BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Młokosiewicz Marta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Kwestia relacji wewnątrzorganizacyjnych w standardzie raportowania GRI G4
The Issue of Intra-organizational Relationships in the GRI G4 Reporting Standard
Source
Marketing i Rynek, 2017, nr 11 (CD), s. 382-392, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo, Społeczna odpowiedzialność, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Relacje organizacyjne, Ramowe Zasady Raportowania
Enterprises, Social Responsibility, Corporate Social Responsibility (CSR), Organizational relationships, Global Reporting Initiative (GRI)
Note
JEL Classification: M540, M14
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstract
Za cel pracy przyjęto rozpoznanie i ocenę, w jakim zakresie aktualne wytyczne światowego standardu raportowania GRI G4 dostarczają wskazówek do pozytywnego kształtowania relacji intraorganizacyjnych. Omówiono kwestię kształtowania relacji wewnątrz organizacji z perspektywy społecznej odpowiedzialności biznesu oraz poddano analizie standard G4, wyodrębniając wskaźniki profilowe i szczegółowe związane z tą kwestią. Zaproponowano zagadnienia poszerzające istniejący zestaw wskaźników. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the study is to identify and assess to what extent the GRI G4 reporting standard provides guidelines for shaping positive intra-organizational relationships. Author discusses the issue of forming relationships within the organization from the perspective of corporate social responsibility. The G4 standard is analyzed by extracting general and specific standard disclosures related to the issue of shaping intra-organizational relationships. Additional indicators in the area of "Labor/Management Relations" are proposed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Adamczyk, J. (2009). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 2. Adamik, A. (2013). Dojrzewanie do partnerstwa - niedoceniana zmiana w zachowaniach organizacyjnych. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 283, 13-24.
 3. Cierniak-Emerych, A., Zięba, K. (2016). Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa zorientowanego na odpowiedzialność społeczną. Studium przypadku. Marketing i Rynek, 3, 81-91.
 4. Fundacja CentrumSCR.PL (2015). Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskich realiach. Teoria i praktyka. Warszawa: Fundacja CentrumSCR.PL.
 5. Gableta, M. (red.). (2012). Interesy pracowników oraz warunki ich respektowania w przedsiębiorstwach. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 6. GRI (2016a). G4, Wytyczne dotyczące raportowania. Zasady raportowania i wskaźniki. http://pihrb.org/wp-content/uploads/2016/06/Polish-G4-Part-One-FINAL.pdf (5.07.2017).
 7. GRI (2016b). G4, Wytyczne dotyczące raportowania. Podręcznik stosowania wytycznych. https://www.pibr.org.pl/static/items/publishing/GRI_G4_podrecznik-stosowania-wytycznych.pdf (5.07.2017).
 8. Jeffery, N. (2009). Stakeholder Engagement: A Road Map to Meaningful Engagement. Cranfield: Doughty Centre, Cranfield School of Management.
 9. Kempny, D. (2001). Logistyczna obsługa klienta. Warszawa: PWE.
 10. Lenart-Gansiniec, R. (2016). Rozwój organizacji uczącej się a zarządzanie relacjami. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 283, 29-43.
 11. Młokosiewicz, M. (2016). Zarządzanie relacjami - sylwetka menedżera. W: M. Młokosiewicz (red.), Kapitał ludzki - rozwój ku wartościom. Seria "Gospodarowanie kapitałem ludzkim" (10, 127-144). Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski.
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu