BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Raczko Rafał (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w e-administracji
Electronic Documentation Management in E-government
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 44, s. 35-43, rys., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Uwarunkowania funkcjonowania gospodarki cyfrowej
Keyword
e-administracja, Zarządzanie, Administracja publiczna, Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
e-government, Management, Public administration, Electronic Platform of Public Administration Services (ePUAP)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wszelkie nowoczesne narzędzia czy technologie informacyjno-komunikacyjne przyczyniają się w istotny sposób do przeobrażania się społeczeństwa, ponieważ to informacja jest najważniejszym źródłem rozwoju we wszystkich obszarach funkcjonowania państwa. Administracja publiczna jest bardzo istotnym elementem funkcjonowania kraju. Każdy obywatel korzysta z usług, które są oferowane przez sektor publiczny. Obecnie w wyniku rozwoju społeczeństwa informacyjnego jednym z jego podstawowych zadań jest stworzenie oraz rozwijanie cyfrowych usług w administracji publicznej.(fragment tekstu)

In the following paper the issues related to computerization in public administration are presented. The basic IT environments, operating in the internal and external dimension of e-government are discussed.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bal-Domańska B., Wstęp do e-administracji, WUE, Wrocław 2010.
  2. Ganczar M., Informatyzacja administracji publicznej. Nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców, CeDeWu, Warszawa 2009.
  3. Janowski J., Administracja elektroniczna, Municipium, Warszawa 2009.
  4. Studium wykonalności projektu ePUAP2, Centrum Projektów Informatycznych MSWiA, Warszawa 2011.
  5. http://www.eadministracja.pl [dostęp 01.07.2016].
  6. http://www.ezd.gov.pl [dostęp 01.07.2016].
  7. http://www.zrsi.wzp.pl/e-administracja [dostęp 01.07.2016].
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu