BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szafrański Bolesław (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Title
Niezależność systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego podmiotu publicznego od dostawców rozwiązań bezpieczeństwa teleinformatycznego
Independence of IT Security Systems of Public Units from IT Security Solutions Providers
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 46, s. 229-240
Issue title
Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia - TIAPISZ'16
Keyword
Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, Sektor publiczny, Otwarte oprogramowanie
Teleinformation systems security, Public sector, Open source
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule został omówione zagadnienia wpływające na bezpieczeństwo teleinformatyczne podmiotu publicznego, ze szczególnym podkreśleniem problemu niezależności podmiotów publicznych od dostawców rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa informacyjnego. Z tego względu podstawowym celem i myślą przewodnią artykułu jest zwrócenie uwagi na to, jakie znaczenie dla bezpieczeństwa informacyjnego podmiotu publicznego ma nieuwzględnienie na etapie opracowywania materiałów przetargowych kwestii zagwarantowania niezbędnego poziomu niezależności tego podmiotu od ww. dostawców.(fragment tekstu)

The article discusses the issue of the independence of public units from IT security solutions providers. After presenting the essence and the definition of such independence, there were discussed some actions to be taken to minimise the risk of excessive dependence, among others, the issue of applying recognised norms and practices, following the outcomes of certification processes, as well as taking into account the independence discussed in the article in risk analyses. The summary points out that all the security requirements, including the issue of the security systems independence touched on in the article, should be verified and justified already in the phase of elaborating on given IT investment requirements. They need to constitute an integral part of the general business IT system model of a given public unit. Therefore, the knowledge on the security system independence, often omitted or disregarded, should be disseminated. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu