BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Duarte Nelson (Polytechnic of Porto; CIICESI; CETRAD), Santos Vitor Ricardo (Polytechnic of Porto; CIICESI; CETRAD), Dziadkiewicz Anna (University of Gdansk, Poland), Nieżurawska Joanna (WSB University in Torun, Poland), Dryl Wioleta (University of Gdansk, Poland), Dryl Tomasz (University of Gdansk, Poland), Nieżurawski Lech (WSB University in Toruń, Poland), Gonçalves Pereira Carla Sofia (Polytechnic of Porto; INESC-TEC; CIICESI), Ferreira Lopes Tiago Fernando Ferreira (Polytechnic of Porto; CIICESI)
Title
A Literature Review on Barriers and Enhancers of Knowledge Transfer
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 44, s. 175-195, tab., bibliogr. 75 poz.
Issue title
Uwarunkowania funkcjonowania gospodarki cyfrowej
Keyword
Transfer wiedzy, Proces badawczy, Przewaga konkurencyjna, Przedsiębiorstwo
Knowledge transfer, Research process, Competitive advantage, Enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie motywatorów i barier w procesie transferu wiedzy. Punktem wyjścia jest fakt, że obecna współpraca pomiędzy biznesem a środowiskiem akademickim jest niezwykle istotna dla rozwoju biznesu i tworzenia w jego ramach wartości. Zarówno przedsiębiorstwa, jak i organizacje B + R uznają rolę tej współpracy, niezbędnej do tworzenia zróżnicowanych produktów i usług, a także budowania przewagi konkurencyjnej. Praca została oparta na krytycznej analizie literatury przedmiotu i pokazuje wstępne rezultaty trwającego projektu, którego celem jest zbudowanie pojęciowego modelu transferu wiedzy. Pierwszym rezultatem było zidentyfikowanie czynników, które uznano za bariery i motywatory transferu wiedzy oraz - konsekwentnie - za działania innowacyjne. Dla przedsiębiorstw (poziom mikro), regionów i krajów (poziom makro) są to kluczowe elementy wzrostu i rozwoju. Metodologia wykorzystana w artykule bazuje na przeglądzie literatury przedmiotu, który pozwolił zidentyfikować główne aspekty transferu wiedzy - zarówno pozytywne, jak i negatywne - oraz umożliwił stworzenie kwestionariusza, wykorzystanego jako narzędzie w badaniu przedsiębiorstw w wybranych krajach (służyło to pokazaniu motywów działania w różnych kulturach). Wśród czynników wpływających na transfer wiedzy respondenci najczęściej wymieniali współpracę nauki i biznesu. W artykule wskazano też kilka czynników, które dla pewnych badanych przedsiębiorców okazały się stymulantami, a jednocześnie dla interesariuszy stanowiły bariery. Wśród nich były: koszt współpracy, komunikacja, kompetencje, dostępność centrów transferu technologii. (abstrakt oryginalny)

The present paper results from a literature review carried out as part of COTRANS (Conditionings of Knowledge Transfers and Innovative Activity of Enterprises). COTRANS is an international research project including partners from Portugal and Poland (Faculty of Management at University of Gdansk, Faculty of Finance and Management at Torun School of Banking and School of Management and Technology of the Porto Polytechnic). The project aim is the development of a conceptual model on Knowledge Transfer.(fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Acs, Z. J. (2009). Knowledge Spillover Theory of Entrepreneurship. Small Business Economics, 32 (1), 15-30.
 2. Anatan, L. (2015). Conceptual Issues in University to Industry Knowledge Transfer Studies: A Literature Review. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 211, 711-717.
 3. Ankrah, S., & AL-Tabbaa, O. (2015). Universities-Industry Collaboration: A Systematic Review. Scandinavian J. of Management, 31 (3), 387-408.
 4. Ankrah, S., Burgess, T.., Grimshaw, P.., & Shaw, N.. (2013). Asking Both University and Industry Actors about their Engagement in Knowledge Transfer: What Single-Group Studies of Motives Omit. Technovation, 33 (2-3), 50-65.
 5. Argote, L., & Darr, E. (2000). Repositories of Knowledge in Franchise Organizations: Individual, Structural, and Technological. The Nature and Dynamics of Organizational Capabilities.
 6. Audretsch, D. B., & Thurik, R. (2001). What's New about the New Economy? Sources of Growth in the Managed and Entrepreneurial Economies. Industrial and Corporate Change, 10 (1), 267-315.
 7. Barnes, T., Pashby, I., & Gibbons, A. (2002). Effective University - Industry Interaction: A Multi-Case Evaluation of Collaborative R&D Projects. European Management J., 20 (3), 272-285.
 8. Becerra, M., Lunnan, R., & Huemer, L. (2008). Trustworthiness, Risk, and the Transfer of Tacit and Explicit Knowledge between Alliance Partners. J. of Management Studies, 45 (4), 691-713.
 9. Bekkers, R., & Freitas, I. M. B. (2008). Analysing Knowledge Transfer Channels between Universities and Industry: To What Degree Do Sectors Also Matter? Research Policy, 37 (10), 1837-1853.
 10. Berbegal-Mirabent, J., Sánchez García, J. L., & Ribeiro-Soriano, D. E. (2015). University-Industry Partnerships for the Provision of R&D Services. J. of Business Research, 68 (7), 1407-1413.
 11. Bjerregaard, T. (2010). Industry and Academia in Convergence: Micro-Institutional Dimensions of R&D Collaboration. Technovation, 30 (2), 100-108.
 12. Blackman, C., & Segal, N. (1991). Access to Skills and Knowledge: Managing the Relationships with Higher Education Institutions. Technology Analysis & Strategic Management, 3, 297-303.
 13. Block, J. H., Thurik, R., & Zhou, H. (2013). What Turns Knowledge into Innovative Products? The Role of Entrepreneurship and Knowledge Spillovers. J. of Evolutionary Economics, 23 (4), 693-718.
 14. Blomqvist, K., Hurmelinna-Laukkanen, P., Nummela, N., & Saarenketo, S. (2008). The Role of Trust and Contracts in the Internationalization of Technology-Intensive Born Globals. J. of Engineering and Technology Management - JET-M, 25 (1-2), 123-135.
 15. Brookes, M. (2014). The Dynamics and Evolution of Knowledge Transfer in International Master Franchise Agreements. International J. of Hospitality Management, 36, 52-62.
 16. Bruneel, J., D'Este, P., & Salter, A. (2010). Investigating the Factors That Diminish the Barriers to University-Industry Collaboration. Research Policy, 39 (7), 858-868.
 17. Canhoto, A. I., Quinton, S., Jackson, P., & Dibb, S. (2016). The Co-Production of Value in Digital, University-Industry R&D Collaborative Projects. Industrial Marketing Management.
 18. Carayannis, E. G., Popescu, D., Sipp, C., & Stewart, M. (2006). Technological Learning for Entrepreneurial Development (TL4ED) in the Knowledge Economy (KE): Case Studies and Lessons Learned. Technovation, 26 (4), 419-443.
 19. Clemons, R., & Slotnick, S. A. (2016). The Effect of Supply-Chain Disruption, Quality and Knowledge Transfer on Firm Strategy. International J. of Production Economics, 178, 169-186.
 20. Collins, J. D., & Hitt, M. A. (2006). Leveraging Tacit Knowledge in Alliances: The Importance of Using Relational Capabilities to Build and Leverage Relational Capital. J. of Engineering and Technology Management - JET-M, 23 (3), 147-167.
 21. D'Este, P., Guy, F., & Iammarino, S. (2013). Shaping the Formation of University-Industry Research Collaborations: What Type of Proximity Does Really Matter? J. of Economic Geography, 13 (4), 537-558.
 22. D'Este, P., & Patel, P. (2007). University-Industry Linkages in the UK: What Are the Factors Underlying the Variety of Interactions with Industry? Research Policy, 36 (9), 1295-1313.
 23. Dahl, M. S., & Pedersen, C. R. (2005). Social Networks in the R&D Process: The Case of the Wireless Communication Industry around Aalborg, Denmark. J. of Engineering and Technology Management - JET-M, 22 (1-2), 75-92.
 24. Davenport, T. H., & Prusak, L. (2005). Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know. IEEE Engineering Management Review, 31 (4), 301.
 25. Dooley, L., & Kirk, D. (2007). University-Industry Collaboration: Grafting the Entrepreneurial Paradigm onto Academic Structures. European J. of Innovation Management, 10 (3), 316-332.
 26. Drucker, P. F. (1993). Post-Capitalist Society. New York, 232.
 27. Dryl, W., Dryl, T., Duarte, N., Dziadkiewiczs, A., Niezurawska, J., Niezurawski, L., ... Santos, V. (2015). Knowledge Transfer in Network Organization. An Example of the Polish- Portuguese Network of Researchers. Torun Business Review, 14 (1), 37-46.
 28. Duffield, S., & Whitty, S. J. (2015). Developing a Systemic Lessons Learned Knowledge Model for Organisational Learning through Projects. International J. of Project Management, 33 (2), 311-324.
 29. EU. (2007). Improving Knowledge Transfer between Research Institutions and Industry across Europe. Belgium.
 30. Fairweather, J. S. (1991). Managing Industry-University Research Relationships. J. of Higher Education Management, 11, 1-7.
 31. Fernández-Esquinas, M., Pinto, H., Yruela, M. P., & Pereira, T. S. (2015). Tracing the Flows of Knowledge Transfer: Latent Dimensions and Determinants of University-Industry Interactions in Peripheral Innovation Systems. Technological Forecasting and Social Change.
 32. Formica, P., Mets, T., & Varblane, U. (2008). Knowledge Transfer Mechanisms in the European Transition Economies. In Entrepreneurship and Higher Education (J. Pottter). OECD Publishing.
 33. Foss, N. J., & Pedersen, T. (2002). Transferring Knowledge in MNCs: The Role of Sources of Subsidiary Knowledge and Organizational Context. J. of International Management, 8 (1), 49-67.
 34. Garcia-Perez-de-Lema, D., Madrid-Guijarro, A., & Martin, D. P. (2015). Influence of University-Firm Governance on SMEs Innovation and Performance Levels. Technological Forecasting and Social Change.
 35. González-López, M., Dileo, I., & Francesco, L. (2014). University-Industry Collaboration in the European Regional Context: The Cases of Galicia and Apulia Region. J. of Entrepreneurhsip Management and Innovation, 10 (3), 57-87.
 36. Grayson, K., & Ambler, T. (1999). The Dark Side of Long-Term Relationships in Marketing Services. J. of Marketing Research, 36 (1), 132-141.
 37. Guan, J. C., Yam, R. C., & Mok, C. K. (2005). Collaboration between Industry and Research Institutes/Universities on Industrial Innovation in Beijing, China. Technology Analysis & Strategic Management, 17 (3), 339-353.
 38. Gupta, H., & Barua, M. K. (2015). Identifying Enablers of Technological Innovation for Indian MSMEs Using Best-Worst Multi Criteria Decision Making Method. Technological Forecasting and Social Change. Elsevier Inc.
 39. Hemmert, M., Bstieler, L., & Okamuro, H. (2014). Bridging the Cultural Divide: Trust formation in University-Industry Research Collaborations in the US, Japan, and South Korea. Technovation, 34 (10), 605-616.
 40. Hooff, B. Van Den, & Ridder, J. a. De. (2004). Knowledge Sharing in Context: The Influence of Organizational Commitment, Communication Climate and CMC Use on Knowledge Sharing. J. of Knowledge Management, 8 (6), 117-130.
 41. Huang, M. H., & Chen, D. Z. (2015). How Can Academic Innovation Performance in University-Industry Collaboration Be Improved? Technological Forecasting and Social Change.
 42. Kim, Y. (2009). Choosing between International Technology Licensing Partners: An Empirical Analysis of U. S. Biotechnology Firms. J. of Engineering and Technology Management - JET-M, 26 (1-2), 57-72.
 43. Kontolaimou, A., Giotopoulos, I., & Tsakanikas, A. (2016). A Typology of European Countries Based on Innovation Efficiency and Technology Gaps: The Role of Early-Stage Entrepreneurship. Economic Modelling, 52, 477-484.
 44. Krishnaswamy, K. N., Subrahmanya, M. H. B., & Mathirajan, M. (2015). Technological Innovation Induced Growth of Engineering Industry SMEs: Case Studies in Bangalore. Asian J. of Innovation and Policy, 4 (2).
 45. Lai, W. H. (2011). Willingness-to-Engage in Technology Transfer in Industry-University Collaborations. J. of Business Research, 64 (11), 1218-1223.
 46. Lambe, C., Wittman, C., & Spekman, R. (2001). Social Exchange Theory and Research on Business-to-Business Relational Exchange. J. of Business-to-Business Marketing, 8 (3), 1-36.
 47. Maietta, O. W. (2015). Determinants of University-Firm R&D Collaboration and its Impact on Innovation: A Perspective from a Low-Tech Industry. Research Policy, 44 (7), 1341-1359.
 48. McAdam, R., Miller, K., McAdam, M., & Teague, S. (2012). The Development of University Technology Transfer Stakeholder Relationships at a Regional Level: Lessons for the Future. Technovation, 32 (1), 57-67.
 49. Minguela-Rata, B., López-Sánchez, J. I., & Rodriguez-Benavides, M. C. (2010). Knowledge Transfer Mechanisms and the Performance of Franchise Systems: An Empirical Study. African J. of Business Management, 4 (April), 396-405.
 50. Mládková, L. (2014). Knowledge Strategy: Key Player or Relict of the Past? Procedia - Social and Behavioral Sciences, 150, 628-636.
 51. Mora-Valentin, E. M., Montoro-Sanchez, A., & Guerras-Martin, L. A. (2004). Determining Factors in the Success of R&D Cooperative Agreements between Firms and Research Organizations. Research Policy, 33 (1), 17-40.
 52. Morgan, R., & Hunt, S. (1994). The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing. J. of Marketing, 53 (9), 20-38.
 53. Mueller, P. (2006). Exploring the Knowledge Filter: How Entrepreneurship and University-Industry Relationships Drive Economic Growth. Research Policy, 35 (10), 1499-1508.
 54. Muscio, A., Quaglione, D., & Scarpinato, M. (2012). The Effects of Universities' Proximity to Industrial Districts on University-Industry Collaboration. China Economic Review, 23 (3), 639-650.
 55. Nilsen, V., & Anelli, G. (2015). Knowledge Transfer at CERN. Technological Forecasting and Social Change.
 56. Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1996). The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. Long Range Planning, 29 (4), 592.
 57. OECD. (2005). Oslo Manual Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation in Communities (The Measurement of Scientific and Technological Activities). (Array, Ed.) Eurostat (Vol. Third edit). OECD Publishing.
 58. OECD. (2012). Commercialisation of Public Research.
 59. Osabutey, E. L. C., & Jin, Z. (2016). Factors Influencing Technology and Knowledge Transfer: Configurational Recipes for Sub-Saharan Africa. J. of Business Research.
 60. Oyemomi, O., Liu, S., Neaga, I., & Alkhuraiji, A. (2016). How Knowledge Sharing and Business Process Contribute to Organizational Performance: Using the fsQCA Approach. J. of Business Research.
 61. Park, C., & Vertinsky, I. (2014). Reverse and Conventional Knowledge Transfers in International Joint Ventures. J. of Business Research. Elsevier Inc.
 62. Partha, D., & David, P. A. (1994). Toward a New Economics of Science. Research Policy, 23 (5), 487-521.
 63. Plewa, C. (2009). Exploring Organizational Culture Difference in Relationship Dyads. Australasian Marketing J., 17 (1), 46-57.
 64. Plewa, C., Korff, N., Johnson, C., Macpherson, G., Baaken, T., & Rampersad, G. C. (2013). The Evolution of University-Industry Linkages-A Framework. J. of Engineering and Technology Management, 30 (1), 21-44.
 65. Polanyi, M. (1966). The Tacit Dimension. Knowledge in Organizations. IL: The University of Chicago Press.
 66. Roessner, J. D. (2000). Technology Transfer (Sci Techno). London: A Time Chang, Longman.
 67. Salleh, M. S., & Omar, M. Z. (2013). University-Industry Collaboration Models in Malaysia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 102 (Ifee 2012), 654-664.
 68. Siegel, D. S., Waldman, D. A., Atwater, L. E., & Link, A. N. (2003). Commercial Knowledge Transfers from Universities to Firms: Improving the Effectiveness of University-Industry Collaboration. J. of High Technology Management Research.
 69. Sorenson, O., & Sorensen, J. B. (2001). Finding the Right Mix: Franchising, Organizational Learning, and Chain Performance. Strategic Management J., 22 (6-7), 713-724.
 70. Ugolini, F., Massetti, L., Sanesi, G., & Pearlmutter, D. (2015). Knowledge Transfer between Stakeholders in the Field of Urban Forestry and Green Infrastructure: Results of a European Survey. Land Use Policy, 49, 365-381.
 71. Upstill, G., & Symington, D. (2002). Technology Transfer and the Creation of Companies: The CSIRO Experience. R&D Management, 32 (3), 233-239.
 72. Villani, E., Rasmussen, E., & Grimaldi, R. (2016). How Intermediary Organizations Facilitate University - Industry Technology Transfer: A Proximity Approach. Technological Forecasting & Social Change.
 73. Wang, Z., Sharma, P. N., & Cao, J. (2016). From Knowledge Sharing to Firm Performance: A Predictive Model Comparison. J. of Business Research.
 74. Wiig, K. M. (1997). Knowledge Management: An Introduction and Perspective. J. of Knowledge Management, 1 (1), 6-14.
 75. Yang, C. W., Fang, S. C., & Lin, J. L. (2010). Organisational Knowledge Creation Strategies: A Conceptual Framework. International J. of Information Management, 30 (3), 231-238.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu