BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziadkiewicz Anna (Uniwersytet Gdański), Dryl Wioleta (Uniwersytet Gdański), Dryl Tomasz (Uniwersytet Gdański), Nieżurawska Joanna (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu), Nieżurawski Lech (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu), Duarte Nelson (Polytechnic of Porto; CIICESI; CETRAD), Santos Vitor Ricardo (Polytechnic of Porto; CIICESI; CETRAD), Gonçalves Pereira Carla Sofia (Polytechnic of Porto; INESC-TEC; CIICESI), Ferreira Lopes Tiago Fernando Ferreira (Polytechnic of Porto; CIICESI)
Title
Wiedza jako czynnik determinujący transfer wiedzy pomiędzy Polską a Portugalią (faza ideacji)
Knowledge as a Determinant of the Knowledge Transfer between Poland and Portugal (the Ideation Phase)
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 44, s. 197-209, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Issue title
Uwarunkowania funkcjonowania gospodarki cyfrowej
Keyword
Transfer wiedzy, Zarządzanie wiedzą, Myślenie projektowe, Innowacje
Knowledge transfer, Knowledge management, Design thinking, Innovations
Note
streszcz., summ.
Country
Portugalia
Portugal
Abstract
Współczesne procesy ekonomiczno-społeczne coraz częściej bazują na zasobach rozwijanych w instytucjach sektora nauki. Jednakże, aby zapewnić efektywność współpracy środowisk akademickich z gospodarką, należy wyjść poza typowe ramy jednego ośrodka uniwersyteckiego i starać się nie tylko pogłębiać współpracę w ramach jednego miasta czy kraju, ale tworzyć sieci powiązań z instytucjami zagranicznymi. Tylko wtedy bowiem może nastąpić kompleksowa wymiana doświadczeń, uwzględniająca wszystkie czynniki globalizacyjne.(fragment tekstu)

Modern socio-economic processes increasingly rely on the cooperation of science and business. However, the issue of knowledge management is far from using successful tools, which could allow for a comprehensive diagnosis and unambiguous indication of the main inhibitors and stimulators of this cooperation. The main aim of this article is, therefore, a presentation of activities in COTRANS Polish-Portuguese project of researchers' exchange, which, through effective knowledge management, will lead to the creation of knowledge transfer among economic universities in Poland and Portugal and the SME sector. There are literature reviews and the presentation of the implemented activities under design thinking.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alavi M., Leidner D. E., Review: Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual Foundations and Research Issues, "MIS Quarterly" 2007, vol. 25, no. 1, s. 107-136.
 2. Argote L., Ingram P., Knowledge transfer: A Basis for Competitive Advantage in Firms, "Organizational Behavior and Human Decision Processes" 2000, vol. 82 (1), s. 150-169.
 3. Birkinshaw J. M., Bresman H., Nobel R., Knowledge Transfer In International Acquisitions, "Journal of International Business Studies" 1999, vol. 30, no. 4, s. 439-462.
 4. Brdulak J. J., Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 5. Brooking A., Corporate Memory: Strategies for Knowledge Memory, International Thomson Business Press, London 1999, s. 5.
 6. Drucker P., Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 7. Dziadkiewicz A., Proces tworzenia założeń dla nowego produktu (brief zleceniodawcy), "Logistyka" 2015, vol. 2, s. 1441-1447.
 8. Dziadkiewicz A., Nieżurawska J., Design of a learning process for SME managers (in different generations), w: Creating Entrepreneurial Mindset, red. A. Richert-Kaźmierska, E. Lechman, Via University College, Horsens 2014, s. 49-60.
 9. Gilbert M., Cordey-Hayes M., Understanding the process of knowledge transfer to achieve successful technological innovation, "Technovation" 1996, vol. 16, issue 6, s. 301-312.
 10. Hooff B. van den, Ridder J. A. de, Knowledge sharing in context: The influence of organizational commitment, communication climate and CMC use on knowledge sharing, "Journal of Knowledge Management" 2004, vol. 8 (6), s. 117-130.
 11. Jashapara A., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2006.
 12. Jemielniak A., Koźmiński A. K., Zarządzanie wiedzą, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 13. Jeppesen L. B., Laursen K., The role of lead users in knowledge sharing, "Research Policy" 2009, vol. 38, s. 1582-1589.
 14. Kowalczyk A., Nogalski B., Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa 2007.
 15. Koźmiński A. K., Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 16. Leibowitz J., The Role of the Chief Knowledge Officer in organisations, "Research and Practice in Human Resource Management" 2002, vol. 10 (2), s. 2-15.
 17. Liyanage C., Ballal C., Elhag T., Assessing the process of knowledge transfer - An empirical study, "Journal of Information and Knowledge Management" 2009, vol. 8 (3), s. 251-265.
 18. Lundvall B. A., Johnson B., The learning economy, "Journal of Industry Studies" 1994, vol. 1, no. 2, December, s. 23-42.
 19. Malara Z., Umiejętność zarządzania wiedząi kapitałem intelektualnym jako czynnik sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa, w: Społeczne uwarunkowania sukcesu organizacji, red. M. Czerska, H. Czubasiewicz, "Prace Wydziału Zarządzania UG", Fundacja Rozwoju UG, Sopot 2009.
 20. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku: wybrane koncepcje i metody, Difin, Warszawa 2002.
 21. Nieżurawska J., Śmiatacz K., Conditions for Transfers of Knowledge in Poland and Highly Developed Countries, "Polish Association for Knowledge Management Series, Studies & Proceedings" 2012, vol. 61, s. 77-90.
 22. Pawluczuk A., Istota zarządzania wiedzą, w: Zarządzanie wiedząw polskich przedsiębiorstwach, red. A. Błaszczuk, J. J. Brdulak, M. Guzik, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004, s. 1-14.
 23. Potocki A., Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.
 24. Ryu S., Hee H. S., Han I., Knowledge sharing behaviour of physicians in hospitals, "Expert Systems with Application" 2003, vol. 25, s. 113-122.
 25. Skyrme D. J., Knowledge Networking, Creating the Collaborative Enterprise, Butterworth Heinemann, Oxford 1999.
 26. Spender J. C., Grant R. M., Knowledge and the Firm: Overview, "Strategic Management Journal" 1996, vol. 17, s. 5-9. http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/12/id/218 [dostęp 03.06.2015].
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu