BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czerwińska Magdalena (Politechnika Lubelska)
Title
Wpływ cyfryzacji informacji zdrowotnych na zachowania internautów
The Influence of the Digitalisation of Health-Related Information on Internauts' Behaviour
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 46, s. 39-49, wykr., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia - TIAPISZ'16
Keyword
e-zdrowie, Zdrowie publiczne, Internet, Promocja zdrowia, Zachowania konsumenta
e-health, Public health, Internet, Health promotion, Consumer behaviour
Note
streszcz., summ.
Abstract
Informacja zdrowotna to zbiorcze określenie dla wielu zagadnień dotyczących szeroko rozumianej problematyki zdrowia. Ani literatura przedmiotu, ani akty prawne nie dostarczają precyzyjnej definicji tego pojęcia. Pośrednio o znaczeniu "informacji zdrowotnej" można wnioskować, posiłkując się takimi określeniami jak "kompetencje zdrowotne", "kompetencje informacyjne", "zdrowotne kompetencje informacyjne". Kompetencje informacyjne są bardzo ważną składową kompetencji zdrowotnych. Wszystkie one wiążą się z określeniem health literacy, które nie posiada adekwatnego odpowiednika w języku polskim, a dotyczy rozumienia przekazów zdrowotnych.(fragment tekstu)

The article presents the issues regarding the processes of health-related information digitalisation and its influence on internauts' behaviour. The relevant literature and statistical data connected with the functioning of the digital society have been discussed. The aim of this paper is to analyse the role of the Internet as the source of health-related information and to present the influence of the digitalisation of such information on the modification of the behaviours of the patients who are Internet users.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cyfrowa Polska. Szansa na technologiczny skok do globalnej pierwszej ligi, Raport McKinsey & Company, 2016.
 2. Czerwińska M., Specyfika zachowań e-pacjentów w Internecie, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych" 2015, z. 38.
 3. Duplaga M., Znaczenie technologii e-zdrowia w rozwoju innowacyjnego modelu świadczenia usług w ochronie zdrowia, "Zdrowie Publiczne i Zarządzanie" 2010, t.VIII, nr 2.
 4. Internauci 2015, Komunikat z badań CBOS 2015, nr 90.
 5. Iwanowicz E., "Health literacy" jako jedno ze współczesnych wyzwań zdrowia publicznego, "Medycyna Pracy" 2009, nr 60 (5), s. 427-437.
 6. Niedźwiecka B., Mazzocchi M., Modugno L., Piórecka B., Kozioł-Kozakowska A., Aschemann- Witzel J., Gennaro L., Verbeke W., Traill W. B., Zachowania informacyjne Polaków dotyczące zdrowego odżywiania. Wyniki badania EATWELL, "Zdrowie Publiczne i Zarządzanie" 2012, nr 10 (2), http://doi: 10.4467/20842627OZ.12.008.0895 (10.11.2016).
 7. Rudawska I., Rola mass mediów w promocji zachowań sprzyjających zdrowiu, "Pielęgniarstwo Polskie" 2005, nr 2 (20), s. 239.
 8. Schardt C., Health Information Literacy Meets Evidence-Based Practice, "Journal of the Medical Library Association" 2011, JMLA, no. 99 (1), http://doi.org/10.3163/1536-5050.99.1.001 (10.11.2016).
 9. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2011-2015, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2015.
 10. Digital Dividens, World Development Report 2016, http://www.worldbank.org/en/publication/ wdr2016 (10.11.2016).
 11. Individuals Using the Internet for Seeking Health-Related Information, http://epp.eurostat. ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tin00101 (20.11.2016).
 12. Jasiewicz J., Kisilowska M., Informacja zdrowotna - jak tego szukają?, http://artykuly. bibliosfera.net/2012/10/informacja-zdrowotna-jak-tego-szukaja/ (15.11.2016).
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu