BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rozmus Stefan (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Title
Czy utrzymanie zaplanowanych wartości parametrów projektu IT dla administracji publicznej jest możliwe? Studium przypadku
Is It Possible to Maintain the Planned Values of the Parameters of an IT Project for the Public Administration? A Case Study
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 46, s. 199-213, rys., tab., wykr., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia - TIAPISZ'16
Keyword
Administracja publiczna, Systemy informatyczne, e-administracja, Informatyzacja
Public administration, Computer system, e-government, Informatization
Note
streszcz., summ.
Abstract
Administracja publiczna jest jednym z największych odbiorców dedykowanych systemów informatycznych w Polsce. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2013 r. liczba samych tylko wdrożonych systemów, stanowiących źródła danych dla badań statystyki publicznej, przekraczała pięćset, a kilkadziesiąt kolejnych było w trakcie wdrożenia. Czy oznacza to, że każdy z tych projektów osiągnął sukces? Tak, jeżeli przyjąć, że fakt wdrożenia systemu informatycznego, wytworzonego w ramach projektu, oznacza sukces projektu. Rozpatrując jednak sukces projektu w kategorii utrzymania wartości zaplanowanych parametrów projektu (zakres, czas, budżet, jakość) w granicach przyjętych tolerancji, okazuje się, że w odniesieniu do niejednego z tych projektów trudno mówić o jego sukcesie.(fragment tekstu)

To maintain the planned values of the parameters of a project means supplying the results of the project within the agreed scope, time, budget, and founding customer quality expectations. Is it possible to do so in IT projects for the public administration? An attempt to find the answer to this question, based on the analysis of the selected projects of the e-Duty program, is the goal of the paper. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Celnicy.pl, http://celnicy.pl/attachment.php?attachmentid=3186&d=1453821560 (13.11.2016).
 2. Czas oczekiwania na odpis aktu urodzenia, Gazeta.pl,http://forum.gazeta.pl/forum/w,567, 161318465,161318465,Czas_oczekiwania_na_odpis_aktu_ urodzenia.html#p1 61321723 (08.11.2016).
 3. E-Cło.pl, https://e-clo.pl/files/komunikat_z_23_05_2016.pdf (13.11.2016).
 4. Informacja o projekcie CEPIK, Ministerstwo Spraw Wewnętzrnych.pl, http://www2. mswia.gov.pl/ftp/pdf/040608-infocepik.pdf (08.11.2016).
 5. Informacja o zamknięciu osi POIG 7, Ministerstwo Cyfryzacji.pl, https://mc.gov.pl/ aktualnosci/informacja-o-zamykaniu-7-osi-poig (13.11.2016).
 6. Press info.pl, http://www.pressinfo.pl/analytics/3162449/3825709/wykonawca.html?publication_ date_from= 2015-05-15&publication_date_to=&filter_query=&type= no_specified&organizer= (13.11.2016).
 7. Program e-Cło - podstawowe informacje, Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych.pl, http://www.kic.gov.pl/documents/764034/1489320/eclo_ podstawy.ppt (16.10.2016)
 8. Program e-Cło - postępy prac, http://slideplayer.pl/slide/2426371/ (05.11.2016).
 9. Program e-Cło, http://www.e-clo.gov.pl/projekty (07.11.2016).
 10. Przesunięcie terminu wdrożenia systemu AES, PUES.pl, https://www.puesc.gov.pl/web/ puesc/-/20-10-2016-przesuniecie-terminu-wdrozenia-systemu-aes#p_p_id_101_ INSTANCE_2dBsKSz46ufz_ (12.11.2016).
 11. Raport: informatyzacja państwa przy wsparciu funduszy UE, http://nowakowskidariusz. pl/wp-content/uploads/2015/10/Raport-Informatyzacja-pa %C5%84 stwa- -przy-wsparciu-funduszy-UE-2004-15.pdf (08.11.2016).
 12. Sejm.pl, http://orka2.sejm.gov.pl/INT7.nsf/klucz/088552EF/%24FILE/i31612-o1.pdf (10.11.2016).
 13. Stan prac nad informatyzacją systemu obsługi celnej Program e-cło, http://docplayer. pl/3432185-Stan-prac-nad-informatyzacja-systemu-obslugi-celnej-program-e-clo- -warszawa-4-czerwca-2013r.html (05.11.2016).
 14. Systemy informatyczne administracji publicznej, Biuletyn Informacji Publicznej.pl, http://bip.stat.gov.pl/files/gfx/bip/pl/defaultstronaopisowa/133/1/
 15. Wystąpienie pokontrolne, Biuletyn Informacji Publicznej.pl, https://bip.mswia.gov.pl/ download/4/17029/Wystapieniepokontrolne-ZERMSW.pdf (08.11.2016).
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu