BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tabert Marek (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Lis Wojciech (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Characteristics and Classification of Manufacturing Units Found in Wood Industry Enterprises
Source
Intercathedra, 2014, nr 30(3), s. 88-95, tab., rys., bibliogr.9 poz.
Keyword
Przemysł drzewny, Produkcja, Stanowisko pracy, Linia produkcyjna
Wood industry, Production, Work-stand, Production line
Country
Polska
Poland
Abstract
The paper presents characteristics of production units, included in the organizational structure of wood industry enterprises. A classification of manufacturing units was proposed based on their selected properties. Six classification criteria were proposed for zero level manufacturing units, on this basis distinguishing nineteen types of production workstations. In the case of the first level units types of machine groups, production cells and production lines were discussed. Classification systems were also proposed for these organisational units.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brzeziński M. (2013): Organizacja produkcji w przedsiębiorstwie. Wyd. Difin, Warszawa. ISBN: 978-83-7641-994-7.
  2. Grandys E. (2013): Podstawy zarządzania produkcją. Wyd. Difin, Warszawa. ISBN: 978-83- 7641-899-5.
  3. Griffin R. W. (2013): Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa, ISBN: 978-83- 01-16471-3.
  4. Muhlemann A.P., Oakland J.S., Lockyer K.G. (2001) Zarządzanie. Produkcja i usługi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ISBN: 83-01-11648-X.
  5. Osyszka A. (1981): (pod red.): Optymalne decyzje w procesach produkcyjnych. Cz. I Zagadnienia podstawowe. Politechnika Krakowska, Kraków.
  6. Pająk E. (2011): Zarządzanie produkcją. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ISBN: 978-83-01-14772-3.
  7. Rogowski A. (2010): Podstawy organizacji i zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie. Wyd. CeDeWu, Warszawa. ISBN: 978-83-7556-232-3.
  8. Waters D. (2002):Planowanie w firmie. Wyd. Onepress, Gliwice. ISBN: 83-7197-849-9.
  9. Wróblewski K.J. (1993): Podstawy sterowania przepływem produkcji. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa. ISBN:83-204-1654-X.
Cited by
Show
ISSN
1640-3622
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu