BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wieczorkowski Jędrzej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Metody big data w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego a problem prywatności
Big Data Methods in Public Security and Privacy Issues
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 46, s. 241-252, tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia - TIAPISZ'16
Keyword
Ochrona prywatności, Big Data, Bezpieczeństwo publiczne, Ochrona dóbr osobistych
Protection of privacy, Big Data, Public security, Protection of personal goods
Note
streszcz., summ.
Abstract
Współczesne narzędzia informatyczne i metody statystycznej analizy dużych wolumenów danych, określane jako big data, mogą znacząco wspomagać działalność administracji publicznej, w tym w szczególności zapewnianie bezpieczeństwa publicznego. Zazwyczaj wiąże się to z masowym przetwarzaniem danych osobowych (umożliwiających identyfikację osoby fizycznej) i innych danych prywatnych (nieprzeznaczonych do dostępu publicznego), co rodzi niebezpieczeństwo naruszania prywatności.(fragment tekstu)

The article presents, in the context of the big data phenomenon, the results of a survey on privacy threats. It focusses on public security. The survey analyses the level of acceptance of privacy violation resulting from mass data processing depending on the purpose of processing. The paper also describes the application of big data methods in public security and the overall concept of privacy.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Demystifying Big Data: A Practical Guide to Transforming the Business of Government, TechAmerica Foundation, Washington 2012.
 2. Górski T., Kuchta W., Zastosowanie magistrali usług ESB do przesyłania dużych wolumenów danych, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych" 2015, z. 38.
 3. Iskierka S., Krzemiński J., Weżgowiec Z., Bezpieczeństwo i prywatność w sieci po ujawnieniu afery PRISM, w: Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej, red. N. Dębowska, M. Walachowska, N. Starik, Poznań 2014.
 4. Laney D., Application delivery strategies, META Group, Stamford 2001.
 5. Lipowicz I., Nowe wyzwania w zakresie danych osobowych, w: Internet Ochrona wolności, własności i bezpieczeństwa, red. G. Szpor, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011.
 6. Nissenbaum H., Privacy as Contextual Integrity, "Washington Law Review" 2004, no. 79.
 7. Stępniak C., Kierunki wykorzystania systemów monitoringu miejskiego w zarządzaniu rozwojem miast, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych" 2013, z. 29.
 8. Szymielewicz K., Szumańska M., Dostęp państwa do danych użytkowników usług internetowych, Siedem problemów i kilka hipotez, Fundacja Panoptykon, Warszawa 2013.
 9. Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r., z późniejszymi zmianami (Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179).
 10. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., z późniejszymi zmianami(Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).
 11. Warren S. D., Brandeis L. D., The Right to Privacy, "Harvard Law Review" 1890, vol. IV, no. 5.
 12. Wieczorkowski J., Polak P., Big data: Three-aspect approach, "Online Journal of Applied Knowledge Management" 2014, vol. 2, no. 2, http://www.iiakm.org/ojakm/articles/ 2014/volume2_2/OJAKM_Volume2_2pp182-196.pdf (30.11.2016).
 13. Bloomberg.com, https://www.bloomberg.com (30.11.2016).
 14. Nowe liczby, stare problemy, Panoptykon.org, https://panoptykon.org/wiadomosc/nowe- -liczby-stare-problemy (30.11.2016).
 15. The Guardian.com, https://www.theguardian.com/uk (30.11.2016).
 16. Washington post.com, https://www.washingtonpost.com/ (30.11.2016).
 17. What is Big Data?, http://www.gartner.com/it-glossary/big-data/ (30.11.2016).
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu