BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wójcik Jacek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Konsekwencje poznawczej luki cyfrowej na rynku konsumenckim
Consequences of the Cognitive Digital Divide on the Consumer Market
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 44, s. 69-80, bibliogr. 21 poz.
Issue title
Uwarunkowania funkcjonowania gospodarki cyfrowej
Keyword
Technologia informacyjna, Społeczeństwo informacyjne, Konsument, Modele biznesowe
Information Technology (IT), Information society, Consumer, Business models
Note
streszcz., summ.
Abstract
Znikają techniczne i ekonomiczne bariery w korzystaniu z technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. information and communications technology - ICT2). Podstawowym czynnikiem warunkującym korzystanie z ICT są umiejętności poznawcze konsumentów. Przez wiele lat nie doceniano tej bariery w analizach rynku internetowego. Szereg strategii biznesowych był oparty na założeniu, że konsument chce i potrafi znaleźć lepszą ofertę. Założenia te mają genezę w tradycyjnej ekonomii i postrzeganiu konsumenta jako istoty racjonalnej, optymalizującej zakup. Efektem tego było rozwijanie modeli biznesowych, które często nie sprawdzały się na rynku. Jednak firmy szybko przystosowały się do występującej na rynku poznawczej luki cyfrowej. Wypracowano nowe modele i strategie biznesowe wykorzystujące tę lukę. W efekcie - jak się wydaje - biznes w sposób trwały uzyskał przewagę nad konsumentem.(fragment tekstu)

The technical and economic barriers in the use of ICT are disappearing. Cognitive skills of consumers are the primary factor in the use of ICT. For many years, this barrier has been underestimated in the analysis of the Internet market. Many business strategies were based on the assumption that a consumer wants and is able to find a better deal. These assumptions are derived from traditional economics and from the perception of a consumer as a rational being that optimizes purchases. Hence, the development of certain business models took place which did not prove effective on the market. Companies, however, quickly adapted to the cognitive digital divide. They developed new models and strategies taking advantage of this gap. As a result, businesses seem to have gained a permanent advantage over consumers. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baye M. R., Morgan J., Scholten P., Information, search, and price dispersion, Handbook on economics and information systems, Elsevier, Amsterdam 2006.
 2. Harwood D., Bajovic M., Woloshyn V., Di Cesare D. M., Lane L., Scott K., Intersecting spaces in early childhood education: Inquiry-based pedagogy and tablets, "The International Journal of Holistic Early Learning and Development" 2015, no. 1, s. 53-67.
 3. Wrycza S., Informatyka ekonomiczna, PWE, Warszawa 2010.
 4. Brynjolfsson E., Dick A. A., Smith M. D., Search and Product Differentiation at an Internet Shopbot, MIT, October 2003, http://ebusiness.mit.edu/research/papers/194_ Erik_Internet_Shopbot.pdf [dostęp 11.08.2016].
 5. Brynjolfsson E., Hu Y., Simester D., Goodbye Pareto Principle, Hello Long Tail: The Effect of Search Costs on the Concentration of Product Sales, MIT, 2007, http:// ebusiness.mit.edu/research/papers/goodbye_pareto_276.pdf [dostęp 10.11.2013].
 6. Brynjolfsson E., Smith M. D., Consumer Decision-making at an Internet Shopbot, MIT, July 2001, http://ebusiness.mit.edu/research/papers/137_erikbinternetshopbots. pdf [dostęp 11.08.2016].
 7. Brynjolfsson E., Smith M. D., Frictionless Commerce? A comparison of Internet and Conventional Retailers, "Management Science" 2000, vol. 46, no. 4, http://ecom-merce.mit.edu/papers/friction/friction.pdf [dostęp 11.08.2016].
 8. Consumers of All Ages More Concerned About Online Data Privacy, eMarketer, 06.05.2014, http://www.emarketer.com/Article/Consumers-of-All-Ages-More-Concerned-About- Online-Data-Privacy/1010815 [dostęp 25.07.2016].
 9. Glossary: Digital divide, Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Digital_divide [dostęp 20.06.2016].
 10. http://www.nash-equilibrium.com [dostęp 11.08.2016].
 11. Madden M., Rainie L., Americans' Attitudes About Privacy, Security and Surveillance, Pew Research Center, 20.05.2015, http://www.pewinternet.org/2015/05/20/americans-attitudes-about-privacy-security-and-surveillance/ [dostęp 25.07.2016].
 12. McSorley C., Padilla A., Williams M., Fernandez D., Reye T., Switching costs, National Economic Research Associates, April 2003, http://www.oft.gov.uk/shared_oft/reports/comp_policy/oft655aannexea.pdf [dostęp 11.08.2016].
 13. Perez S., Google plans to bring password-free logins to Android apps by year-end, 23.05.2016, Techcrunch, https://techcrunch.com/2016/05/23/google-plans-to-bring-password-free-logins-to-android-apps-by-year-end/ [dostęp 20.08.2016].
 14. Prywatność w sieci. Komunikacja marketingowa online z perspektywy internautów, IAB Polska, 2013, http://iab.org.pl/badania-i-publikacje/co-internauci-naprawde-mysla-o-prywatnosci-w-sieci-raport-2/ [dostęp 20.06.2016].
 15. Serabian D., Consumer Protection and Cybersecurity: The Consumer Education Gap, University of Nevada, Las Vegas, https://www.unlv.edu/sites/default/files/page_files/27/ConsumerProtectionandCyberseurtity-TheConsumerEducationGap.docx [dostęp 25.07.2016].
 16. Smith A., Half of online Americans don't know what a privacy policy is, Pew Research Center, 04.12.2014, http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/12/04/half-of-americans-dont-know-what-a-privacy-policy-is/ [dostęp 25.07.2016].
 17. Smith A., Shared, Collaborative and On Demand: The New Digital Economy, Pew Research Center, 19.05.2016, http://www.pewinternet.org/2016/05/19/the-new-digital-economy/ [dostęp 25.07.2016].
 18. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2011-2015, GUS, 10.12.2015, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-wyniki-badan-statystycznych-z-lat-2011-2015,1,9.html [dostęp 25.07.2016].
 19. Understanding the Digital Divide, OECD, 2001, http://www.oecd.org/dataoecd/38/57/1888451.pdf [dostęp 25.06.2016].
 20. Urban G. L., Customer Advocacy - Is It For You?, MIT, October 2003, http://ebusiness.mit.edu/research/papers/175_Urban_Trust.pdf [dostęp 11.08.2016].
 21. What's Stopping Consumers from Buying Internet of Things Devices?, eMarketer, 25.01.2016, http://www.emarketer.com/Article/Whats-Stopping-Consumers-Buying-Internet-of-Things-Devices/1013501 [dostęp 25.07.2016].
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu