BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasiak-Poniatowski Jędrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wykorzystanie alternatywnych kanałów komunikacyjnych w gminach
The Use of Alternative Communication Methods in Municipalities
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 44, s. 45-54, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Uwarunkowania funkcjonowania gospodarki cyfrowej
Keyword
Gmina, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Dostęp do informacji, Infrastruktura telekomunikacyjna, Finanse
District, Information and Communication Technology (ICT), Access to information, Telecommunication infrastructure, Finance
Note
streszcz., summ.
Country
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstract
Dostępność technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w ostatnich latach istotnie zmieniła funkcjonowanie administracji publicznej, w tym jednostek samorządu terytorialnego (JST). Na przestrzeni ostatniej dekady wprowadzanie rozwiązań opartych na technologiach informatycznych nie było pozbawione trudności. Wiele projektów miało raczej charakter inicjacyjny i nie kończyło się faktycznymi wdrożeniami, inne zaś cechowały się wieloletnimi opóźnieniami. Mimo dużych trudności i wolnego stosunkowo tempa realizacji projektów opartych na technologiach informacyjnych w tym sektorze, zakres usług świadczonych elektronicznie znacznie się powiększył.(fragment tekstu)

Availability of a wide range of communication channels supporting customer relationships seems not to be underestimated. In the business sector, almost all of them are used with full awareness of the benefits. Organizations from the non-governmental sector are also trying to keep up with technology. A different image is presented by the public administration. Despite the growth dynamics of the development of e-government in recent years, the basic level of local government units (municipalities) does not often use modern technologies (usually it is limited to the use of solutions imposed by law). This problem generally does not apply to big cities, but is accentuated in rural communities. The article has brought closer the specificity of alternative communication channels and the use of available information and communication technologies for improving customer service tasks of the municipality, as well as aspects of image improvement. The paper presents the current situation concerning the use of alternative communication channels (which are not mandatory for local government units), based on information technologies in the rural province of Lower Silesia (Poland). An attempt of assessing the benefits of their application and a preliminary analysis of the causes or restrictions affecting the diagnosed condition was made.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Abonenci telefonii ruchomej (komórkowej) w 2015, GUS, 15.06.2016.
  2. Bezpieczeństwo obywateli RP jako czynnik jakości życia, red. P. Sienkiewicz, Wydawnictwo AON, Warszawa 2009.
  3. Mossberger K., Tolbert J. C., McNeal R. S., Digital Citizenship - The Internet, Society and Participation, The MIT Press, Cambridge-London 2007.
  4. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198.
  5. Kemp S., Digital in 2016. We are social's compendium of global digital, social, and mobile data, trends, and statistics. We are social, http://wearesocial.com/sg/special-reports/digital-2016 [dostęp 28.06.2016].
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu