BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobczak Andrzej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Ład danych jako element wdrażania koncepcji otwartego rządu
Data Governance as an Element of Implementation Open Government Concept
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 46, s. 215-227, rys., wykr., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia - TIAPISZ'16
Keyword
Administracja publiczna, Zarządzanie, Nowe technologie, Innowacje, Otwarty rząd
Public administration, Management, High-tech, Innovations, Open Government
Note
streszcz., summ.
Abstract
Według definicji podanej przez Centrum Cyfrowe Projekt: Polska otwarty rząd (ang. Open Government) to "nowy sposób organizacji działań w państwie, który wykorzystuje cyfrowe narzędzia technologiczne i komunikacyjne, aby zwiększyć współudział obywateli w rządzeniu, a także wykorzystać ich wiedzę i zaangażowanie do skuteczniejszego rozwiązywania problemów"2. Kluczowym elementem w realizacji tej koncepcji jest zapewnienie obywatelom szerszego dostępu do informacji i danych, które są w posiadaniu jednostek publicznych. Z tego względu działania otwartego rządu charakteryzują się zdecydowanie większą otwartością i gotowością do podejmowania współpracy - zarówno w relacjach zewnętrznych, jak i wewnętrznych.(fragment tekstu)

This article discusses the concept of an open government, with an emphasis on open data. Issues related to the wide implementation of open data mechanisms in Polish offices were highlighted. It was indicated that data openness issues could be improved through the implementation of Data Governance. The concept of framework for implementing Data Governance in offices is also presented.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bendyk E., Bonikowska M., Rabiej P., Romański W., Energia nowego miasta. Przyszłość miast. Miasta przyszłości. Strategie i wyzwania innowacyjne, społeczne i technologiczne,Raport ThinkTank, Warszawa 2013.
 2. Dyrektywa w sprawie otwartej administracji. Memorandum dla szefów departamentów wykonawczych i agencji federalnych, Biuro Wykonawcze Prezydenta, Biały Dom,USA, 8 grudnia 2009.
 3. Koźmiński A., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 4. The DAMA Guide to the Data Management Body of Knowledge, DAMA International, 2014
 5. Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, red. A. Frączkiewicz-Wronka, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
 6. About OPG, Open Government Partnership.org, https://www.opengovpartnership.org/ about/about-ogp (18.04.2017).
 7. Co to jest otwarty rząd?, Centrum cyfrowe.pl, http://centrumcyfrowe.pl/projekty/mapa- -drogowa/co-to-jest-otwarty-rzad/ (23.10.2016).
 8. Dyrektywa w sprawie otwartej administracji, Memorandum dla szefów departamentów wykonawczych i agencji federalnych, Biuro Wykonawcze Prezydenta, Biały Dom, Washington, 8.12.2009.
 9. How Microsoft Quietly Built the City of the Future, http://www.microsoft.com/en-us/ news/stories/88acres/88-acres-how-microsoft-quietly-built-the-city-of-the-future- -chapter-1.aspx (20.10.2016).
 10. Otwarte dane, czyli jakie?, Fundacja ePańśtwo.pl, http://epf.org.pl/pl/2015/11/10/otwarte- dane-czyli-jakie/ (12.10.2016).
 11. The Open Grup.org, www.opengroup.org (26.10.2016).
 12. Transparency and Open Government - Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies, White House, Washington 2009, http://www.whitehouse.gov/ the_press_office/ TransparencyandOpenGovernment/ (20.09.2016).
 13. Uchwała Rady do Spraw Cyfryzacji, Biuletyn Informacji Publicznej.pl, http://mc.bip. gov.pl/rada-do-spraw-cyfryzacji/42503_uchwaly-rady-do-spraw-cyfryzacji.html (12.10.2016).
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu