BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lewicki Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Wartość dla klienta w handlu elektronicznym - koncepcja i narzędzia
Value for Customers in Electronic Commerce - the Concept and Tools
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 44, s. 81-97, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Issue title
Uwarunkowania funkcjonowania gospodarki cyfrowej
Keyword
Modele biznesowe, Handel elektroniczny, Sklepy internetowe, Internet, Wartość dla klienta
Business models, e-commerce, Internet shopping, Internet, Value to customer
Note
streszcz., summ.
Abstract
Handel elektroniczny to obszar działalności gospodarczej, który charakteryzuje się nieustannymi i dynamicznymi zmianami. Ponad dwie dekady od pojawienia się pierwszych sklepów internetowych nadal wzbudza on szerokie zainteresowanie wśród badaczy. Swoją uwagę koncentrują oni w głównej mierze na dwóch obszarach - związanym z możliwymi do zastosowania modelami biznesu i strategiami oraz dotyczącym praktycznych porad w kształtowaniu i prowadzeniu danego serwisu internetowego4. Samo pojęcie e-handlu narodziło się wraz z początkami komercyjnego wykorzystania sieci Internet w połowie lat 90., a tło historyczne w tym przypadku stanowił szereg wydarzeń, wśród których warto podkreślić zwłaszcza rozpoczęcie działalności handlowej w sieci WWW w 1995 r. takich firm, jak: Amazon (największy na świecie sklep internetowy z książkami), eBay (pierwsza internetowa aukcja) czy Dell (producent sprzętu komputerowego, sprzedający swoje produkty bezpośrednio użytkownikowi końcowemu). Sam Internet stał się natomiast najszybciej rozwijającą się technologią w historii ekonomii.(fragment tekstu)

The principal aim of this paper is to present the concept and tools for creating value for customers in e-commerce. The first part focuses on presenting the basic terms (i.e. e-commerce and value for the customer) and the issue of creating customer value in online retailing. Due to the dynamic changes which occur in this area, this issue is rarely discussed in the literature. Next, the paper defines the author's own concept of creating value for customers in e-commerce and presents the tools which can be used within it. It is emphasized that each of the tools presented in this paper (i.e. architecture, information, offer and social media) has its own way of creating value for customers. The last part of the article refers to presenting a part of the author's own research, which aims to show the importance of each tool. The author's research revealed that respondents rate the offer as a tool of the biggest importance in creating this value; however, the need for further research in this area is emphasised(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bacchetta M., Low P., Mattoo A., Schuknecht L., Wagerand H., Wehrens M., Special Studies - Electronic Commerce and the role of the WTO, WTO Publications, Geneva 1998.
 2. Chaffey D., Digital Business i E-Commerce Management, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
 3. Chmielarz W., Systemy biznesu elektronicznego, Difin, Warszawa 2007.
 4. Doligalski T., Internet w zarządzaniu wartością klienta, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 5. Doligalski T., Modele biznesu w Internecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
 6. Drucker P., Praktyka zarządzania, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2005.
 7. Handel detaliczny: funkcjonowanie i kierunki rozwoju, red. J. Szumilak, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 8. Hipsz T., Firma w Internecie. Poradnik subiektywny, Helion, Gliwice 2012.
 9. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, PWE, Warszawa 2011.
 10. McCarthy E. J., Basic Marketing: A Managerial Approach, R. D. Irwin, Homewood 1964.
 11. Mruk H., Stępień B., Tworzenie wartości dla klienta z perspektywy konsumentów i przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2013.
 12. Rogoziński K., Zarządzanie wartością z klientem, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 13. Smaga M., Bonek T., Jak zarabiać w Internecie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.
 14. Szpringer W., Innowacyjne modele e-biznesu, Difin, Warszawa 2012.
 15. Szymura-Tyc M., Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005.
 16. Tapscott D., Cyfrowa dorosłość, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
 17. Tian Y., Stewart C., History of E-Commerce w: Encyclopedia of E-commerce, E-government, and Mobile Commerce, red. M. Khosrow-Pour, Idea Group Reference, London 2006.
 18. Woodruff R. B., Customer Value: The next source for competitive advantage, "Journal of the Academy of Marketing Science" 1997, vol. 25, no. 2.
 19. Ziemba E., Olszak C. M., Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 20. Zwass V., Electronic Commerce: Structures and Issues Aspects and Opportunities, "International Journal of Electronic Commerce" 1996, vol. 1, no. 1.
 21. Anderson J. C., Narus J. A., Business Marketing: Understand What Customers Value, 1998, https://hbr.org/1998/11/business-marketing-understand-what-customers-value [dostęp 18.04.2016].
 22. http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/e-commerce [dostęp 01.07.2016].
 23. Lewicki M., Architektura sklepu internetowego jako instrument kreowania wartości dla klienta, "Marketing i Rynek" 2014, nr 8, http://www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/zjazd_katedr_2014_mir8_nowy.pdf [dostęp 23.08.2016].
 24. Lewicki M., E-shop offer as a tool creating value for the customer w: Business Challenges in the Changing Economic Landscape, t. 2, Proceedings of the 14th Eurasia Business and Economics Society Conference, red. M. H. Bilgin, H. Danis, E. Demir, U. Can, Springer International Publishing, http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-22593-7_15 [dostęp 23.08.2016
 25. Lewicki M., Informacja na stronie sklepu internetowego jako instrument kreowania wartości dla klienta, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. 45, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, https://www.ur.edu.pl/file/101787/35%20Lewicki%20M..pdf. [dostęp 23.08.2016].
 26. Lewicki M., Instrumenty tworzenia wartości dla klienta w handlu elektronicznym, rozprawa doktorska, Poznań 2012, http://www.wbc.poznan.pl/Content/251091/M.Lewicki-Instrumenty_tworzenia_wartosci_dla_klienta_w_handlu%20elektronicznym.pdf [dostęp 23.08.2016].
 27. Lewicki M., Social Media as a Tool Creating Value for Customers in Electronic Commerce, w: Innovation Management: Research Aspects, red. B. Borusiak, M. Lewicki, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2016, http://innovationmanagement.ue.poznan.pl/wp-content/uploads/2016/07/Innovation_Management_Research_Aspects.pdf [dostęp 23.08.2016].
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu