BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Galewski Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Dyspersja cen książek na polskim rynku księgarń on-line
Price Dispersion of Books on the Polish Online Bookshop Market
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 44, s. 121-132, tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Uwarunkowania funkcjonowania gospodarki cyfrowej
Keyword
Rynek księgarski, Księgarnie, Handel elektroniczny, Internet
Books market, Bookstore, e-commerce, Internet
Note
streszcz., summ.
Abstract
Internet to technologia, która zdaniem wielu osób miała przyczynić się do zmiany licznych aspektów naszej egzystencji. Wielkie nadzieje wiązano m.in. ze zmianą w sposobie funkcjonowania handlu. Idea technologii, która zmniejsza dystans między sprzedawcami, koszty poszukiwań najlepszej oferty oraz istotnie obniża koszty menu, bliska jest koncepcji konkurencji doskonałej. Model funkcjonowania rynku znany już od ponad stulecia miał szansę na wykorzystanie w praktyce. Wielu badaczy spekulowało, że upowszechnianie się Internetu spowoduje, że rynki staną się bardziej efektywne, ceny będą na poziomie kosztów marginalnych i przede wszystkim będą to ceny ujednolicone, czyli dyspersja spadnie do zera.(fragment tekstu)

This paper presents the market of shopbots In Poland. A special focus is put on cooperation between shopbots and online shops (price lists, offer presentation and updates), as well as usability of shopbots for online shopping (the number of presented offers, readability of shopbot websites, usability of shopbot search engines). The main hypothesis verified in the study was as follows: there is one certain shopbot on the Polish market that always leads to the lowest prices.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ancarani F., Pricing and the internet: frictionless commerce or pricer's paradise?, "European Management Journal" 2002, vol. 20, s. 680-687.
 2. Civan A., Oktay M., Tunz C., Information and Price Dispersion on Net, "METU Studies in Development" 2008, vol. 35, s. 249-264.
 3. Forlicz S., Mikroekonomiczne aspekty przepływu informacji między podmiotami rynkowymi, Wydawnictwo WSB, Poznań 1996.
 4. Hopkins E., Price dispersion, "Journal of Economic Literature" 2006, vol. 28.
 5. Kalinowski S., Konkurencja lub kooperacja. Studia eksperymentalne nad funkcjonowaniem rynków, Wydawnictwo AE Poznań, Poznań 2008.
 6. Xing X., Can price dispersion be persistent in the Internet markets, "Appplied Economics" 2010, vol. 42, s. 1927-1940.
 7. Bounie D., Eang B., Sirbu M., Waelbroeck P., Online Price Dispersion An International Comparison, 2012, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1625847 [dostęp 14.07.2014].
 8. Bounie D., Eang B., Sirbu M., Waelbroeck P., Online price dispersion. What can we learn from Amazon Marketplace?, 2009, http://innovation-regulation2.telecom-paristech.fr/wpontent/uploads/Documents/thematiques/Digital_Distribution/Discussionwaterman.pdf [dostęp 20.07.2014].
 9. E-commerce w Polsce 2014. Gemius dla e-Commerce Polska, http://www.ecommerce.gemius.pl [dostęp 17.01.2015].
 10. E-commerce w Polsce oczami internautów 2012, https://gemius.com/files/Raport%20e-commerce.pdf [dostęp 15.01.2015].
 11. eHandel Polska 2012. Sklepy 24, http://www.sklepy24.pl/download/raport-ehandel-polska-2012.pdf [dostęp 17.01.2015].
 12. Ge Z., Shao Y., Analysis of price dispersion in e-market a case study, 4th International Conference on Electronic Business, 2004, http://iceb.nccu.edu.tw/proceedings/2004/Paper/CN022 paper.pdf [dostęp 14.06.2014].
 13. Krzesaj M., Rozproszenie cen produktów homogenicznych w Internecie, http://mikro-ekonomia.net/system/publication_files/741/original/4.pdf?1315213995 [dostęp 12.07.2014].
 14. Pereira P., Do lower search costs reduce prices and price dispersion? 2004, Information economics and policy, http://csc-studentweb.lr.edu/swp/Berg/PhD%20Backgound%20material%20-%20dissortation/Literature_articles/Economic_theory/Price%20dispersion%20Pereira.pdf [dostęp 20.07.2014].
 15. Społeczeństwo informacyjne w Polsce 2013, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/nts_spo-lecz_inform_w_polsce_10-2012.pdf [dostęp 17.01.2015].
 16. Sprzedaż internetowa w Europie w 2012 r., Trusted Shops, www.trustedshops.pl [dostęp 15.01.2015].
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu