BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozera Cezary (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Development of Entrepreneurship on Rural Areas on the Example of Gniezno District
Source
Intercathedra, 2014, nr 30(4), s. 44-50, tab.,rys., bibliogr.6 poz.
Keyword
Przedsiębiorczość, Obszary wiejskie
Entrepreneurship, Rural areas
Country
Polska, Gniezno
Poland
Abstract
The article discusses the current state of development of entrepreneurship in Gniezno district, the changes which have been taken place in recent years, as well as the factors distinguishing rural areas of the district, that it a place which is enterprises-friendly. It was pointed out that local factors have a particularly important role to play in the development of entrepreneurship. Opportunities and threats to the development of entrepreneurship with particular focus on business entities operating in rural areas have also been identified.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bieniok H., 2005, Współczesne problemy i uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, Wydawnictwo Analiz i Prognoz Gospodarczych, www.GlobalEkonomy.pl, (last access 18.02.2010)
  2. Bucka M. (2014): Małe i średnie przedsiębiorstwa jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, Journal of Agribusiness and Rural Development, no. 2 (32), Poznań.
  3. Gaweł A (2007): Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości. Habilitation Thesis 34, AE, Poznań, 13.
  4. Przedsiębiorczość w Polsce 2007, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007
  5. Solarz J. K., 2007, Poznawcze i instytucjonalne bariery przedsiębiorczości w Polsce, Conference Materials Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, 2007 Katowice, p. 33
  6. Wyszkowska Z. (2012): Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Journal of Agribusiness and Rural Development, no. 3 (25), Poznań.
Cited by
Show
ISSN
1640-3622
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu