BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Duarte Nelson (Polytechnic of Porto, CIICESI, CETRAD), Szczepaniak Krzysztof (University of Gdansk, Poland), Santos Vitor Ricardo (Polytechnic of Porto; CIICESI; CETRAD), Sousa Cristóvao (Polytechnic of Porto; CIICESI; CETRAD), Gonçalves Pereira Carla Sofia (Polytechnic of Porto; INESC-TEC; CIICESI)
Title
A Model for Knowledge Transfer in the University-Industry Relations
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 44, s. 211-236, tab., bibliogr. 50 poz.
Issue title
Uwarunkowania funkcjonowania gospodarki cyfrowej
Keyword
Transfer wiedzy, Przedsiębiorczość, Spin-off, Przedsiębiorstwo typu start-up
Knowledge transfer, Entrepreneurship, Spin-off, Startup
Note
streszcz., summ.
Abstract
System szkolnictwa wyższego, w szczególności uniwersytety i politechniki, ma ogromny potencjał w zakresie wspierania innowacji oraz przedsiębiorczości wśród swoich pracowników i studentów. Pomimo faktu, że innowacyjność i przedsiębiorczość są w ostatnich latach wskazywane jako kluczowe elementy wielu programów oraz projektów, nie sformułowano dotychczas jednolitej i unikalnej definicji służącej określeniu charakteru oraz zasad współpracy w relacji uczelnia wyższa-biznes. Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy porównawczej modeli transferu wiedzy z uczelni wyższych do biznesu na podstawie doświadczeń Portugalii i Polski. Wykorzystując jako metodę badawczą studium przypadku, w niniejszym artykule po raz pierwszy porównano systemy wsparcia transferu technologii do biznesu na dwóch uczelniach: Politechnice w Porto, Szkole Technologii i Zarządzania (Portugalia) i Uniwersytecie Gdańskim, komercjalizującym wiedzę poprzez Centrum Transferu Technologii oraz spółkę celową TechTransBalt Sp. z o.o. (Polska). Na podstawie dokonanego przeglądu literatury zaproponowano ponadto model umożliwiający przeprowadzenie analizy tego, w jaki sposób obie te instytucje wspierają swoje wydziały oraz studentów we wdrażaniu innowacji. Na zakończenie, wykorzystując zaproponowany model, autorzy przeprowadzili badania porównawcze oraz wyjaśnili, jak te dwie instytucje odkrywają potencjał swoich pracowników i studentów oraz wpierają tworzenie akademickich start-upów, jak również przedstawili sposoby rozwoju technologii i transferu wiedzy z uczelni wyższych do biznesu.(abstrakt oryginalny)

"Knowledge and the way how organisations work with it directly influences their readiness for action and success, especially in knowledge society" (Mládková, 2014)6. According to Nonaka & Takeuchi (1996)7, most western managers understand that useful knowledge is "hard" or quantifiable (Explicit). However, these authors argue that knowledge depends on tapping the tacit and often highly subjective insights, intuitions, and ideals of employees (Tacit).(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Acs, Z. J. (2009). Knowledge Spillover Theory of Entrepreneurship. Small Business Economics, 32 (1), 15-30. doi:10.1007/s11187-008-9157-3
 2. AIRTO. (2001). The Contribution of Faraday Partnerships to Growth in Innovation Intensity in the UK Economy.
 3. Alshehri, A., Gutub, S. A., Ebrahim, M. A. B., Shafeek, H., Soliman, M. F., Abdel-Aziz, M. H. (2016). Integration between Industry and University: Case Study, Faculty of Engineering at Rabigh, Saudi Arabia. "Education for Chemical Engineers", 14, 24-34.
 4. Ankrah, S., AL-Tabbaa, O. (2015). Universities-Industry Collaboration: A Systematic Review. "Scandinavian Journal of Management", 31 (3), 387-408.
 5. Ankrah, S., Burgess, T.., Grimshaw, P.., & Shaw, N.. (2013). Asking Both University and Industry Actors about Their Engagement in Knowledge Transfer: What Single-Group Studies of Motives Omit. "Technovation", 33 (2-3), 50-65.
 6. Audretsch, D. B., Thurik, R. (2001). What's New about the New Economy? Sources of Growth in the Managed and Entrepreneurial Economies. Industrial and Corporate Change, 10 (1), 267-315.
 7. Barnes, T., Pashby, I., & Gibbons, A. (2002). Effective University - Industry Interaction: A Multi-Case Evaluation of Collaborative R&D Projects." European Management Journal", 20 (3), 272-285.
 8. Becerra, M., Lunnan, R., Huemer, L. (2008). Trustworthiness, Risk, and the Transfer of Tacit and Explicit Knowledge between Alliance Partners. "Journal of Management Studies", 45 (4), 691-713.
 9. Bekkers, R., & Freitas, I. M. B. (2008). Analysing Knowledge Transfer Channels between Universities and Industry: To What Degree Do Sectors Also Matter?" Research Policy", 37 (10), 1837-1853.
 10. Berbegal-Mirabent, J., Lafuente, E., Solé, F. (2013). The Pursuit of Knowledge Transfer Activities: An Efficiency Analysis of Spanish Universities. "Journal of Business Research", 66 (10), 2051-2059.
 11. Berbegal-Mirabent, J., Sánchez García, J. L., Ribeiro-Soriano, D. E. (2015). University-Industry Partnerships for the Provision of R&D Services." Journal of Business Research", 68 (7), 1407-1413.
 12. Bessa, D. (2004). PRASD - Programa de Recuperação de Áreas e Sectores Deprimidos.
 13. Blackman, C., Segal, N. (1991). Access to Skills and Knowledge: Managing the Relationships with Higher Education Institutions. "Technology Analysis & Strategic Management", 3, 297-303.
 14. Block, J. H., Thurik, R., & Zhou, H. (2013). What Turns Knowledge into Innovative Products? The Role of Entrepreneurship and Knowledge Spillovers. Journal of Evolutionary Economics, 23 (4), 693-718.
 15. Bonaccorsi, A., Piccaluga, A. (1994). A Theoretical Framework for the Evaluation of University-Industry "Relationships. R & D Management" 24 (3), 229-247.
 16. Canhoto, A. I., Quinton, S., Jackson, P., Dibb, S. (2016). The Co-Production of Value in Digital, University-Industry R&D Collaborative Projects. Industrial Marketing Management.
 17. Carayannis, E. G., Popescu, D., Sipp, C., Stewart, M. (2006). Technological Learning for Entrepreneurial Development (TL4ED) in the Knowledge Economy (KE): Case Studies and Lessons learned. "Technovation", 26 (4), 419-443.
 18. Castro, A., Rodrigues, V., Vilaverde, A., Gonçalves, F., Silva, J., Sopas, L., Costa, S. (2014). Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal.
 19. D'Este, P., Guy, F., Iammarino, S. (2013). Shaping the Formation of University-Industry Research Collaborations: What Type of Proximity Does Really Matter? "Journal of Economic Geography", 13 (4), 537-558.
 20. D'Este, P., Patel, P. (2007). University-Industry Linkages in the UK: What Are the Factors Underlying the Variety of Interactions with Industry? "Research Policy", 36 (9), 1295-1313.
 21. Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (1995). The Triple Helix: University-Industry-Government Relations: A Laboratory for Knowledge-Based Economic Development. EASST Review, 14, 14-19.
 22. European Commission. (2016). Retrieved from http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/doc/ten-t-country-fiches/merged-files/pl.pdf
 23. European Union. (2012). Community Innovation Survey. Retrieved from http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Community_inno-vation_survey_%28CIS%29
 24. Fernández-Esquinas, M., Pinto, H., Yruela, M. P., Pereira, T. S. (2015). Tracing the Flows of Knowledge Transfer: Latent Dimensions and Determinants of University-Industry Interactions in Peripheral Innovation Systems. Technological Forecasting and Social Change.
 25. Huang, M. H., Chen, D. Z. (2015). How Can Academic Innovation Performance in University-Industry Collaboration Be Improved? Technological Forecasting and Social Change.
 26. Jasiniak M., Is Poland Still Attractive for Foreign Investments?" Financial Internet Quarterly: e-Finanse", 2015, Vol. 11, No. 2, 10-17.
 27. Koka, B. R., Prescott, J. E. (2002). Strategic Alliances as Social Capital: A Multidimensional View. "Strategic Management Journal", 23 (9), 795-816.
 28. Kontolaimou, A., Giotopoulos, I., Tsakanikas, A. (2016). A Typology of European Countries Based on Innovation Efficiency and Technology Gaps: The Role of Early-Stage Entrepreneurship. "Economic Modelling", 52, 477-484.
 29. Lockett, A., Wright, M.,& Franklin, S. (2003). Technology Transfer and Universities' Spin-Out Strategies. Small Business Economics.
 30. Maietta, O. W. (2015). Determinants of University-Firm R&D Collaboration and its Impact on Innovation: A Perspective from a Low-Tech Industry. "Research Policy", 44 (7), 1341-1359.
 31. Marchese, M., & Potter, J. (2010). Entrepreneurship, SMEs and Local Development in Andalusia, Spain. OECD.
 32. McAdam, R., Miller, K., McAdam, M., Teague, S. (2012). The Development of University Technology Transfer Stakeholder Relationships at a Regional Level: Lessons for the Future. "Technovation", 32 (1), 57-67.
 33. Mládková, L. (2014). Knowledge Strategy: Key Player or Relict of the Past? "Procedia - Social and Behavioral Sciences", 150, 628-636.
 34. Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1996). The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. Long Range Planning, 29 (4), 592.
 35. OECD. (n.d.). Promoting and Supporting Graduate Entrepreneurship in Higher Education. Retrieved from http://www.oecd.org/cfe/leed/synthesis-report-east-Germany.pdf / http://www.oecd.org/cfe/leed/graduate-entrepreneurship-Poland.pdf
 36. OECD. (2005). Oslo Manual Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation in Communities. (Array, Ed.) Eurostat (Vol. Third edit.). OECD Publishing.
 37. Park, C., Vertinsky, I., Becerra, M. (2015). Transfers of Tacit vs. Explicit Knowledge and Performance in International Joint Ventures: The Role of Age. "International Business Review", 24 (1), 89-101.
 38. Perkmann, M., Neely, A., Walsh, K. (2011). How Should Firms Evaluate Success in University-Industry Alliances? A Performance Measurement System. "R and D Management, 41 (2), 202-216.
 39. Perkmann, M., Tartari, V., McKelvey, M., Autio, E., Broström, A., D'Este, P., ... Sobrero, M. (2013). Academic Engagement and Commercialisation: A Review of the Literature on University-Industry Relations. Research Policy, 42 (2), 423-442.
 40. Plewa, C., Korff, N., Johnson, C., Macpherson, G., Baaken, T., & Rampersad, G. C. (2013). The Evolution of University-Industry Linkages-A Framework. Journal of Engineering and Technology Management, 30 (1), 21-44.
 41. Salleh, M. S., Omar, M. Z. (2013). University-Industry Collaboration Models in Malaysia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 102 (Ifee 2012), 654-664.
 42. Sarpong, D., AbdRazak, A., Alexander, E., Meissner, D. (2015). Organizing Practices of University, Industry and Government that Facilitate (or Impede) the Transition to a Hybrid Triple Helix Model of Innovation.Technological Forecasting and Social Change, In Press.
 43. Schumpeter, J. (1942). Capitalism, Socialism and Democracy. New York Harper.
 44. Spulber, D. F. (2012). Tacit Knowledge with Innovative Entrepreneurship. "International Journal of Industrial Organization", 30 (6), 641-653.
 45. Stanford University. (2016). triplehelix.stanford. Retrieved from http://triplehelix.stanford.edu/3helix_concept
 46. Statistical Office in Gdansk, 2014 Pomorskie Voivodship. Subregions, Powiats, Gminas., Gdansk 2015. Retrieved from: http://gdansk.stat.gov.pl/download/gfx/gdansk/pl/defaultaktualnosci/752/5/12/1/podregiony_2014_pol_7.pdf
 47. Vaivode, I. (2015). Triple Helix Model of University-Industry-Government Cooperation in the Context of Uncertainties. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 213, 1063-1067.
 48. Venkataraman, S. (2004). Regional Transformation through Technological Entrepreneurship. "Journal of Business Venturing", 19 (1), 153-167.
 49. Veugelers, R., Cassiman, B. (2005). R&D Cooperation between Firms and Universities. Some Empirical Evidence from Belgian Manufacturing." International Journal of Industrial Organization".
 50. Woodside, A. G., Bernal, P. M., Coduras, A. (2014). The General Theory of Culture, Entrepreneurship, Innovation, and Quality-of-Life: Comparing Nurturing versus Thwarting Enterprise Start-Ups in BRIC, Denmark, Germany, and the United States. Industrial Marketing Management. Elsevier Inc.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu