BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Papińska-Kacperek Joanna (Uniwersytet Łódzki), Polańska Krystyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Sharing economy a dylematy monetyzacji idei w sieci społecznej
Sharing Economy and the Dilemmas of Monetization of Ideas in the Social Network
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 44, s. 163-173, bibliogr. 15 poz.
Issue title
Uwarunkowania funkcjonowania gospodarki cyfrowej
Keyword
Ekonomia współdzielenia, Internet, Finansowanie społecznościowe, Biznes elektroniczny, Gospodarka cyfrowa, Cyfryzacja
Sharing economy, Internet, Crowdfunding, e-business, Digital economy, Digitization
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cyfryzacja wielu dziedzin życia, rozwój narzędzi komunikacji oraz możliwość analizy ogromnej ilości danych pozyskiwanych zarówno od internautów, jak i z coraz większej liczby urządzeń podłączonych do Internetu dały możliwość tworzenia nowych modeli biznesowych polegających na udostępnianiu usług stanowiących efekt współdzielenia i współtworzenia zasobów informacyjnych. J. Riffkin, ogłaszając powstanie "gospodarki usług", zauważa, że zaczynamy postrzegać życie gospodarcze nie w kategoriach posiadania i gromadzenia rzeczy, ale dostępu do źródeł i zasobów, czyli zmierzamy do gospodarki usług i doznań3. Jednak czy wszystkie potrzeby ludzkie można współcześnie zaspokoić formą zakupu samego prawa dostępu, polegającego na najmie lub współużytkowaniu dóbr materialnych bądź usług czy też posiadaniu dóbr wirtualnych? Zapewne nie, ale skala nowych przedsięwzięć w biznesie elektronicznym powinna skłonić do zastanowienia i dokonania analizy zjawiska.(fragment tekstu)

The digitization of many spheres of life, the development of communication tools, and the ability to analyze large amounts of data obtained from the Internet users as well as an increasing number of devices connected to the Internet, have provided an opportunity to create new business models. More and more often, the concept of a new business does not rely on delivering tangible products but on the provision of services resulting from the contribution to creating and sharing information resources. This article aims to analyze business models successful in the area of sharing economy and to present the authors' own classification of groups of projects typical for an economy of cooperation.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Belk R., You are what you can access: Sharing and collaborative consumption online, "Journal of Business Research" 2014, vol. 67 (8), s. 1595-1600.
 2. Five steps to success in the sharing economy, Raport PwC, 2014.
 3. Hamari J., Sjöklint M., Ukkonen A., The sharing economy: Why people participate in collaborative consumption, "Journal of the Association for Information Science and Technology" 2015, DOI: 10.1002/asi.23552.
 4. Horton J. J., Zeckhauser R. J., Owning, Using and Renting: Some Simple conomics of the "Sharing Economy", National Bureau of Economic Research, Cambridge 2016.
 5. Panasiuk A., Tokarz A., Specyfikacja i klasyfikacja usług, w: Współczesna ekonomika usług, red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 6. Papińska-Kacperek J., Usługi cyfrowe. Perspektywy wdrożenia i akceptacji cyfrowych usług administracji publicznej w Polsce, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2013.
 7. Polańska K., Business models and social media in the electronic economy, "Information Systems in Management" 2012, vol. 1 no. 3, s. 223-232.
 8. Rifkin J., Wiek dostępu. Nowa kultura hiperkapitalizmu, w której płaci się za każdą chwilę życia, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2003.
 9. Vargo S., Lusch R., Evolving to a New Dominant Logic for Marketing, "Journal of Marketing" 2004, vol. 68, s. 1-17.
 10. (Współ)dziel i rządź! Twój nowy model biznesowy jeszcze nie istnieje, PwC, 2016.
 11. http://www-03.ibm.com/security/pl/pl/xforce [dostęp 02.06.2016].
 12. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/558777/EPRS_STU(2016) 558777_EN.pdf [dostęp 02.06.2016].
 13. https://www.community-exchange.org/terms.asp?xid=wsww [dostęp 05.06.2016].
 14. https://www.eataway.com/pl/terms-conditions [dostęp 05.06.2016].
 15. https://zrzutka.pl/regulamin/ [dostęp 10.06.2016].
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu