BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siemieniuk Nina (Uniwersytet w Białymstoku), Zalewska-Bochenko Agnieszka (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Bezpieczeństwo systemów informatycznych w instytucjach bankowych
Security Systems in Banking Institutions
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 44, s. 55-67, tab., bibliogr. 29 poz.
Issue title
Uwarunkowania funkcjonowania gospodarki cyfrowej
Keyword
Systemy informatyczne, Bezpieczeństwo, Banki, Nowe technologie
Computer system, Security, Banks, High-tech
Note
streszcz., sunn.
Abstract
Bankowość jest jednym z sektorów najbardziej zaawansowanych w użytkowaniu i wdrażaniu nowych technologii. Dzięki rozwojowi Internetu, technologii mobilnych i globalnych systemów informatycznych nastąpił wzrost znaczenia bankowości niezależnej od stref czasowych, położenia geograficznego i kanałów dostępu. Wprowadzanie innowacji w tym zakresie niesie ze sobą jednak szereg zagrożeń. W działalności banków największe znaczenie ma informacja, dlatego też do prawidłowego funkcjonowania instytucji bankowych niezbędne są bezpieczne systemy informatyczne.(fragment tekstu)

The aim of the publication is to analyze the security of information systems in banking institutions in Poland. The analysis was conducted based on the available literature. The results show that without continuous monitoring of security of information systems, the development of banking institutions, and hence of electronic services, is not possible.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balcerzak P. M., Bank i klient: potrzebujemy cybertarczy sektora bankowego, "Bank" 2015, nr 5, s. 40.
 2. Bilski T., Nowe narzędzia do ochrony systemów informatycznych w bankowości, w: Zastosowania rozwiązań informatycznych w bankowości, red. A. Gospodarowicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000, s. 394-407.
 3. Gaińska K., Znaczenie podpisu elektronicznego dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych, w: Technologie informacyjne w finansach i rachunkowości, red. N. Siemieniuk, J. Sikorski, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2003, s. 274-287.
 4. Gębska-Nędzi I., Gdyby nie one..., "Bank" 2006, nr 9, s. 24-25.
 5. Grandys A., E-bankowość - bankowość gospodarki cyfrowej, cz. 2, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2001, t. 6, s. 49-50.
 6. Grobicki J., Wirtualne, czyli realne straty, "Bank" 2005, nr 7-8, s. 63.
 7. Grudzień W., Gałuszyński P., Biometria w banku, "Gazeta Bankowa" 2007, nr 8, s. 343.
 8. Hołownia P., Zrozumieć także klienta, "Bank" 2007, nr 1, s. 22.
 9. Janc A., Komputeryzacja usług bankowych i warunki jej wdrażania, w: Nowe usługi bankowe na tle wybranych problemów organizacji i zarządzania bankiem uniwersalnym, red. A. Janc, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2001, s. 12-23
 10. Jaślan M., Meandry bezpieczeństwa danych. Zabezpieczenia danych. Monitoring i bezpieczeństwo, "Bank" 2008, nr 3, s. 47.
 11. Jurkowski A., Bankowość elektroniczna, "Materiały i Studia" 2001, nr 125, Narodowy Bank Polski, s. 18-23.
 12. Kosiur D., Understanding Electronic commerce, Microsoft Press, Redmond 1997.
 13. Kubiak M., Biometria technologią przyszłości, "Człowiek i Dokumenty" 2012, nr 27.
 14. Lynch D., Lyndquist L., Digital Money: the New era of Internet commerce, J. Wiley & Sons Inc., New York 1996.
 15. Michalski A., Wykorzystanie technologii systemów informatycznych w procesach decyzyjnych, Politechnika Śląska, Gliwice 2002.
 16. Paprotna I., Gwarancja bankowa w formie elektronicznej, "Bank" 2003, nr 4, s. 56-59.
 17. Pietkun P., Biobezpieczeństwo, "Gazeta Bankowa" 2007, nr 50, s. 56-57.
 18. Skarbek M. M., Podpis elektroniczny, "Bank" 2002, nr 9, s. 57-59.
 19. Technologie informatyczne w bankowości, red. A. Gospodarowicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 20. Wawrzyniak D., Bezpieczeństwo bankowości elektronicznej w: Bankowość elektroniczna, red. A. Gospodarowicz, PWE, Warszawa 2005, s. 63-78.
 21. Węsierska E., Dywersyfikacja metod ochrony systemów elektronicznych jako warunek funkcjonowania przedsiębiorstwa bankowego, w: Zastosowania rozwiązań informatycznych w instytucjach finansowych, red. A. Gospodarowicz, "Prace Naukowe", nr 1035, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 130-143.
 22. Włodarczyk E., Certyfikat nie do złamania, "Bank" 2007, nr 5, s. 49.
 23. Wroński P., Bankowość elektroniczna dla firm, CeDeWu, Warszawa 2004.
 24. Bankowość internetowa. Bezpieczeństwo transakcji bankowych w Internecie, Związek Banków Polskich, http://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/bankowosc-internetowa?edytor_311=9 [dostęp 21.04.2016].
 25. http://docplayer.pl/13356535 Bezpieczenstwo-systemu-informatycznego-banku-informatyka-bankowa-wsb-w-poznaniu-dr-grzegorz-kotlinski.html [dostęp 18.04.2016].
 26. http://docplayer.pl/2924076 Cechy-i-zadania-systemu-informatycznego-banku-informatyka-bankowa-wsb-w-poznaniu-dr-grzegorz-kotlinski.html [dostęp 12.04.2016].
 27. Kopczewski M., Czapik-Kowalewska E., Zagrożenia sieciowe a bezpieczeństwo informacyjne, http://mit.weii.tu.koszalin.pl/MIT6/Modele%20inzynierii%20teleinforma-tyki%206_08%20Kopczewski%20Czapik%20Kowalewska.pdf [dostęp 21.04.2016]
 28. Rekomendacja D dotycząca zarządzania ryzykami towarzyszącymi systemom informatycznym i telekomunikacyjnym używanym przez banki, Warszawa 2002, https://www.knf.gov.pl/Images/rekomendacja_d_tcm75-8552.pdf [dostęp 12.04.2016].
 29. Wojciechowska-Filipek S., Metody kontroli dostępu w bankowości elektronicznej, http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2011/115.pdf [dostęp 03.04.2016].
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu