BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołodziej Barbara (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Condition of Polish Smes Sector in The Context of the Relation of Entrepreneurs With the Local Government
Source
Intercathedra, 2014, nr 30(4), s. 36-43, tab., bibliogr.10 poz.
Keyword
Przedsiębiorczość, Rozwój, Samorządność
Entrepreneurship, Development, Self-government
Country
Polska
Poland
Abstract
Polish SMEs sector is developing successively. However, it is contending with a peculiar problems which became especially apparent in the activities of microenterprises and small companies. Their activities are less effective than the one of average and large companies, as well as they have a smaller chances to survive. For supporting SMEs both state and a self-government are obliged. Meanwhile the dimension of their action isn't sufficient. The state is responsible for a significant administrative and fiscal charges. They transferring on the entrepreneurs anxiety of the employment policies. Also the local government should have the influence on conditioning of the entrepreneurship. However, results from the research of Rzetelna Firma show that no more than a dozen or so percentage of companies use this support. Amongst obstacles and impediments deficit in a direct relations of entrepreneurs with the self-government can be pointed out.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. GUS, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009 roku, Warszawa 2009.
  2. GUS, Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2008-2012, Warszawa 2014, s.27nn.
  3. GUS, Departament Przedsiębiorstw, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2012 r., Warszawa 2014, w: www.stat.gov.pl (dostęp: grudzień 2014).
  4. Komisja Europejska, Polityka Regionalna-Inforegio, Wspieranie przedsiębiorstw, w: http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/business/index_pl.cfm, (dostęp: grudzień 2014).
  5. Latowska K., Doskonalenie jakości w gminach i przedsiębiorstwach województwa wielkopolskiego jako warunek rozwoju regionu, w: Studia Oeconomica Posnaniensia 2013, vol. 1, no. 6 [255].
  6. Ministerstwo Gospodarki, Departament Strategii i Analiz, Przedsiębiorczość w Polsce, raport, Warszawa 2013, w: www.mg.gov.pl (dostęp: grudzień 2014).
  7. PARP, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa 2011, w: www.parp.gov.pl. (dostęp: grudzień 2014).
  8. Rzetelna Firma, Biznes i samorząd - wzajemne relacje, Raport z badań, Warszawa 2014 w: http://www.rzetelnafirma.pl/ (dostęp: grudzień 2014).
  9. WEI (Warsaw Enterprise Institute) - Fundacja Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Warunki prowadzenia firm w Polsce 2014, w: http://zpp.net.pl (dostęp: grudzień 2014).
  10. Wyżnikiewicz B., Polskie MSP na drodze ku nowoczesności, Lewiatan, Raport z badań 2013, w: http://konfederacjalewiatan.pl (dostęp: grudzień 2014).
Cited by
Show
ISSN
1640-3622
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu