BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kluza Stanisław, Krzesicki Oskar
Title
Koniunktura w bankowości : październik - grudzień 2017
Source
Koniunktura w bankowości. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2017, nr 75, 15 s., wykr., tab.
Keyword
Sektor bankowy, Usługi bankowe, Inwestycje kapitałowe
Banking sector, Banking services, Capital investments
Note
streszcz., summ.
Abstract
W III kwartale 2017 r. wartość wskaźnika koniunktury w sektorze bankowym IRG SGH (IRGBAN) spadła, osiągając poziom +8,3 punktu. Wynik ten jest o 9,2 pkt niższy od wskazania z poprzedniego kwartału oraz wyższy (o 2,5 pkt) od oczekiwań wyrażonych przez banki w poprzednim badaniu. Na spadek wartości wskaźnika wpłynęło przede wszystkim obniżenie się wartości sald odpowiedzi na pytania o wynik z działalności bankowej oraz wypracowany zysk, a w mniejszym stopniu również zatrudnienia. Spodziewane jest nieznaczne polepszenie się sytuacji w IV kwartale 2017 r., a wartość salda prognostycznego wynosi +18,8 pkt.(fragment tekstu)

In the 3rd quarter of 2017 the IRG SGH banking confidence indicator (IRGBAN) decreased from +17,5 pts to +8,3 pts. The decline was mainly caused by a drop in the balances of the result on banking activity and of profits. The third component of the indicator, the balance of employment, contributed to the decrease to a lesser extent. According to the banks, they constantly need to handle problems that put a constraint on banking activity, namely: high tax burden, and severe and untransparent laws, among others. When combined, these factors may seriously diminish banks' profits. However, the most controversial legislative initiatives concerning banking and financial services have been abandoned, and banks tend to be optimistic about their future business prospects.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
2392-3733
0866-9503
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu