BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Shihab Ammar Ibrahim (Uniwersytet Bagdadzki, Irak), Piwowarski Mateusz (Uniwersytet Szczeciński), Nermend Kesra (Uniwersytet Szczeciński), Kufel Tomasz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
System webtrackingowy we wspomaganiu budowy modelu referencyjnego serwisu internetowego dla jednostek samorządu terytorialnego
The Web Tracking System in Supporting the Construction of a Referential Model of a Local Government Units Website
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 46, s. 185-198, rys., tab., wykr., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia - TIAPISZ'16
Keyword
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Serwis internetowy, e-administracja, Projektowanie witryn WWW
Local government units, Website, e-government, Design of Web sites
Note
streszcz., summ.
Abstract
Coraz większa grupa osób spośród przedstawicieli firm wykorzystuje serwisy internetowe jednostek samorządu terytorialnego (JST) do pozyskiwania informacji albo do załatwiania określonych spraw administracyjnych. Serwisy te powinny udostępniać różne kategorie informacji w sposób czytelny i zrozumiały dla poszczególnych grup odbiorców. Każda z tych grup jest zainteresowana konkretną zawartością (informacja, dokumenty, aplikacje), do której powinna mieć łatwy i intuicyjny dostęp. Samorządy terytorialne, które chcą uwzględnić przede wszystkim potrzeby informacyjne użytkowników, są zmuszone do usprawniania swoich serwisów internetowych, tak aby były one dostosowane do bieżących i zmieniających się wymogów. Pojawia się pytanie, czy istnieją jakieś wytyczne, standardy dotyczące struktury serwisów internetowych JST oraz zakresu i sposobu udostępniania w nich informacji?(fragment tekstu)

The main purpose of the research was to create a referential model of an LGU (Local Government Units) website with the content appropriate for the needs of local and foreign users. The creation of web tracking software was the other aim of this research and it has been fully achieved. On the basis of the implemented rules, the software allows examining the shortest access path to information, the smallest number of clicks and the examination of website quality on the basis of the questions answered by users for the purpose of this research.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borawski M., Rachunek wektorowy z arytmetyką przyrostów w przetwarzaniu obrazów,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 2. Chmielarz W., Metodyki oceny serwisów internetowych urzędów miejskich - dyskusja możliwości zastosowań, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2008.
 3. Chmielarz W., Szumski O., Zborowski M., Kompleksowe metody ewaluacji jakości serwisów internetowych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.
 4. Czerwiński A., Krzesaj M., Wybrane zagadnienia oceny jakości systemu informacyjnego w sieci WWW, Uniwersytet Opolski, Opole 2014.
 5. Kasperski M., Boguska-Torbicz A., Projektowanie stron WWW. Użyteczność w praktyce,Helion, Gliwice 2008.
 6. Sikorski M., Zastosowanie metody QFD do doskonalenia jakości użytkowej serwisów WWW, "Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie" 2002.
 7. Sikorski M., From User Satisfaction to Customer Loyalty: Addressing Economic Values in User-Centered Design of On-line Services, In Proceedings of the COST-298 Conference"The Good, the Bad and the Challenging: The User and the Future of Information and Communication Technologies" 2009.
 8. Ziemba E., Metodologia budowy serwisów internetowych dla zastosowań gospodarczych,Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2005.
 9. Ziemba E., Papaj T., Descours D., Assessing the Quality of e-Government Portals-the Polish Experience, In Computer Science and Information Systems (FedCSIS), 2014 Federated Conference, IEEE, 2014.
 10. Ziemba E., Papaj T., Descours D., Factors Affecting Success of e-Government Portals: A Perspective of Software Quality Model, In Proceedings of European Conference on eGovernment, 2014.
 11. Ziemba P., Budziński R., Ontologies in Integration of Websites Evaluation Methods, information Systems in Management VI, WULS Press, Warszawa, 2010.
 12. Ziemba P., Piwowarski M., Jankowski J., Wątróbski J., Method of Criteria Selection and Weights Calculation in the Process of Web Projects Evaluation, Computational Collective Intelligence, Technologies and Applications, Springer International Publishing, 2014.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu