BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kiedrowicz Maciej (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Koszela Jarosław (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Title
Architektura systemu informatycznego wspomagającego zwalczanie przestępczości gospodarczej na przykładzie systemu IAFEC
IAFEC - System Architecture
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 46, s. 109-127, rys., bibliogr. 20 poz.
Issue title
Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia - TIAPISZ'16
Keyword
Systemy informatyczne, Zarządzanie, Pranie brudnych pieniędzy, Modelowanie procesów biznesowych
Computer system, Management, Money laundering, Business Process Modeling
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest zaprezentowanie nowoczesnej architektury oraz koncepcji systemu wspomagającego analizę danych na podstawie heterogenicznych zasobów. Jest to także system wykorzystujący podejście usługowe typu SOA (ang. Service Oriented Architecture) dla różnorodnych metod analizy danych, bazujących na zróżnicowanych metodach i algorytmach analizy (metody analizy grafowo- sieciowej poszukiwania dróg w homogenicznych i wielowarstwowych grafach) na potrzeby wspomagania zwalczania przestępczości gospodarczej. Koncepcja i architektura systemu IAFEC (ang. Information Analysis of Financial and Economic Crime) powstała jako konsekwencja prac, które dotyczyły możliwości wykorzystania różnorodnych zasobów danych do przeciwdziałania przestępczości gospodarczej (głównie w obszarze finansów)(abstrakt oryginalny)

The paper has presented IAFEC system architecture (Information Analysis of Financial and Economic Crime), which enables the use of various data resources to combat economic crime (mainly in the area of finance). By creating the architecture of the system, the assumption was adopted that the required data (in particular, relating to the public registers and records) will be available without any formal and legal restrictions. The proposed architecture is presented from the point of view of the role of "an analyst" who is responsible for preparing data for analysis, to carry out this analysis and to present its results in the further proceedings. The size of the proposed use of resources and their variability makes the previously used tools and methods for data analysis insufficient.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Gawin B., Systemy informatyczne w zarządzaniu procesami Workflow, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
 2. Hoffmann R., Kiedrowicz M., Stanik J., Evaluation of Information Safety as an Element of Improving the Organization's Safety Management, 20th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers, MATEC Web of Conferences, vol. 76, Greece 2016.
 3. Hoffmann R., Kiedrowicz M., Stanik J., Risk Management System as the Basic Paradigm of the Information Security Management System in an Organization, 20th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers, MATEC Web of Conferences, vol. 76, Greece 2016.
 4. Kashyap N. K., Pandey B. K., Mandoria H. L., Analysis of Pattern Identification Using Graph Database for Fraud Detection, "Oriental Journal of Computer Science and Technology", vol. 9 (2).
 5. Kaucz A., Kiedrowicz M., Skinder-Pik M., Gromadzenie i przetwarzanie danych mających związek ze zwalczaniem przestępczości finansowej. Zasady dostępu, ograniczenia prawne, WAT, Warszawa 2016.
 6. Kiedrowicz M., Dostęp do publicznych zasobów danych - Big data czy Big brother, w: INTERNET. Publiczne bazy danych i Big data, red. G. Szpor, s. 15-39, C. H. Beck, Warszawa 2014.
 7. Kiedrowicz M., Location with the Use of the RFID and GPS Technologies - Opportunities and Threats, GIS ODYSSEY 2016, Zagreb 2016.
 8. Kiedrowicz M., Objects Identification in the Informations Models Used by Information Systems, GIS ODYSSEY 2016, Zagreb 2016,
 9. Kiedrowicz M., Organizacja i dostęp do heterogenicznych, publicznych zasobów danych,w: Projektowanie systemów informatycznych: modele i metody, red. T. Nowicki,Z. Tarapata, WAT, Warszawa 2014.
 10. Kiedrowicz M., Rejestry i zasoby informacyjne wykorzystywane przez organy odpowiedziane za wykrywanie i przeciwdziałanie przestępczości, w: Jawność i jej ograniczenia: zadania i kompetencje, red. G. Szpor, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2015.
 11. Kiedrowicz M., Rejestry publiczne wykorzystywane przez organy odpowiedzialne za wykrywanie i przeciwdziałanie przestępczości, w: Rejestry publiczne: jawność i interoperacyjność, red. A. Gryszczyńska, C. H. Beck, Warszawa 2016.
 12. Kiedrowicz M., Uogólniony model danych w rozproszonych rejestrach ewidencyjnych, w: "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych" 2014, vol. 33.
 13. Kiedrowicz M., Koszela J., Business Processes Modelling for the Processing of Classified Documents Using RFID Technology, "Collegium of Economic Analysis Annals" 2016, vol. 42.
 14. Kiedrowicz M., Protasowicki T., Stanik J., Wybrane aspekty standaryzacji w ochronie publicznych zasobów informacyjnych i świadczonych usług w kontekście społeczeństwa informacyjnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego - Ekonomiczne Problemy Usług" 2014, z. 113.
 15. Kiedrowicz M., Stanik J., Selected Aspects of Risk Management in Respect of Security of the Document Lifecycle Management System with Multiple Levels of Sensitivity, w: Information Management in Practice, red. B. F. Kubiak, J. Maślankowski, University of Gdańsk, Gdańsk 2015.
 16. Koszela J., Hurtownie procesów - systemy analitycznego przetwarzania procesów, w: Projektowaniesystemów informatycznych: modele i metody, red. T. Nowicki, Z. Tarapata, WAT, Warszawa 2014.
 17. Vukotic A., Watt N., Abedrabbo T., Fox D., Partne J., Neo4J in action, Manning Publications Co., Shelter Island USA 2015.
 18. Warchał Ł., Using Neo4j graph database in social network analysis, "Studia Informatica" 2012, vol. 33, no. 2A.
 19. Zarządzanie informacjami wrażliwymi. Wybrane aspekty organizacyjne, prawne i techniczne ochrony informacji niejawnych, red. M. Kiedrowicz, WAT, Warszawa 2015.
 20. Neo4J, https://neo4j.com/ (09.11.2016).
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu