BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ejdys Stanisław (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Informacja we współczesnym świecie - próba systematyzacji wiedzy
Information in the Contemporary World: An Attempt of the Knowledge Systematization
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 44, s. 11-22, bibliogr. 14 poz.
Issue title
Uwarunkowania funkcjonowania gospodarki cyfrowej
Keyword
Informacja, Społeczeństwo informacyjne, Rozwój technologii informacyjnej, Gospodarka
Information, Information society, Information technology development, Economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Odkąd o systemach informacji zaczęto mówić po raz pierwszy, w globalnym świecie zaszły głębokie zmiany. Życie stało się o wiele bardziej złożone, stresujące i wymagające. Przeszliśmy z ery industrialnej do ery informacji, opartej na cyfryzacji i komputeryzacji2. Technologie informacyjno-komunikacyjne stały się motorem przemian wyznaczających nowy światowy porządek ekonomiczny. W wyniku ich masowego zastosowania utworzył się nowy typ społeczeństwa, zwany społeczeństwem wiedzy, dla którego podstawowym dobrem stała się informacja - symbol teraźniejszości, pokonywania barier i przekraczania granic.(fragment tekstu)

The meaning of information does not need to be proved. Confirming this fact, there is a quick growth of information and communications technologies in the globalized economy. Nowadays, there is no escape from high technologies and innovative solutions. Intelligent information systems have stopped being futurological ideas. From year to year, more and more of them find their practical application and are bringing expected effects. What is more, intelligent information systems play an important role in processes of making optimum decisions. In the framework of theoretical considerations, the author makes an attempt to show the potential of intelligent information systems, as well as to perceive information as a special object of cognition. He presents interpretations of this notion and shows its properties(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, "Prace Naukowe" Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1060, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 2. Efektywność zastosowań systemów informatycznych, red. Z. Szyjewski, J. K. Grabara, J. S. Nowak, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003.
 3. Gleick J., Informacja. Bit, wszechświat, rewolucja, tłum. G. Siwek, Znak, Kraków 2012.
 4. Goban-Klas T., Społeczeństwo niedoinformowane, "Polityka" 1988, nr 22.
 5. Hetmański M., Epistemologia informacji, Copernicus Center Press Sp. z o.o., Kraków 2013.
 6. Hetmański M., Świat informacji, Difin, Warszawa 2015.
 7. Liedel K., Piasecka P., Aleksandrowicz T. R., Analiza informacji. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2012.
 8. Mazur M., Cybernetyka i charakter, PIW, Warszawa 1976.
 9. Oleński J., Standardy informacyjne w gospodarce, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997.
 10. Ostrowski M., Warszawski tryptyk edukacyjny, SCI-ART, Warszawa 2010.
 11. Postman N., Technopol. Triumf techniki nad kulturą, PIW, Warszawa 1995.
 12. Stefanowicz B., Informacja. Wiedza. Mądrość, t. 66, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013.
 13. Szewczyk A., Społeczeństwo informacyjne - problemy rozwoju, Difin, Warszawa 2007.
 14. Wydro K. B., Badania nad istotą informacji, jej właściwościami i stosowanymi technikami informacyjnymi - próba systematyzacji w obszarze wiedzy o informacji, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu