BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazur-Wierzbicka Ewa (Uniwersytet Szczeciński), Kunasz Marek (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Społeczna odpowiedzialność branży gastronomicznej wobec konsumentów - wybrane aspekty
Corporate Social Responsibility of the Catering Industry Toward Customers - Selected Aspects
Source
Marketing i Rynek, 2017, nr 11 (CD), s. 356-370, rys., bibliogr. 27 poz.
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Konsument, Interesariusze, Zachowania konsumenta, Gastronomia
Corporate Social Responsibility (CSR), Consumer, Stakeholders, Consumer behaviour, Gastronomy
Note
JEL Classification: D1, L21, M14
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstract
Celem artykułu jest ocena działań społecznie odpowiedzialnych podejmowanych przez firmy branży gastronomicznej wobec kluczowego interesariusza zewnętrznego - konsumenta. W opracowaniu przybliżono koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu oraz konsumenta jako kluczowego interesariusza zewnętrznego, dokonano charakterystyki branży gastronomicznej. Następnie przytoczono przykłady działań społecznie odpowiedzialnych podejmowanych wobec konsumentów przez wybrane, sieciowe firmy gastronomiczne działające w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The main objective of this paper is to assess corporate social responsibility (CSR) activities taken by the catering industry aimed at its key outside stakeholder - a consumer. It focuses on the CSR concept, a consumer as a key stakeholder as well as the catering industry. Next, the paper describes the examples of socially responsible activities aimed at consumers taken by some chain-store catering companies in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Czubała, A. (2011). Rola konsumentów w realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Konsumpcja i Rozwój, 1, 58-66.
 2. Ćwik, N., Oczyp, P. (2011). Trendy CSR. Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 3. Freeman, R.E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston: Pitman.
 4. Grucza, B. (red.) (2012). Podręcznik angażowania interesariuszy tom 1: Praktyczne spojrzenie na zaangażowane interesariuszy - Przewodnik, Warszawa: Wydawnictwo Bizarre.
 5. Howaniec, H. (2016). Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na lojalność konsumentów wobec marki. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 45, 32-40.
 6. ISO 26000 Guidance on social responsibility. (2014). Switzerland: International Organization for Standardization.
 7. Kiełczewski, D. (2008). Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 8. Levytska, G., Wrzesińska-Kowal, J. (2013). Społeczna odpowiedzialność biznesu w działalności przedsiębiorstw gastronomicznych w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 104, 171-183.
 9. Mazur-Wierzbicka, E. (2015). Wpływ konsumentów na rozwój społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Handel Wewnętrzny, 4, 296-305.
 10. Mazur-Wierzbicka, E. (2016). Zachowania konsumenckie w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu. Studia i Prace WNEiZ US, 43(3), 241-250.
 11. McDonald's CSR Report 2016. (2017). McDonalds Company.
 12. Polska na Talerzu 2016. (2016). Raport firmy MACRO Cash&Cary.
 13. Przewodnik: trendy w gastronomii 2016, (2017). Restauratorzy Food Consulting.
 14. Raport gastronomiczny 2016. (2016). GfK.
 15. Rok, B. (2004). Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie. Warszawa: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce - Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 16. Rudnicka, A. (2012). CSR - doskonalenie relacji społecznych w firmie. Warszawa: Wolters Kluwer bussiness.
 17. Rynek gastronomiczny w Polsce, Raport 2016 https://issuu.com/brogmarketing/docs/rynek_gastronomiczny_raport_2016 (dostęp: 30.05.2017).
 18. Schröder, M., Mceacherm, M.G. (2005). Fast foods and ethical consumer value: a focus on McDonal'd and KFC. British Food Journal, 107(4), 212-224.
 19. Strategia Sfinks Polska S.A. na lata 2015-2020. (2015). Sfinks Polska S.A.
 20. Turenne, J. (2009). Sustainability in Food Service. Chapter 10. W: H.J. Baldwin (ed.), Sustainability in the Food Industry. Iowa, Ames: Wiley-Blackwell, 225-238.
 21. Tyrakowski, P. (2012). Cała prawda o polskim CSR. PARP. www.parp.gov.pl/index/more/25845 (09.05.2017).
 22. Włodarczyk, K. (2013). Rynkowe zachowania polskich konsumentów w dobie globalizacji konsumpcji. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 23. Wójcik, M. (2009). Społeczna odpowiedzialność biznesu. http://wup.gdansk.pl/g2/2012_11/4fe801dba09dcbf224cc91b07ffa8147.pdf (26.05.2017).
 24. www.amrest.eu (15.05.2017).
 25. Zrałek, J. (2012). Dekonsumpcja jako przejaw proekologicznych zachowań konsumentów. Handel Wewnętrzny, 5-6 (2), 134-142.
 26. Zwiech, P. (2015). Zróżnicowanie wydatków na towary i usługi konsumpcyjne między grupami społeczno-ekonomicznymi w Polsce. Handel Wewnętrzny, 4 (357), 177-186.
 27. Zwiech, P. (2017). Eliminacja nierówności społeczno-ekonomicznych jako cel polityki spójności. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 310, 128-136.
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu