BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Makarewicz-Marcinkiewicz Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Behavioural Human Resources Management Method. The New Trend in Formation of Human Capital in Poland
Source
Intercathedra, 2014, nr 30(4), s. 69-75, bibliogr.7 poz.
Keyword
Kapitał ludzki
Human capital
Country
Polska
Poland
Abstract
Behavioural human resources management method covers the full life cycle of an employee in an organisation. Its application begins with the process of selecting candidates to work, through career planning, till the cyclic work evaluation. The method is based on direct observation of the employees or candidates to work behaviour, and the confrontation of the follow-up results to a desired candidate or employee competence profile. Although the method is focused on designing and enforcement of desired behaviours in the work environment, it also influences life outside work environment, affecting the formation of human capital. The paper presents the techniques and procedures of the method, which is gaining popularity in Poland. The presented analysis is based on the author's observations made during the cooperation with transnational corporations in the creation and implementation of behavioural selection and employees evaluation techniques.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  2. Brdulak J. J.: Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy. Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2005.
  3. Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2002.
  4. Hamel G., Prahalad C. K.: Przewaga konkurencyjna jutra. Business Press, Warszawa 1999.
  5. Kossowska M., Sołtysińska I.: Szkolenia pracowników a rozwój organizacji. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  6. Oleksyn T.: Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  7. Whiddett S., Hollyfirde S.: Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-3622
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu