2017).
 18. Kędzior, Z. (2003). Metodologiczne aspekty badania jakości życia. W: J. Karwowski (red.), Jakość życia w regionie (15-16). Szczecin: US, PAN.
 19. Kwaśnicki, W. (2015). Innowacje społeczne - nowy paradygmat czy kolejny etap w rozwoju kreatywności człowieka?. W: W. Misztala, G. Chimiak i A. Kościanski (red.), Obywatelskość wobec kryzysu: uśpieni czy innowatorzy? Warszawa http://kwasnicki.prawo.uni.wroc.pl/todownload/InnowacjeSpoleczneWK.pdf (10.05.2017).
 20. MacCannell, D. (2005). Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej. Warszawa: Wydawnictwo Muza.
 21. Majchrzak, K. (2005). Nowe tendencje w konsumpcji a turystyka. W: Ekonomiczne problemy turystyki, 5. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 22. Markiewicz, E. (2013). Trendy w popycie turystycznym jako determinanty współkonsumpcji na rynku turystycznym. W: K. Wilczyńska (red.), Gospodarka turystyczna w XXI wieku - szanse i zagrożenia dla dalszego rozwoju (77-90). Poznań: Wydawnictwo WSHiU.
 23. Markiewicz, E. (2015). W poszukiwaniu autentyzmu doświadczeń turysty. Rola konsumpcji kolaboratywnej w kreowaniu autentycznych doświadczeń na rynku turystycznym. Zarys problematyki. Kultura-historia-globalizacja, 17, 109-121.
 24. Moulaert, F., Martinelli, F., Swyngedouw, E., Gonzalez, S. (2005). Towards Alternative Model(s) of Local Innovation, Urban Studies, 42(11), 1969-1990.
 25. Pol, E., Ville, S. (2008). Social Innovation: Buzz Word Or Enduring Term? Economics Working Paper. Department of Economics, University of Wollongong.
 26. Westley, F. (2008). The Social Innovation Dynamic, Social Innovation Generation, Kanada: University of Waterloo, http://sig.uwaterloo.ca/sites/default/files/documents/TheSocialInnovationDynamic_001_0.pdf (10.05.2017).
 27. Podemski, K. (2008). Doświadczanie obcości. Turystyka z humanistycznej perspektywy. W: Z. Młynarczyk, A. Zajadacz (red.), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Zasoby antropogeniczne. Krajobraz - Ruch turystyczny (tom II, 151-172). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 28. PwC, (2016). (Współ)dziel i rządź! Twój nowy model biznesowy jeszcze nie istnieje, https://www.pwc.pl/pl/pdf/ekonomia-wspoldzielenia-1-raport-pwc.pdf (10.05.2017).
 29. Skalska, T., Markiwicz, E., Pędzierski, M., (2016). Konsumpcja kolaboratywna w obszarze turystyki: próba oceny stanu zjawiska na rynku polskim, Folia Touristica, 41, 165-19.
 30. Schor J.B. (2011). A Plentitude Economy, http://www.newdream.org/programs/redefining-the-dream/plenitude (10.05.2017).
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu