BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cypryjański Jacek (Uniwersytet Szczeciński), Grzesiuk Aleksandra (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Analiza logowań do Dziennika Elektronicznego z wykorzystaniem Business Intelligence. Studium przypadku
The Analysis of Log-Ins to the E-Register Using Business Intelligence
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 46, s. 51-63, tab., wykr., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia - TIAPISZ'16
Keyword
Zarządzanie szkolnictwem, Wywiad gospodarczy, Systemy informatyczne, Zarządzanie wiedzą
Education management, Business intelligence, Computer system, Knowledge management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Dzienniki elektroniczne mają nie tylko zastąpić tradycyjne, papierowe rejestry prowadzone w szkołach, lecz także ułatwić komunikację pomiędzy wszystkimi interesariuszami systemu edukacji. Dodatkowo systemy dzienników elektronicznych stają się wielkimi bazami danych, umożliwiającymi prowadzenie wieloprzekrojowych analiz, które wcześniej były w zasadzie nie możliwe do wykonania. Szczeciński Portal Edukacyjny3 (SPE) to wielofunkcyjny system internetowy dedykowany osobom związanym ze szkolnictwem. Został uruchomiony w 2012 r. i jest prowadzony przez Wydziały Informatyki we współpracy z Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta Szczecin. Za ten projekt Urząd Miasta otrzymał w 2014 r. tytuł Lidera Informatyki w kategorii Sektor Publiczny w prestiżowym konkursie organizowanym przez Computerworld.(fragment tekstu)

The major challenges facing IT are the increase in information collected in databases, and thus, the development of Business Intelligence, methods and tools allowing for analyses of large data sets. The prevalence of IT systems is also seen in the education sector. The example is the e-register in Poland. The authors are focused on the broad opportunities for useful analysis based on data collected in databases, such as the e-register. The paper presents the case study of the e-register implemented in primary and secondary schools in Szczecin. The aim of the research paper is to analyze data collected via the login system to the e-register to show the users' interest in the system and to comment their behaviors. A Business Intelligence method, QlikView, was used for storing, organizing and manipulating data. This case shows the ability to process large amounts of data, beyond the mere possibility of typical spreadsheets. The database used in the analysis covered more than 10 million records. In terms of education management, the presented case study provides data regarding the use of the e-register by teachers, parents and student(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cypryjański J., Komorowski T. M., Borawska A., Excel dla menedżera. Casebook, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
  2. Surma J., Business Intelligence: systemy wspomagania decyzji biznesowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
  3. Rydz A., Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie wiedzą, w: Zarządzanie wiedzą, red. D. Jemielniak, A. K. Koźmiński, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
  4. Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms, Raport firmy analitycznej Gartner, 4.02.2016, www.qlick.com (9.01.2016).
  5. IT Glossary, http://www.gartner.com/it-glossary/business-intelligence-bi/ (09.01.2016).
  6. Szczeciński Portal Edukacyjny, www.pe.szczecin.pl (9.01.2016).
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu