BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sanak Urszula (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego), Buchelt Beata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Realizacja funkcji personalnej w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej województwa małopolskiego
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2008, nr 2, s. 88-94
Keyword
Funkcja personalna, Opieka zdrowotna, Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ)
Personal function, Health care, Independent public health care facilities
Country
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstract
Przeprowadzone badania wskazują, iż stan praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w badanych placówkach nie tylko może być czynnikiem wpływającym na decyzje personelu medycznego o ich opuszczeniu, a w konsekwencji emigracji poza granice naszego kraju, ale również uniemożliwia szpitalom podejmowanie racjonalnych działań, których celem jest zatrzymanie kluczowych pracowników w organizacji. Po to, by znowelizować słabe strony analizowanego systemu, potrzebna jest fundamentalna restrukturyzacja funkcji personalnej w SPZOZ-ach, zarówno w wymiarze organizacyjnym, strategicznym, jak i funkcjonalnym. Niezbędna jest budowa strategii zarządzania zasobami ludzkimi, będącej zbiorem celów, planów i programów, pozwalających nie tylko utrzymać wartościowy kapitał ludzki w organizacji, ale i kształtować go zgodnie z potrzebami organizacji. Działania, w obszarze zzl powinny mieć charakter zarówno strategiczny (budowa procedur i systemów zzl), jak i operacyjny (opracowanie opisów stanowisk pracy i profili kompetencyjnych, budowa narzędzi wykorzystywanych do oceny pracowniczej czy identyfikacji potrzeb szkoleniowych). (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu