BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Urbanyi-Popiołek Ilona (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Analysis of the Development of Polish Ferry Market in Context of Selected External Determinants
Analiza rozwoju polskiego rynku żeglugi promowej w kontekście wybranych czynników zewnętrznych
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 128, s. 21-33, rys, tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Wymiana handlowa
Trade exchange
Note
JEL Classification: R41
streszcz., summ.
Abstract
Polski rynek żeglugi promowej jest ważnym segmentem przewozów promowych w regionie Morza Bałtyckiego. Linie z polskich portów tworzą istotne ogniwo w przewozach ładunków tocznych między Środkową Europą a Skandynawią. Wzrost obrotów handlowych generuje popyt na przewozy promowe z polskich portów. Celem artykułu jest analiza wybranych czynników wpływających na wielkość zapotrzebowania na usługi przewoźników promowych. W artykule skupiono się na przewozach ładunków; ruch pasażerski nie był przedmiotem badań.(abstrakt autora)

Polish ferry market is a prime segment of ferry industry in Baltic Sea Region. Services from Polish ports to Sweden play an important role in the carriage of wheeled cargo between Central Europe and Scandinavia. The increase in trade turnover affects the demand for ferry transport. The aim of the article is to analyze the selected determinants influencing the activity of carriers on Polish market. The paper focuses on cargo transportation, the passenger segment is not researched.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Daduna, J.R., Hunke, K., Gunnar Prause, G. (2012). Analysis of Short Sea Shipping-Based Logistics. Journal of Shipping and Ocean Engineering, 2.
 2. Grzelakowski, A.S. (2010). Rozwój transport morskiego w Regionie Morza Bałtyckiego. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 67.
 3. Kizielewicz, J., Urbanyi-Popiołek, I. (2015). Rynek usług morskiej żeglugi wycieczkowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Musso, E., Paixao Casaca, A.C., Lynce, A.R. (2010). Economics of Short Sea Shipping. In: C.
 5. Grammenos (ed.), The Handbook of Maritime Economics and Business. Londyn: Lloyd's List.
 6. Paixao Casaca, A.C., Marlow, P.B. (2009). Logistics strategies for short sea shipping operation as part of multimodal transport chains. Marine Policy and Management, 36 (1).
 7. Shippax Guide 16 (2016). Halmstad: Shippax.
 8. Shippax Market 10 (2010). Halmstad: Shippax.
 9. Shippax Market 12 (2012). Halmstad: Shippax.
 10. Shippax Market 14 (2014). Halmstad: Shippax.
 11. Shippax Market 16 (2016). Halmstad: Shippax.
 12. Stapford, M. (2009). Maritime economics . Londyn-Nowy Jork: Routledge Taylor & Francis Group.
 13. SBD Statistic Denmark.
 14. SCB Statistic Sweden.
 15. SSB Statistic Norway
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.128-02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu