BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kapler Monika (Politechnika Częstochowska), Piersiala Luiza (Politechnika Częstochowska)
Title
Informatyzacja społeczeństwa, gospodarki i administracji. Plan zintegrowanej informatyzacji Państwa 2016
Computerization of Society, Economy and Administration: The Plan of Integrated Computerization of the State 2016
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 46, s. 91-108, wykr., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia - TIAPISZ'16
Keyword
e-usługi, Administracja publiczna, Usługi publiczne, Informatyzacja
e-services, Public administration, Public services, Informatization
Note
streszcz., summ.
Abstract
W związku z wejściem w życie nowego "Programu zintegrowanej informatyzacji Państwa", ogłoszonego przez Ministerstwo Cyfryzacji w czerwcu 2016 r., autorki w niniejszym artykule pragną kontynuować tematykę związaną z informatyzacją administracji publicznej, którą zapoczątkowały artykułem "E-usługi w administracji publicznej"(fragment tekstu)

The fast development of information and communications technologies as well as the growing computerization of the society and economy force public institutions to adapt to the changing realities. Analysing the data of the Central Statistical Office (GUS) allows finding Poland's place in the EU as regards implementing IT solutions and e-administration development. The authors present the innovations in the domain of online public services implemented so far, as well as indicate the areas which still need the improvement in the efficiency of operations and the quality of the services rendered. The article discusses the main assumptions of the state computerization strategy under the Ministry of Digitalization's project for 2016-2020 and how the society and economy can benefit from implementing the said project.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. E-administracja w oczach internautów, Raport Ministerstwa Cyfryzacji, Sopot 2016.
  2. Kapler M., Piersiala L., E-usługi w administracji publicznej, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych" 2014, z. 33.
  3. Kozieł G., Podpis elektroniczny - rozwiązania techniczne i uwarunkowania prawne, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych" 2014, z. 33.
  4. Rozkruta D., Społeczeństwo informacyjne w Polsce, wyniki badań statystycznych w latach 2011-2015, Raport GUS w Szczecinie, Warszawa 2015.
  5. Słownik pojęć strategii rozwoju transportu do 2020 roku, Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywa do 2030 roku), Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
  6. Strategia zintegrowanej informatyzacji Państwa, Ministerstwo Cyfryzacji, Warszawa 2016.
  7. Aadministracja w oczach internautów. Raport z badania, Ministerstwo Cyfryzacji.pl, https://mc.gov.pl/aktualnosci/e-administracja-w-oczach-internautow-raport-z-badania- 2016 (19.11.2016).
  8. Cel 5 - Stworzenie Polski Cyfrowej "Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności", https://mac.gov.pl/wpcontent/uploads/2011/12/ Polska2030_final_november2012.pdf (20.11.2016).
  9. Finanse.pl, http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/statystyka (20.11.2016).
  10. Ministerstwo Cyfryzacji.pl, https://mc.gov.pl/files/raport_pbs_mc_e_administracja_ 12.09.2016.pdf (18.11.2016).
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu