BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zielińska-Chmielewska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Malinowska Paulina (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Strategy Assessment of Soraya Biorepair Line With the Use of Swot Analysis
Source
Intercathedra, 2014, nr 30(3), s. 103-109, tab., bibliogr.25 poz.
Keyword
Rynek kosmetyków, Przemysł kosmetyczny, Analiza SWOT
Cosmetics market, Cosmetic industry, SWOT analysis
Country
Polska
Poland
Abstract
The aim of the paper was to define Soraya BioRepair line attainable strategy of running a business. In the article, SWOT analysis of Soraya BioRepair natural cosmetics line is presented. The SWOT analysis (known as SWOT matrix) is a planning method used to evaluate the strengths and weaknesses of Soraya BioRepair natural cosmetics with opportunities and threats of the industry of natural cosmetics in Poland in order to make the analysis useful and find product's competitive advantage. On the need of SWOT matrix, a structured questionnaire was constructed with closed questions including the list of internal and external favorable and unfavorable factors with its importance and scale. The questionnaire was given to be answered by five, independent experts from the Polish cosmetics market. The results of the conducted expert opinion questionnaire took place in the period: 01.05-30.06.2014. The results showed that dominant strategy is mini-mini which means either the liquidation of the BioRepair line or strive for its survival(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Deming W. (1992): Quality, productivity, and competitive position, Cambridge, MA: Center for Advanced Engineering Study MIT 1982, s. 101- 104.
 2. Dess G., Miller A. (1993): Strategic Management. McGraw Hill, Inc. New York.
 3. Gierszewska G., Romanowska M. (2003): Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE Warszawa.
 4. Hill Ch., Jones G. (1992): Strategic Management. Houghton Mifflin Company, Boston.
 5. Klasik A. (red. 1993): Planowanie strategiczne. PWE Warszawa.
 6. Koźmiński A., Piotrowski W. (red. 1996): Zarządzanie - teoria i praktyka. PWN, Warszawa. Krupski R., (1999): Zarządzanie strategiczne. Koncepcje-metody, AE, Wrocław, s. 159.
 7. Krukowski K., Kulas-Klimaszewska I. (2002): Planowanie strategiczne, Wybrane metody. Agencja marketingowa, Wyd. APIS, Olsztyn.
 8. Lennard C. (2011): Global beauty industry trends, http://www.skininc.com (access: 06.2014).
 9. Machaczka J. (red. 2001): Podstawy zarządzania. Wyd. AE, Kraków.
 10. Newerli-Guz J. (2012): Labelling of organic and natural cosmetic products in harmonized standards. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni.
 11. Obłój K. (2007): Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. PWE Warszawa, s. 239-250.
 12. Penc-Pietrzak J. (2000): Strategie biznesu i marketingu. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków, s. 60-66.
 13. Piechocińska K. (2005): Rynek sprzedaży detalicznej wybranych kategorii kosmetycznych. Kosmetyki i Biznes, 5 (24), 7-8.
 14. Pierścionek Z. (1997): Strategie rozwoju firmy. PWN Warszawa, s. 21.
 15. Porter M. (1996): What is strategy?, Harvard Business Review, 1996, November-December.
 16. Porter M. (2000): Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE Warszawa 2000, s. 22.
 17. Przybyła M. (red. 2001): Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej. Wrocław, s. 21-24.
 18. Romanowska M.: (2009): Planowanie strategiczne. PWE Warszawa, s. 41
 19. Stabryła A. (2005): Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. PWN, Warszawa - Kraków, s.154.
 20. Strategor (2001): Zarządzanie firmą, PWE Warszawa, s. 139-145.
 21. Sztolcman T., Puakowski R., Janowicz R. (2003): Rynek chemii gospodarczej i kosmetyków. Poradnik Handlowca, 1 (http://www.poradnikhandlowca.com.pl) (access: 06.2014).
 22. Urbanowska-Sojkin U., Banaszyk P., Witczak H. (2007): Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. PWE Warszawa, s. 142-143.
 23. Zielińska A. (2010): Analiza strategiczna branży mięsnej w wykorzystaniem analizy SWOT. Oeconomia 9 (1), s. 131-137.
 24. http://www.polishcosmetics.pl (access: 06.2014)
 25. http://www.rynekkosmetyczny.pl (access: 06.2014).
Cited by
Show
ISSN
1640-3622
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu