BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karwowski Jacek (Wrocław University of Economics, Poland)
Title
The Case Against Helicopter Money
Argumenty przeciw "pieniądzom z helikoptera"
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2017, vol. 51, nr 5, s. 159-167, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Polityka pieniężna, Pieniądz
Monetary policy, Money
Note
JEL Classification: E52; E58; H67
summ., streszcz.
Abstract
Po wybuchu ostatniego kryzysu finansowego banki centralne szeregu krajów zaczęły wykorzystywać niekonwencjonalne instrumenty polityki pieniężnej, zaś inne, choć pozostały przy bardziej tradycyjnych instrumentach, stosowały mało restrykcyjną politykę. Celem artykułu jest omówienie niebezpieczeństw i potencjalnych konsekwencji traktowania pieniądza w sposób instrumentalny (luzowanie ilościowe i finansowanie długu publicznego przez bank centralny). Władze państwowe mają tendencję do kładzenia nacisku na tylko jedną funkcję pieniądza, a mianowicie jako środka cyrkulacji, by w sztuczny sposób zwiększyć sprzedaż oraz produkcję towarów i świadczenie usług, przy jednoczesnym lekceważeniu innej ważnej funkcji: środka tezauryzacji. Szybko rosnące agregaty monetarne, świadomość, że nie ma tak naprawdę ograniczeń w kreacji pieniądza, jak również pomysły typu "pieniądz z helikoptera" powodują, że na znaczeniu zyskują pomysły, jak przechowywać bogactwo w innej formie, np. w kryptowalutach. Rozważania w artykule są prowadzone z perspektywy dwóch konwencjonalnych banków centralnych (EBC, NBP) i jednego islamskiego (Bank Centralny Iranu).(abstrakt oryginalny)

Since the outbreak of the latest financial crisis central banks in several countries have decided to apply non-conventional monetary policy measures. Other monetary authorities behaved more conventionally but conducted a very loose monetary policy anyway. The goal of the paper is to discuss threats and possible consequences of treating the money instrumentally (monetary easing, government financing by the central bank). The authorities tend to arbitrary reinforce just one function of money, a medium of exchange, in order to artificially increase the sales and production of goods and services while neglecting other major function: a store of value. Fast growing money aggregates, awareness that there is no limit for money creation, and ideas such as "helicopter money" stimulate the attempts to storage the wealth in different form, e.g. cryptocurrency. The remarks were formulated from the conventional and Islamic finance perspective. Statistical data come from the euro area, Poland, and Iran, where banking system is fully Islamic(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ayub M., Understanding Islamic finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester 2007.
 2. Bagus P., Howden D., Gabriel A., Causes and Consequences of Inflation, "Business and Society Review" 2014, Vol. 119(4), DOI: https://doi.org/10.1111/basr.12043.
 3. Blundell-Wignall A., The Bitcoin Question: Currency versus Trust-less Transfer Technology, "OECD Working Papers on Finance. Insurance and Private Pensions" 2014, No. 37.
 4. Borio C., Secular Stagnation or Financial Cycle Drag?, National Association for Business Economics, 33rd Economic Policy Conference, 5-7 March 2017.
 5. Borio C., Disyatat P., Unconventional Monetary Policies: An Appraisal, "BIS Working Papers" 2009, No. 292, November.
 6. Buiter W.H., The Simple Analytics of Helicopter Money: Why It Works - Always, 23 August 2016, www.economics-ejournal.org [access: 20.06.2017].
 7. Dwyer G.P., The Economics of Bitcoin and Similar Private Digital Currencies, "Journal of Financial Stability" 2015, No. 17.
 8. Hosein I.N., The Gold Dinar and Silver Dirham: Islam and the Future of Money, Masjid Jāmi'ah, San Fernando 2007.
 9. Pattipeilohy C., End J.W. van den, Tabbae M., Frost J., Haan J. de, Unconventional Monetary Policy of the ECB During the Financial Crisis: An Assessment and New Evidence, "DNB Working Paper" 2013, No. 381, May.
 10. Rogoff K., Debt Supercycle, Not Secular Stagnation, [in:] O.J. Blanchard, R.G. Rajan, K.S. Rogoff, L.H. Summers (ed.), Progress and Confusion. The State of Macroeconomic Policy, The MIT Press, Cambridge, London 2016.
 11. Sławiński A., The Limits to Monetary Policy Effectiveness, "Finanse. Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN" 2016, nr 1.
 12. Turner A., Between Debt and the Devil: Money, Credit, and Fixing Global Finance, Princeton University Press 2015a.
 13. Turner A., The Case for Monetary Finance - An Essentially Political Issue, 16th Jacques Polak Annual Research Conference, IMF, Washington 2015b.
 14. www.bitcoin.org [access: 20.06.2017].
 15. www.cbi.ir/default_en.aspx [access: 20.06.2017].
 16. www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/index.en.html [access: 20.06.2017].
 17. www.ecb.int [access: 20.06.2017].
 18. www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/index.aspx [access: 20.06.2017].
 19. www.nbp.pl [access: 20.06.2017].
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.5.159
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu