BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wassilew Aleksander Z. (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Papińska-Kacperek Joanna (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wybrane problemy semantyczne we współczesnych systemach informatycznych
Some Semantic Problems in Contemporary Information Systems
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 44, s. 23-33, bibliogr. 15 poz.
Issue title
Uwarunkowania funkcjonowania gospodarki cyfrowej
Keyword
Systemy informatyczne, Technologie semantyczne, Wyszukiwanie informacji, Internet
Computer system, Semantic technology, Information retrieval, Internet
Note
streszcz., summ.
Abstract
Systemy komputerowe, obecne we wszystkich dziedzinach współczesnego życia, w rzeczywistości tylko przyspieszyły te czynności intelektualne, które charakteryzowały się automatyzmem działania i dały się sformalizować oraz zalgorytmizować. Należy pamiętać, że system komputerowy operuje na danych zapisanych binarnie i na modelach formalnych, czyli na pewnym przybliżeniu rzeczywistego świata - wynegocjowanym między twórcami oprogramowania a ich zleceniodawcami. Działanie każdego systemu informatycznego jest zatem związane z pewną umową-zgodą na ograniczenie obrazu środowiska, w którym system informatyczny ma funkcjonować, do jego najważniejszych elementów.(fragment tekstu)

Information systems operate on bits - data - interpreted by specific systems as signs and symbols. Any of this type of operations of data are subject to ruling in formal systems. Analyses of the "correctness" are possible only on the syntactic level. The analysis of the semantics or meaning thus remains beyond the capabilities of these processing systems. Even if some of the concepts are denoted by tags compliant with the standards of RDF and OWL, the systems still operate on signs constituting those tags. Therefore determination of the research subject and its nature requires ordering the used concepts.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Artz D., Gil Y., A survey of trust in computer science and the semantic web, "Web Semantics: Science, Services and Agents on the World Wide Web" 2007, vol. 5 (2), s. 58-71.
 2. Dennett D., Dźwignie wyobraźni i inne narzędzia do myślenia, Copernicus Center Press, Kraków 2015.
 3. Dorai C., Venkatesh S., Bridging the semantic gap with computational media aesthetics, "IEEE Multimedia" 2003, vol. 10, no. 2, s. 15-17.
 4. Hein A. M., Identification and Bridging of Semantic Gaps in the Context of Multi-Domain Engineering, Abstracts of the 2010 Forum on Philosophy, Engineering & Technology, Colorado 2010.
 5. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzą w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
 6. Papińska-Kacperek J., Gontar B., Wyszukiwarki semantyczne, w: Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2011, s. 134-149.
 7. Paź B., Ontologia versus metafizyka? Geneza, rozwój i różne postaci nowożytnej teorii bytu, "Filo-Sofija" 2011, nr 15, s. 817-847.
 8. Shannon C. E., A mathematical theory of communication, "ACM SIGMOBILE Mobile Computing and Communications Review" 2001, vol. 5 (1), s. 3-55.
 9. Tadeusiewicz R., Biocybernetyka. Metodologiczne podstawy dla inżynierii biomedycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 10. Wassilew A. Z., Cena a wartość w gospodarce cyfrowej - wybrane problemy, "Gospodarka XXI Wieku. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 122, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, s. 165-173.
 11. Wereński S., Co intelektualista wiedzieć powinien o... twierdzeniu Gödla, "Problemy" 1984, nr 451, s. 18-19.
 12. Zhou Y., De S., Wang W., Moessner K., Search Techniques for the Web of Things: A Taxonomy and Survey, "Sensors" 2016, vol. 16 (5), s. 600.
 13. http://www.inzyneriawiedzy.pl/wiedza/wiedza-informacje-dane [dostęp 09.01.2016].
 14. http://www.manperion.com/zarządzanie-informacją-zi/informacja-w-biznesie/etapy-produkcji-informacji/ [dostęp 10.01.2016].
 15. http://www.wsb.edu.pl/download.php?id=1182&source=pr [dostęp 08.06.2016].
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu