BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzywińska-Rąpca Małgorzata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Grzybowska-Brzezińska Mariola (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych)
Title
Komunikacja wirtualna w procesie podejmowania decyzji zakupu
Virtual Communication in the Process of Making a Purchase Decision
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 44, s. 111-120, wykr., bibliogr 5 poz.
Issue title
Uwarunkowania funkcjonowania gospodarki cyfrowej
Keyword
Wirtualizacja, Cyberprzestrzeń, Digitalizacja, Internet, Handel elektroniczny
Virtualization, Cyberspace, Digitizing, Internet, e-commerce
Note
streszcz., summ.
Abstract
Procesy wirtualizacji, digitalizacji, a w efekcie powstanie cyberprzestrzeni stworzyły nowe niemal nieograniczone możliwości funkcjonowania konsumentów, a także przedsiębiorców. Szybkość komunikacji w cyberprzestrzeni umożliwiła przedsiębiorcom dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Natomiast rozwój usług w sieci (m.in. bankowych) skutkował rozwojem handlu elektronicznego. Taki kształt postępu otworzył przedsiębiorcom drogę do nowych, nieistniejących wcześniej rynków oraz odbiorców. Początkowo jednostronny przepływ informacji przekształcił się wraz z ewolucją Internetu w aktywną, obustronną komunikację, w której konsument (odbiorca) stał się prosumentem, mającym ogromny wpływ na kształtowanie produktów. Dużą rolę w tym procesie wymiany informacji odegrały serwisy społecznościowe (m.in. Facebook, Twitter), tworząc przestrzeń do komunikacji w czasie rzeczywistym, w każdej formie: nie tylko już tekstowej czy prostej - graficznej.(fragment tekstu)

The virtualization of communication is an extremely important social problem, as well as an economic one. The emerging information society is looking for information in every possible source. The unaware consumer has turned into a demanding prosumer. Cyberspace gives you an opportunity to develop e-commerce with almost limitless potential, while the user is faced with the demands of the network society. The aim of the study was to identify the main techniques for obtaining information by consumers in the decision-making process on the market and assess their significance in their implementation in online shopping. An attempt was made to identify what types of products consumers choose in the network and the impact of a variety of information on product selection.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dziekański P., Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2012, nr 24, s. 387-403.
  2. Frąckiewicz E., Marketing internetowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  3. Gurczyński J., Czym jest wirtualność. Matrix jako model rzeczywistości wirtualnej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.
  4. Tapscott D., Cyfrowa dorosłość: jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
  5. Unold J., Zarządzanie informacją w cyberprzestrzeni, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu