BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pacana Andrzej (Politechnika Rzeszowska), Woźny Artur (Politechnika Rzeszowska), Liberko Igor (University of Prešov, Slovakia), Bednárová Lucia (Ekonomická Univerzita v Bratislave), Naščáková Jana (Ekonomická Univerzita v Bratislave Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach)
Title
Analysis of Factors Harmful for Petrol Chainsaw Operator
Source
Intercathedra, 2014, nr 30(4), s. 51-56, tab.,rys., bibliogr.16 poz.
Keyword
Ocena ryzyka, Szkodliwe warunki pracy
Risk assessment, Hazardous working conditions
Country
Gniezno, Polska
Gniezno, Poland
Abstract
The paper presents an analysis of the factors harmful to the chainsaw operator. It analyses the fundamental group of harmful factors such as physical, chemical, biological and psychophysical ones. Among the dangerous factors occurring for the chainsaw operator that directly affect the post and occupy an important place are primarily physical factors: noise, vibration, microclimate, lighting, dust and mechanical hazards. Very hazard are accidents at work. Accidents at work are of the economic importance both for the company, the victim, as well as for society. Incurring such costs represents a significant loss in relation to GDP both in Poland and also in highly developed countries of the European Union. At present the employment in the State Forests is only 25.5 thousand people, and the number of employees in this department of the national economy is gradually decreasing. At the beginning of the 1990s the number of employees fluctuated between 100 thousand. [http://www.wprost.pl (accessed 05.17.2014)] Most of the employees of the State Forests are employed as manual and maintenance workers(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Sowa J. M.: Ergonomia i ochrona pracy w leśnictwie. Materiały do wykładów. KULiD, AR, Kraków 1995
 2. Więcek E., Sztroszejn-Mrowca G., Maciejewska A.: Pyły środowiska pracy. Higiena Pracy, red. J. Indulski, T. I. Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, Łódź 1999
 3. Bąk J.: Technika oświetlenia. PWN, Warszawa 1981
 4. Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia, red. D. Koradecka, T. 1. CIOP, Warszawa 1999
 5. Dutkiewicz J., Śpiewak R., Jabłoński L., Szamańska J.: Biologiczne czynniki zagrożenia zawodowego. Klasyfikacja, narażone grupy zawodowe, pomiary, profilaktyka. Ad Punctum, Lublin 2007
 6. http://www.europarl.europa.eu (dostęp 17.05.2014)
 7. http://www.lasy.gov.pl (dostęp 17.05.2014)
 8. http://www.wprost.pl (dostęp 17.05.2014)?
 9. Kucharski T.: Drgania mechaniczne. Rozwiązywanie zagadnień z MATHCAD-em. Wydawnictwo WNT, Warszawa 2004
 10. PN-91/N-01353: Drgania. Dopuszczalne wartości przyspieszenia drgań oddziałujących na organizm człowieka przez kończyny górne i metody oceny narażenia. PKN Warszawa 1991
 11. Pośniak M.: Ocena ryzyka zawodowego - narażenie na czynniki chemiczne. Bezpieczeństwo Pracy 2005, nr 7-8
 12. Pudło P.: Biomasa - ogólna charakterystyka, wartość energetyczna. Polskie przykłady wykorzystania drewna i słomy na cel energetyczny. In Energeticko-politické smerovanie vo využívaní OZE v krajinách strednej a východnej Európy: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 5.-7.12.2007, Zemplínska Šírava. Košice: Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická univerzita v Bratislave, 2008. ISBN 978-80-225-2496-4, s. 211-220. Projekt AV4/0046/2007.
 13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. 2006 nr 161 poz. 1141)
 14. Ryzyko zawodowe. Medyczne podstawy oceny, red. W. M. Zawieski. CIOP, PIB, Warszawa 2007
 15. Rzepecki J.: Optymalizacja kosztów wypadków przy pracy w czasie kryzysu i nie tylko. "Praktyczne szkolenia bhp", wrzesień 2012
 16. Sołtyński K. i inni: Czynniki szkodliwe w środowisku pracy - wartości dopuszczalne. red. D. Augustyńska, M. Pośniak. CIOP, Warszawa 2001
Cited by
Show
ISSN
1640-3622
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu