BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kiedrowicz Maciej (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Koszela Jarosław (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Title
Koncepcja systemu informatycznego wspomagającego zwalczanie przestępczości gospodarczej na przykładzie systemu IAFEC
IAFEC - System Concept
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 46, s. 123-134, rys., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia - TIAPISZ'16
Keyword
Przestępstwa gospodarcze, Pranie brudnych pieniędzy, Dane wrażliwe, Projektowanie systemów informatycznych, Big Data, Profil zaufany
Economic crimes, Money laundering, Sensitive data, Information system design, Big Data, Trusted profile
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji systemu informatycznego wspomagającego zwalczanie przestępczości gospodarczej z uwzględnieniem koniecznych modyfikacji otoczenia organizacyjno-prawnego. Koncepcja systemu IAFEC (ang. Information Analysis of Financial and Economic Crime) powstała jako konsekwencja prac prowadzonych w obszarze możliwości wykorzystania różnorodnych zasobów danych do przeciwdziałania przestępczości gospodarczej (głównie w sferze finansów). Wielkość tych zasobów oraz ich zmienność powoduje, że dotychczas wykorzystywane narzędzia i metody, służące do szeroko rozumianej analizy danych, stają się zbyt proste, a przez to nie spełniają założonych oczekiwań.(fragment tekstu)

The concept of the IAFEC system (Information Analysis of Financial and Economic Crime) was established as a result of the work done in the area of possible use of various data resources to combat economic crime (mainly in the area of finance). The size of these resources and their variability makes the previously used tools and methods turn out to be too simple for the broader analysis of the data and does not meet the established expectations. In the paper we have presented the basic issues related to the concept of the designed system, treated as a set of tools to detect and counteract adverse economic phenomena.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aalst W. van der, Hee K. van, Workflow Management. Models, Methods, and Systems,The MIT Press, Cambridge 2002.
 2. Gawin B., Systemy informatyczne w zarządzaniu procesami Workflow, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
 3. Hoffmann R., Kiedrowicz M., Stanik J., Evaluation of Information Safety as an Element of Improving the Organization's Safety Management, 20th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers, MATEC Web of Conferences, vol. 76, Greece 2016.
 4. Hoffmann R., Kiedrowicz M., Stanik J., Risk Management System as the Basic Paradigm of the Information Security Management System in an Organization, 20th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers, MATEC Web of Conferences, vol. 76, Greece 2016.
 5. Kaucz A., Kiedrowicz M., Skinder-Pik M., Gromadzenie i przetwarzanie danych mających związek ze zwalczaniem przestępczości finansowej. Zasady dostępu, ograniczenia prawne, WAT, Warszawa, 2016.
 6. Kiedrowicz M., Dostęp do publicznych zasobów danych - Big data czy Big brother, w: INTERNET. Publiczne bazy danych i Big data, red. G. Szpor, C. H. Beck, Warszawa 2014.
 7. Kiedrowicz M., Objects Identification in the Informations Models Used by Information Systems, GIS ODYSSEY, Zagrzeb 2016.
 8. Kiedrowicz M., Organizacja i dostęp do heterogenicznych, publicznych zasobów danych,w: Projektowanie systemów informatycznych: modele i metody, red. T. Nowicki,Z. Tarapata, WAT, Warszawa 2014.
 9. Kiedrowicz M., Publiczne zasoby informacyjne jako podstawa tworzenia platform integracyjnych,w: INTERNET. Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług, red. G. Szpor, C. H. Beck, Warszawa 2012.
 10. Kiedrowicz M., Rejestry i zasoby informacyjne wykorzystywane przez organy odpowiedziane za wykrywanie i przeciwdziałanie przestępczości, w: Jawność i jej ograniczenia: zadania i kompetencje, red. G. Szpor, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2015.
 11. Kiedrowicz M., Rejestry publiczne wykorzystywane przez organy odpowiedzialne za wykrywanie i przeciwdziałanie przestępczości, w: Rejestry publiczne: Jawność i interoperacyjność,red. A. Gryszczyńska, C. H. Beck, Warszawa 2016.
 12. Kiedrowicz M., Uogólniony model danych w rozproszonych rejestrach ewidencyjnych, w: "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych" 2014, vol. 33.
 13. Kiedrowicz M., Koszela J., Business Processes Modelling for the Processing of Classified Documents Using RFID Technology, "Collegium of Economic Analysis Annals"2016, vol. 42.
 14. Kiedrowicz M., Stanik J., Selected Aspects of Risk Management in Respect of Security of the Document Lifecycle Management System with Multiple Levels of Sensitivity, w: Information Management in Practice, red. B. F. Kubiak, J. Maślankowski, Gdańsk 2015.
 15. Koszela J., Hurtownie procesów - systemy analitycznego przetwarzania procesów, w: Projektowanie systemów informatycznych: modele i metody, red. T. Nowicki, Z. Tarapata, WAT, Warszawa 2014.
 16. Vukotic A., Watt N., Abedrabbo T., Fox D., Partne J., Neo4J in action, Manning Publications Co., Shelter Island USA 2015.
 17. Warchał Ł., Using Neo4j Graph Database in Social Network Analysis, "Studia Informatica"2012, vol. 33, no. 2A.
 18. Zarządzanie informacjami wrażliwymi. Wybrane aspekty organizacyjne, prawne i techniczne ochrony informacji niejawnych, red. M. Kiedrowicz, WAT, Warszawa 2015.
 19. Neo4J, https://neo4j.com/ (09.11.2016).
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu