BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Górski Tomasz (Akademia Marynarki Wojennej)
Title
Zarządzanie projektem budowy Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów WAT
Project Management of Building the MUT Centre for Advanced Studies in Systems Engineering
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 46, s. 77-90, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia - TIAPISZ'16
Keyword
Zarządzanie projektem, Zamówienia publiczne, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie ryzykiem
Project management, Public procurement, Human Resources Management (HRM), Risk management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem artykułu jest zarządzanie projektem budowy złożonego rozwiązania informatycznego finansowanego ze środków unijnych na przykładzie projektu "Przebudowa budynku nr 65 na cele Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów WAT w Warszawie" (POIS.13.01.00-00-007/12). Kierownikiem tego projektu był autor artykułu na podstawie pełnomocnictwa nr 241/RKR/P/2012 Rektora Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2015. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 13.1 "Infrastruktura szkolnictwa wyższego".(fragment tekstu)

The article describes the management of EU funded project POIS.13.01.00-00- 007/12 establishing the Centre for Advanced Studies in Systems Engineering (CASE) at the Military University of Technology in Warsaw. This project was financed from the Operational Programme Infrastructure and Environment 2007-2013, activity 13.1 "Infrastructure of higher education". In order to complete the project, it was necessary to deal with the following issues: a short time of the project, innovation and complexity of the implemented solutions, the need for the use of EU procedures that are far more restrictive than the standard university procedures. The article presents a description of the scope of the project. The author also brings risks and project issues that arose during the project. In addition, the article provides best practices that have proven effective as risk mitigation strategies or measures taken to solve project issues. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016, poz. 1020)
  2. Górski T., Kuchta W., Zastosowanie magistrali usług ESB do przesyłania dużych wolumenów danych, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych" 2015 z. 38.
  3. Urząd Zamówień Publicznych.pl, https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0028/ 31987/tekst_ujednnolicony_22.06.2016.pdf (10.10.2016).
  4. Axelos.com, https://www.axelos.com/best-practice-solutions/prince2 (10.10.2016).
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu