BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pacana Andrzej (Politechnika Rzeszowska), Woźny Artur (Politechnika Rzeszowska), Liberko Igor (University of Prešov, Slovakia), Bednárová Lucia (Ekonomická Univerzita v Bratislave)
Title
Analysis of Direct Means of Protection Used in Forest Works
Source
Intercathedra, 2014, nr 30(4), s. 82-86, tab., bibliogr.8 poz.
Keyword
Odzież, Leśnictwo
Clothing, Forestry
Country
Polska
Poland
Abstract
The study shows the analysis of particular direct protection means used in forest works. Basic groups of forest workers' protection means, such as clothing and footwear, were examined. Requirements for head, hearing, sight and face protection were investigated. Separately, hands and feet safety were scrutinized. The conclusions of the analysis may be useful for instructing staff working in forest development.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dutkiewicz J., Śpiewak R., Jabłoński L., Szamańska J.: Biologiczne czynniki zagrożenia zawodowego. Klasyfikacja, narażone grupy zawodowe, pomiary, profilaktyka. Ad Punctum, Lublin 2007
  2. http://rop.sejm.gov.pl (dostęp 10.11.2014)
  3. http://www.lasy.gov.pl (Instrukcja bhp, dostęp 06.11.2014).
  4. http://www.procurator.pl (dostęp 25.11.2014).
  5. Pacana J., Budzik G.: Rozkład temperatur w komorze piekarnika. Modelowanie i analiza z zastosowaniem CAD/CAE/MES, STAL Metale & Nowe Technologie 11-12/2014
  6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. 2006 nr 161 poz. 1141)
  7. Sołtyński K. i inni: Czynniki szkodliwe w środowisku pracy - wartości dopuszczalne. red. D. Augustyńska, M. Pośniak. CIOP, Warszawa 2001
  8. Sowa J. M.: Ergonomia i ochrona pracy w leśnictwie. Materiały do wykładów. KULiD, AR, Kraków 1995
Cited by
Show
ISSN
1640-3622
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu