BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sala Jolanta (Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie), Tańska Halina (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Koncepcja moderowania gospodarki opartej na wiedzy w sektorze przemysłu
The Concept of Moderating the Knowledge- -Based Economy in the Industrial Sector
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 44, s. 239-249, rys., wykr., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Uwarunkowania funkcjonowania gospodarki cyfrowej
Keyword
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Przemysł, Transfer wiedzy, Kapitał ludzki, Prekariat
Knowledge-based economy, Industry, Knowledge transfer, Human capital, Precarity
Note
streszcz., summ.
Abstract
W badaniach naukowych dotyczących gospodarki opartej na wiedzy zwykle przeciwstawia się ją gospodarce przemysłowej, co w Polsce posłużyło do uzasadniania decyzji i działań degradujących sektor przemysłu. Obecnie śmielej mówi się o reindustrializacji, ale konieczne wydaje się wyeksponowanie akcentów specyficznych przejścia w ramach polskiego sektora przemysłowego od aktualnego jego kształtu do gospodarki opartej na wiedzy.(fragment tekstu)

Based on the experience of supporting entrepreneurship and innovation in enterprises' design and production in 2012-2015, the author has developed a concept of moderation of the knowledge-based economy in the industrial sector. It includes institutional and methodological solutions, taking into account the specificity of functioning of industrial enterprises. The concept exposes aspects of bridging the gaps of digital literacy, including knowledge transfer in the field of computer systems such as CAD/CAM/CAE. The study presents the assumptions of the concept and preliminary results of its implementation. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Florczak W., Kapitał ludzki a rozwój gospodarczy, PWE, Warszawa 2007.
 2. Niemczyk L., Kapitał intelektualny w księgach rachunkowych oraz sprawozdawczości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015.
 3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wspólnych zasad wdrażania modelu flexicurity, Bruksela 2007.
 4. Rybicki J., Flexicurity - jednym z filarów aktywnej polityki rynku pracy (wady i zalety tej koncepcji), w: Flexicurity - element europejskiego modelu gospodarczego i społecznego, NSZZ "Solidarność" w Stoczni Gdańskiej, Gdańsk 2012, s. 12-19.
 5. Sala J., Tańska H., Determinants of the innovation transfer, "Technical Sciences", z. 17 (1), Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2014, s. 45-53.
 6. Sala J., Tańska H., Model of ICT knowledge transfer and its implementation in industry, w: Information Management in practice, red. B. F. Kubiak, J. Maślankowski, Faculty of Management University of Gdańsk, Gdańsk 2015, s. 311-318.
 7. Sala J., Tańska H., Przedsiębiorstwo przemysłowe w kontekście kompetencji cyfrowych, "Marketing i Rynek", z. 5, PWE, Warszawa 2015, s. 999-1010.
 8. Sala J., Tańska H., Rozwój przedsiębiorstwa przemysłowego poprzez adaptacyjność kulturową i innowacyjność technologiczną, w: Zarządzanie rozwojem organizacji w otoczeniu wielokulturowym, red. S. Lachiewicz, M. Matejun, Politechnika Łódzka, Łódź 2014, s. 106-112.
 9. Standing G., Prekariat: nowa niebezpieczna klasa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
 10. Stiglitz J., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 11. Welfe W., Gospodarka oparta na wiedzy, PWE, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu